Laikoma, kad pirmą kartą oficialai apie vartotojų teises prabilta prieš 59 metus Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV):

„Vartotojai pagal apibrėžimą – tai mes visi“, – savo 1962 m. kovo 15 d. deklaracijoje, pristatytoje JAV Kongresui, nurodė JAV prezidentas Džonas Kenedis. – „Jie yra didžiausia ekonominė grupė, veikianti ir veikiama beveik kiekvieno sprendimo tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Nepaisant to, jie yra vienintelė grupė, į kurių nuomonę dažnai neatsižvelgiama“.

Kovo 15 diena paskelbta Pasauline vartotojų teisių diena. Europos Sąjungoje ši diena vadinama Europos vartotojų diena – vartotojų teisių apsaugos ir solidarumo švente. Pirmą kartą Pasaulinė vartotojų teisių diena paminėta 1983 m. kovo 15 d. Šios dienos vienas pagrindinių tikslų yra šviesti ir informuoti vartotojus apie jų teises bei šių teisių gynimo būdus, atkreipti žiniasklaidos dėmesį į vartotojų teisių pažeidimus, paskatinti visuomenę aktyviai įsitraukti į vartotojus ginančių institucijų veiklą, aktyviau domėtis savo, kaip vartotojo teisėmis.

Apie vartotojų teises, jų gynimo būdus viešojoje erdvėje informacijos netrūksta, tačiau tenka pažymėti, kad vartotojas, būdamas apdairus, rūpestingas ir atidus asmuo (lot. bonus pater familias), turi ir tam tikras pareigas.  Apie pagrindines pareigas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, čia ir norime priminti.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vartojimo
prekių skyriaus patarėjas Rimantas Knyzelis.