Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai nuo š. m. balandžio 1 d. vėl pradeda vadovauti direktorius Arūnas Aleksandravičius. Pirmą kartą šios mokyklos direktoriumi A. Aleksandravičius tapo 2002 m. spalio 1d. ir dirbo iki 2021 m. sausio 1 d.

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija yra dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla. 2020 metais prie progimnazijos prijungta Upynos Stasio Girėno mokykla. Šiuo metu joje mokosi 919 mokinių, dirba 75 mokytojai. Progimnazijoje yra įkurtas Mokyklos muziejus.

2020–2021 mokslo metams ši mokykla išsikėlė šiuos  tikslus ir uždavinius: atsižvelgti į skirtingus mokinių poreikius, patirtis ir gebėjimus, sudarant galimybes kiekvienam mokiniui  pasiekti teigiamų rezultatų, pokyčių.  Skatinti kiekvieno mokinio gebėjimų, žinių ir kompetencijų asmeninę ūgtį. Sudaryti palankias sąlygas į mokyklos bendruomenės gyvenimą įsijungti naujai atvykusiems mokiniams. Plėtoti bendruomenės narių mokymąsi veikti kartu. Bendradarbiauti su mokinių tėvais ir sudaryti sąlygas dalyvauti tobulinant mokyklos veiklą.

A. Aleksandravičius turi neeilinį, susijusį su jo tiesioginiu darbu, pomėgį – kolekcionuoja tušinukus. Rinkti ir kaupti juos į savo kolekciją jis pradėjo maždaug prieš tris metus. Šiuo metu direktoriaus kolekcijoje surinkta apie 4000 vienetų tušinukų, kurie puošia jo darbo kabinetą. Simboliška, kad rajono vadovai darbo pradžios proga direktoriui įteikė rašiklį.

Asta Gestautienė
Mero patarėja