Kovo 25 dieną vykusiame Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinta Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programa. Jos tikslas – iš dalies paremti žemės ūkio ir kaimo valdų valdytojus, kurie deklaruoja iki 50 ha pasėlių plotus ir kurių žemės ūkio ir kaimo valdos yra registruotos Šilalės rajone.

Ši programa skirta skatinti žemdirbius plėsti ir modernizuoti ūkius, didinti jų pajamas, sudaryti tinkamas sąlygas infrastruktūrai ir plėtrai, skatinti jaunų žmonių įsikūrimą kaime, sudaryti palankesnes sąlygas žemdirbių profesiniam tobulėjimui, prisidėti prie nedarbo mažinimo kaimo vietovėse.

Lėšas programai skiria Šilalės rajono savivaldybės taryba. Paraiškas tikrins bei tinkamiausias atrinks savivaldybės tarybos sudaryta Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos paraiškų atrankos komisija. Komisija, skirstydama lėšas, pirmenybę teiks šiems projektams:

1. Dirvožemio rūgštingumo mažinimo projektams. Taip siekiama skatinti žemdirbius, kad jie reguliuotų savų dirvų rūgštingumą. Pagal šį projektą žemdirbiams bus kompensuojama iki 30 procentų dirvožemio rūgštingumą mažinančių medžiagų įsigijimo išlaidų, šis projektas į programą įtrauktas pirmą kartą.

2. Netradicinės žemės ūkio veiklos vystymo projektams;

3. Savo ūkyje pagamintos produkcijos perdirbimo projektams;

4. Modernizacijos lygio ūkyje kėlimo projektams.

Kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos uždaviniai: skatinti žemdirbius reguliuoti dirvožemio rūgštingumą, plėtoti paklausių netradicinių žemės ūkio produktų gamybą, žemės ūkyje taikyti naujausius mokslinius pasiekimus, skatinti naujų darbo vietų kūrimą kaime.

Visi norintys dalyvauti atrankoje pateikia komisijai tiksliai ir išsamiai užpildytą paraišką. Paraiškos teikiamos kasmet Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos paraiškų atrankos komisijai, kai ši paskelbia informaciją apie programos paraiškų atranką rajono spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje.

Mero patarėja
Asta Gestautienė