Kovo 9 d. Šilalės rajono savivaldybės vadovai ir Savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių atstovai dalyvavo nuotoliniame praėjusių metų rezultatų aptarime. Pasitarime dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, mero pavaduotojas Tadas Bartkus, Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius, jo pavaduotojas Osvaldas Šarmavičius, Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė ir  vyresnioji specialistė Aušra Liaudaitytė, uždarųjų akcinių bendrovių „Šilalės autobusų parkas“, „Šilalės šilumos tinklai“, „Gedmina“, „Šilalės vandenys“ ir Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro atstovai.

Nuotolinio pasitarimo metu aptartos savivaldybės valdomų įmonių 2020 metų neaudituotos finansinės ataskaitos, veiklos rodikliai, pateikti duomenys, kokios priežastys nulėmė įmonės pajamų ir išlaidų padidėjimą (sumažėjimą) lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kalbėta apie planuojamas įmonės veiklos gerinimo ir tobulinimo perspektyvas, aptarti kiti aktualūs klausimai.

Lyginant su praėjusių metų rodikliais, UAB „Gedmina“ finansiniai rodikliai pagerėjo. Dėl paskelbtos ekstremalios situacijos tam tikru laikotarpiu šarvojimo paslaugos negalėjo būti teikiamos bendruomeniniuose namuose ar parapijose, todėl bendrovėje padaugėjo šarvojimo atvejų. Suteikus daugiau paslaugų, bendrovei per praėjusius metus pavyko sumažinti turimas skolas kitoms įstaigoms. Bendrovė praėjusiais metais dirbo pelningai, jos pelnas siekė 26,3 tūkst. Eur.

UAB „Šilalės šilumos tinklai“ atstovai informavo, jog dėl oro temperatūros, žemesnės kainos (šiuo metu bendrovė  yra devinta Lietuvoje iš 59 šilumos gamintojų, pagal kainos žemumą), COVID-19 padarinių, kuomet mažiau paslaugų teikta Šilalės baseinui ir švietimo įstaigoms, bei kitų aplinkybių bendrovė turėjo virš 200 tūkst. Eur pajamų mažiau nei 2019 metais. Praėjusių metų bendrovės grynasis nuostolis – 41,8 tūkst. Eur. Taip pat kalbėta apie daugiabučių namų renovaciją, kuro išvežimą ir utilizavimą, aptarti kiti klausimai.

UAB „Šilalės vandenys“ atstovai informavo, jog jų pajamos praėjusiais metais siekė 1054 tūkst. eurų, o išlaidos – 1084 tūkst. eurų. Bendrovė patyrė 30 tūkst. eurų nuostolį. Bendrovės atstovas taip pat kalbėjo apie planuojamus darbus – Burkėnų ir Girdiškės vandens gerinimo įrenginių statybą, Šilalės miesto Šolių ir Šilo g. vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimą, Jomantų avarinės trasos pakeitimą gyvenamųjų namų prie vandens ir nuotekų tinklų prijungimą Kaltinėnuose ir kt.

UAB „Šilalės autobusų parkui“ šie metai dėl ekstremalios situacijos buvo neeiliniai. Dėl įvairių ribojimų autobusai važiavo minimaliai. Atstovai informavo, jog jų pajamos praėjusiais metais siekė 326, 4 tūkst. eurų. Išlaidų bendrovė patyrė daugiau, todėl bendrovės nuostolis siekia 18,2 tūkst. eurų.

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro atstovai informavo, jog finansiniai metai buvo neblogi. Po daugybės metų, kai įmonė metus baigdavo nuostolingai, pernai metai baigti pelningai. Neaudituotas pelnas prieš apmokestinimą siekė 118,3 tūkst. Eur. Tam įtakos turėjo praėjusių metų pavasarį savivaldybės tarybos priimti sprendimai dėl tonos sutvarkymo kainos nustatymo. Pristatymo metu taip pat kalbėta apie planuojamus įgyvendinti projektus, aptarti kiti aktualūs klausimai.

Veiklos administravimo skyriaus

atstovė spaudai Rūta Budrė