In memoriam

Ilgametei pedagogei, kolegei

Marytei Račkauskienei

1930 – 2021

Marytė Račkauskienė gimė  1930 m. balandžio 15 dieną Jurbarko rajone. Studijavo Šiaulių pedagoginiame institute, ten   įgijo biologijos mokytojos specialybę. Atvykusi dirbti į Šilalės rajoną, mokytojavo Nevočių, Didkiemio  mokyklose.   Nuo 1964-ųjų metų pradėjo darbą tuometinėje Šilalės vidurinėje mokykloje, kurioje mokytojavo  iki 1991-ųjų metų. Apie šį savo gyvenimo laikotarpį  Mokytoja mėgo sakyti: „Per tuos metus tiek visko buvo, kad dabar kiekvienas iš mūsų galėtume parašyti savo prisiminimų knygą“. Būdama biologijos mokytoja, dar dėstė ir astronomiją, jai šių  dalykų mokyti teko  ir vakarinės mokyklos mokinius. Ilgus metus Marytė Račkauskienė vadovavo Šilalės  rajono biologijos mokytojų metodiniam būreliui.

Buvę mokiniai prisimena  reiklią, principingą pedagogę, teikusią tvirtų  dalykinių  žinių ir mokiusią  ugdytinius svarbiausių gyvenimo pamokų. Marytė Račkauskienė jų atmintyje išliks   kaip nepaprastai darbšti, atsidavusi  mokytoja,  autoritetinga savo dalyko žinovė, gebėjusi  savo dalykus sudominti visus mokinius.  Daugelį taiklių Mokytojos posakių, paskatinusių atidžiau žvelgti į pasaulį,   jos ugdytiniai mena iki šiol. Auklėtinių  atmintyje liko  gerumo, atjautos, nuoširdumo, pasitikėjimo dovanos, kurias auklėtoja perdavė kaip svarbiausias gyvenimo vertybes.

Atsisveikindami su gerbiama kolege, prisimename Marytės Račkauskienės gyvenimo džiaugsmą, išmintį ir  jos tikėjimą  mokytojo darbo prasmingumu, daugeliui padėjusiu rasti geriausią sprendimą.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą dukroms Daivai ir Gitanai, visai šeimai ir artimiesiems, draugams. Liūdime kartu su jumis.

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriau bendruomenė