Negyvenamoji patalpa-administracinės patalpos 1B1p (unikalus Nr. 8797-8002-5010:0006), bendras plotas 129,62 kv. m, pagrindinė naudojimo paskirtis-administracinė, statybos metai 1978, vietinė šildymo sistema,  komunalinis vandentiekis, komunalinis nuotekų šalinimas,   adresas: Šilalės r. sav., Žadeikių sen., Žadeikių k., Šilalės g. 3-6.
Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

Kainos didinimo intervalas                                    (Eur)

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis (Eur)

Aukciono dalyvių registravimo pradžia/

Pabaiga (data ir laikas)

Aukciono data ir laikas

5040

50

60

504

2021-04-14, 0.00 val./

2021-04-15, 23.59 val.

2021-04-19,  9.00 val./

2021-04-21, 13.59 val.

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus       2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. P1-67.

Bendrosios aukciono sąlygos: Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti–                                                Nr. LT11 4010 0445 0000 0031, „Luminor Bank“, AS. Turto apžiūra 2021-04-14 nuo 10.00 val. iki 15.00 val. Dėl apžiūros kreiptis: Reimunda Kibelienė, Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 449) 76 129, mob. +37061232034, el. p. reimunda.kibeliene@silale.lt.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos.

Parduodamo objekto viešo aukciono sąlygos skelbiamos  Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą: Reimunda Kibelienė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja, J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, tel. (8 449) 76 129,  el. p. reimunda.kibeliene@silale.lt.