Valstybinė kalbos inspekcija ir Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kviečia valstybės ir savivaldybių institucijas naudotis nemokama eTranslation vertimo paslauga.

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 5 straipsnis įpareigoja valstybinei valdžiai atstovaujančius juridinius asmenis tarpusavyje susirašinėti valstybine kalba, o 7 šio įstatymo straipsnis įpareigoja valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų ir organizacijų, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, policijos ir teisėsaugos tarnybų, prekybos ir kitų gyventojų aptarnavimo įstaigų vadovus užtikrinti, kad gyventojai būtų aptarnaujami valstybine kalba.

Bet Valstybinė kalbos inspekcija gauna skundų dėl to, kad valstybės institucijos siunčia Europos Sąjungos teisėkūros dokumentus socialiniams partneriams ne valstybine kalba ir prašo pateikti atsakymus angliškai. Dalis šių pastabų buvo skelbtos žiniasklaidoje (žr. https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2020/07/27/valstybines-kalbos-istatymo-nevykdymas-daug-skaudesnis-nei-uzrasai-lukiskiu-aiksteje).

Siekdamos išsamesnio galimõs problemos suvokimo Valstybinė kalbos inspekcija ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija aptarė ES teisėkūros dokumentų vertimo tvarkos klausimus su ES institucijų lietuvių kalbos vertimo padalinių atstovais. Pasitarime, greta visų kitų, dalyvavo Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato, Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriato Vertimo raštu tarnybos, Europos Parlamento Vertimo raštu generalinio direktorato atstovai.

Pasitarime Europos Sąjungos institucijų vertimo tarnybų atstovai pabrėžė, kad Europos Komisijoje visi teisės aktų projektai yra verčiami į visas ES kalbas (per metus vien tik Europos Komisijos Lietuvių kalbos departamentas išverčia daugiau kaip 70 tūkst. puslapių, kurių didžiąją dalį sudaro teisės aktų projektų vertimai). Bet esama ir kitos kategorijos informacinio pobūdžio dokumentų, kuriuose pateikiama informacija apie tą sritį, iš kurios rengiamas teisės akto projektas (vadinamieji darbiniai dokumentai). Iki šiol jie kai kada verčiami į procedūrines kalbas – prancūzų ir vokiečių, bet pastaruoju metu atsiranda vis didesnis poreikis juos versti ir į kitas kalbas, pavyzdžiui, italų. Jeigu Lietuvos Respublikos institucijai reikalingas vieno ar kito Europos Komisijos darbinio dokumento lietuviškas vertimas, reikia kreiptis į Generalinį direktoratą, kuris išleidžia tą darbinį dokumentą, ir prašyti vertimo. Europos Komisija privalo vykdyti tokį užsakymą.

Valstybinė kalbos inspekcija atkreipia valstybės institucijų ir savivaldybių dėmesį į galimybę nemokamai versti dokumentus ir kitokio pobūdžio tekstus iš visų oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų, taip pat rusų, turkų, norvegų, kinų, japonų bei islandų, ir į visas šias kalbas mašininio vertimo įrankiu eTranslation. Tai yra bendras ES institucijų projektas, administruojamas Europos Komisijos. eTranslation dalykinių tekstų vertimo kokybė tekstui suvokti yra labai gera, daug geresnė negu Google Translation, todėl šis vertimas, kaip tarpinė vertimo priemonė, turėtų būti ypač aktualus Lietuvos institucijoms. eTranslation galima išversti reikiamą dokumentą (jis priima visus populiarius formatus), po to pasižymėti konkrečias aktualias teksto vietas ir tada dėl jų patikslinimo kreiptis į vertėją. Lietuvoje interesų grupės, pageidaujančios kuo anksčiau įsitraukti į ES teisės aktų nagrinėjimą, taip pat galėtų naudotis eTranslation ir, jei tekstas tikrai aktualus, po to užsakyti visą arba dalinį jo vertimą. eTranslation skirtas nemokamai naudotis ne tik valstybės ir savivaldybių institucijoms, bet ir smulkiojo bei vidutinio verslo įmonėms, universitetams bei Europos Sąjungos institucijoms dirbančius laisvai samdomiems vertėjams.

Greta dalykinių, su ES teise susijusių, dokumentų vertimo sistemos, eTranslation įdiegta ir bendrojo pobūdžio tekstų vertimo sistema.

Norint prisijungti prie eTranslation, reikia turėti EU Login prisijungimo vardą. Instrukcijas, kaip jį susikurti ir kaip prisijungti prie eTranslation, rasite šiame Europos Komisijos puslapyje (žr. https://ec.europa.eu/info/resources-partners/machine-translation-public-administrations-etranslation_en#howtoregistertousemachinetranslation).

Vėliau šiais metais Europos Komisijos Vertimo raštu generalinis direktoratas ketina surengti nuotolinį seminarą LR valdžios institucijų darbuotojams apie eTranslation naudojimą. Tokius seminarus gali pasiūlyti ir atskiroms institucijoms. Taip pat pageidaujantiems numatoma kas ketvirtį siųsti naujienlaiškį apie kalbos technologijų ir terminologijos aktualijas.

Šiais ir kitais su eTranslation naudojimu susijusiais klausimais prašome kreiptis el. paštu DGT-Vilnius@ec.europa.eu arba telefonu +370 650 11522 į Europos Komisijos atstovą Lietuvoje vertimo ir kalbos reikalams Egidijų Zaikauską.

Valstybinės kalbos inspekcijos informacija