Visi turėtume stengtis užtikrinti visuomenės saugumą ir užkirsti kelią galimiems COVID-19 ligos protrūkiams. Darbdaviai privalo užtikrinti, kad įstaigose dirbtų tik sveikatą pasitikrinę, nesergantys darbuotojai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ patvirtintu Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašu:

1.  nustatyti darbai ir veiklos sritys, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, prieš pradedant dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujinant veiklą pasitikrinusiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas:

1.1. kultūros ir meno sektoriaus darbuotojų veikla;

1.2.   fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto veikla;

1.3. viešojo maitinimo paslaugų teikimo veikla;

1.4. mažmeninės prekybos srityje dirbančių darbuotojų darbas;

1.5. laisvalaikio ir (ar) pramogų paslaugų teikimo veikla (baseinų ir pirčių paslaugos, žaidimų kambarių, šokių, diskotekų, šokių salių, kino teatrų ir kino klubų, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla);

1.6. grožio paslaugų teikimo veikla;

1.7. apgyvendinimo paslaugų veikla.

2. nustatyti darbai ir veiklos, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, periodiškai tikrinamasi kas 7–10 dienų:

2.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla:

2.1.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla;

2.1.2. valymo, maisto teikimo ar kitos paslaugos, teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

2.1.3. praktinis (klinikinis) mokymas, atliekamas asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

2.2. socialinės paslaugos ir veikla:

2.2.1. socialinių paslaugų įstaigose, paslaugų gavėjo namuose ir kitose viešosiose erdvėse teikiamos socialinės paslaugos;

2.2.2. valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos socialinių paslaugų įstaigose;

2.3. švietimo paslaugos ir veikla:

2.3.1. švietimo įstaigų, laisvojo mokytojo veikla ir kitų švietimo teikėjų švietimo veikla;

2.3.2. valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose;

2.4. vaistinių darbuotojų veikla.

Periodiniai testavimai vykdomi iki paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl užkrečiamosios ligos pabaigos. Patikrinimai atliekami Šilalės rajono mobiliajame punkte Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalėje.

Darbuotojų sąrašus, kuriems privaloma testuotis, sudaro ir atnaujina darbdavys bei informuoja sąrašuose nurodytus darbuotojus apie pareigą atlikti testus, darbuotojai patys registruojasi paskambinę karštosios linijos telefonu 1808 arba interneto svetainėje www.1808.lt

Tikrintis nereikia darbuotojams, kurie persirgo užkrečiamąja liga (COVID-19liga)  arba kurie buvo paskiepyti užkrečiamosios ligos vakcina pagal skiepijimo schemą.

Savivaldybės gydytoja Dalė Briedienė