Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, siekdama įvertinti mokytojų profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos kūrybinei iniciatyvai, Tarptautinės mokytojų dienos proga geriausiems šalies pedagogams skiria Metų mokytojo premiją.

Kandidatūras premijai gauti turi teisę siūlyti mokiniai, tėvai ir jiems atstovaujančios organizacijos, vietos bendruomenė, socialiniai partneriai.

Premija skiriama mokytojams, dirbantiems pagal formaliojo ir neformaliojo (išskyrus neformaliojo suaugusiųjų) švietimo programas, ir pagalbos mokiniui specialistams už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą.

Kandidatus siūlyti raštu mokyklos, kurioje mokytojas dirba, vadovui iki 2021 m. balandžio 2 d.

Visa informacija pateikta Metų mokytojo premijos skyrimo nuostatuose, kuriuos galima rasti Švietimo, mokslo ir sporto mministerijos interneto svetainėje.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius