Balandžio 6 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius su padėka, savivaldybės atminimo dovanėle ir gėlėmis aplankė laukuviškę A. P. Jurgaitienę. Jie padėkojo už neatlygintiną paramą COVID-19 pandemijos  pradžioje. Meras dėkodamas sakė: „Džiugu, kad yra tokių gerų žmonių, kaip jūs.“ – „Jei yra galimybė visada aukoju. Prieš tai pasitikslinu, kur ir kam bus panaudoti suaukoti pinigai. Atrodo kiekvienas turi aukoti, jei tik gali. Smulkmena mano auka“ – kuklinosi moteris. „Nuo smulkmenų viskas ir prasideda“ – sakė savivaldybės  administracijos direktorius.

A. P. Jurgaitienei Laukuva – jos gimtinė. Ją šiame miestelyje turbūt pažįsta visi. Nuo 1992 metų A. P. Jurgaitienė odontologe  dirbo ir Laukuvoje ir Šilalėje. Paskutiniuosius penkerius metus  prieš išeinant į užtarnautą poilsį ji dirbo odontologe  tik viešojoje įstaigoje Laukuvos ambulatorijoje. Visas darbo stažas dirbant odontologe tikrai įspūdingas – 48 metai. Baigusi mokslus A. P. Jurgaitienė savo darbinę karjerą pradėjo Šilalėje 1971 metais. 2012 metais A.P. Jurgaitienė apdovanota Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Padėkos raštu.

Mero patarėja
Asta Gestautienė