Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja įmones ir įstaigas, kurių darbuotojai dirba kontaktiniu būdu, jų darbuotojus bei kiekvieną, norintį daugiau sužinoti apie COVID-19 ligos protrūkių valdymą bei pagrindinius valdymo žingsnius.

Kas yra protrūkis?

Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme nurodyta sąvoka: protrūkis – staigus užkrečiamųjų ligų išplitimas, apėmęs riboto skaičiaus žmonių grupę ir (ar) ribotą teritoriją. Paprasčiau tariant, protrūkiu dažniausiai vadinami du ar daugiau tarpusavyje laiko ir vietos požiūriu susiję tos pačios ligos, kuria užsikrečia žmonės, atvejai.

Protrūkio atvejai gali būti klasifikuojami į pirminius, antrinius ir t. t. Tai reiškia, kad dalis atvejų bus registruoti protrūkio atsiradimo vietoje (pavyzdžiui, sveikatos priežiūros įstaigoje), o kiti atvejai gali išplisti šeimose ar kitur, kur įvyksta susirgusio ir sveiko asmens sąlytis.

Prie protrūkio atvejų priskiriami visi su protrūkiu susiję asmenys – tai gali būti tiek įstaigoje, kurioje registruotas protrūkis, darbuotojai, tiek kiti asmenys, pavyzdžiui, susirgusiųjų šeimos nariai (jei jiems patvirtinta liga).

Kas dalyvauja valdant protrūkius?

Visų pirma, kiekvienas žmogus, kuriam nustatyta COVID-19 liga. Kai asmeniui patvirtinama COVID-19 liga, svarbu kuo greičiau ir kruopščiau užpildyti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) interneto svetainėje esančią anketą: https://atvejis.nvsc.lt/. Kuo greičiau NVSC gaus duomenis, tuo greičiau bus izoliuoti ir testuojami sąlytį turėję asmenys, identifikuojami ir kontroliuojami protrūkiai.

Kiekvienas darbdavys gali informuoti NVSC apie įmonėje ar įstaigoje kilusį protrūkį. Daugiau informacijos galima rasti čia.

Įstaigos, atsakingos už epidemiologinę situaciją, izoliacijos priežiūros kontrolę ir testavimą – NVSC, policija, savivaldybių administracijos, laboratorijos.

Kaip vykdomas protrūkių valdymas?

  1. Protrūkio identifikavimas.

NVSC identifikuoja protrūkius ir teikia konsultaciją įstaigos ar įmonės, kurioje kilo protrūkis, administracijai dėl didelės ir mažos rizikos sąlyčio vertinimo kriterijų ir su jais susijusių darbuotojų sąrašo sudarymo ir kt.

  1. Įstaigos ar įmonės darbuotojų konsultavimas.

Pagal įstaigos ar įmonės veiklos specifiką ir sutarimą su darbdaviu, NVSC gali organizuoti ir teikti nuotolinę konsultaciją internetu atskiriems įstaigos darbuotojams ar visai jų bendruomenei, suteikdamas informaciją dėl COVID-19 ligos valdymo, tyrimo atlikimo eigos, sąlygų ir kitų su tyrimu susijusių aplinkybių. Tam tikrais atvejais NVSC vyksta į įstaigą ar įmonę ir teikia konsultacijas protrūkio atsiradimo vietoje.

  1. Sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas ir testavimas.

Įstaigos ar įmonės administracija ne vėliau kaip per 12 val. NVSC turi pateikti didelės ir mažos rizikos sąlytį turėjusių darbuotojų sąrašą.

Didelės rizikos sąlytį turėjusiems asmenims NVSC skiria izoliaciją.

NVSC registruoja tyrimui dėl COVID-19 ligos diagnostikos didelės ir mažos rizikos sąlytį su kiekvienu patvirtintu atveju turėjusius asmenis.

Galimybė vykdyti testavimą įmonėse ar įstaigose: tais atvejais, kai protrūkio vietoje sąlytį turėjusių asmenų yra daugiau nei 20 ar yra kitų reikšmingų aplinkybių, dėl kurių testavimas turi būti vykdomas protrūkio vietoje, už protrūkio valdymą atsakingas NVSC specialistas informuoja savivaldybės administraciją apie būtinybę organizuoti ėminių paėmimą dėl COVID-19 ligos nustatymo protrūkio vietoje.

  1. Informacijos teikimas visuomenei.

Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje sukurta švieslentė, kurioje pagal NVSC epidemiologų atliktų tyrimų rezultatus pateikiami COVID-19 ligos protrūkiai. Švieslentę galima rasti čia.

Šiek tiek statistikos (2021 m. balandžio mėn.):
Atvejų skaičius didžiausiame protrūkyje: 45 (gydymo įstaiga)
Didžiausias identifikuotų didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų skaičius: 113 (ugdymo įstaiga)
Didžiausias mažos rizikos sąlytį turėjusių asmenų skaičius: 180 (įmonė,  veikla – grybų auginimas)
Daugiausiai protrūkių registruota: Vilniaus apskrityje
Mažiausiai protrūkių registruota: Tauragės apskrityje

Atmintinę darbdaviams raiste ČIA.

SAM Spaudos tarnyba