Kovo 25 d. nuotoliniu būdu vyko 30-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo visi tarybos nariai. Posėdyje taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, savivaldybės kontroliuojamų bendrovių, švietimų įstaigų atstovai ir kiti. Posėdžio metu priimti 48 sprendimai.

Sprendimai, susiję su turtu

Nuspręsta išnuomoti viešo konkurso būdo 10 metų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 180,33 kv. m ploto patalpas pastate-ligoninėje su teise naudotis bendro naudojimo patalpomis, esančiomis Šilalėje, Vytauto Didžiojo g. 19. Pradinis nuomos mokesčio dydis – 2,00 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį.

Patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir Šilalės rajono savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarka.

Pritarta 2020 metų veiklos ataskaitoms

Posėdžio metu pritarta Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos, Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos, Šilalės suaugusiųjų mokyklos, Šilalės sporto mokyklos, Šilalės meno mokyklos, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“, Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorių 2020 metų veiklos ataskaitoms.

Taip pat pritarta Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitoms.

Pritarta sprendimų pakeitimams

Tarybos nariai pritarė šiems sprendimų pakeitimams:

– Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-141 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019–2021 m. atrankos komisijos ir atrankos komisijos veiklos nuostatų“ pakeitimams;
– Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo“ pakeitimams;
– Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimams;
– Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-263 ,,Dėl viešųjų paslaugų teikimo sutarties sudarymo su uždarąja akcine bendrove ,,Šilalės autobusų parkas“ pakeitimo“ pakeitimams;
– Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1-314 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimams;
– Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo“ pakeitimams.

Patvirtinti finansinių ataskaitų rinkiniai ir pritarta įstaigų veiklos ataskaitoms

Patvirtinti viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) Šilalės rajono ligoninės, VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Laukuvos ambulatorijos, VšĮ Kvėdarnos ambulatorijos, 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniai ir pritarta šių įstaigų veiklos ataskaitoms.

Patvirtinti nuostatai, taisyklės ir aprašai

Taryba patvirtino:

– Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose taisykles;
– Šilalės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatus;
– Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatus;
– Šilalės rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašą;
– Apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo, sąrašo sudarymo ir jo keitimo tvarkos aprašą;
– Šilalės rajono socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą;
– Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašą;
– Šilalės rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašą.

Kiti sprendimai

Posėdžio metu patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaita ir Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2021 metų objektų sąrašas.

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros modernizavimo ar pritaikymo infrastruktūra“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ gauti finansavimą projektams „Šilalės rajono Pajūralio ir Jomantų kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcija“ ir „ Šilalės rajono Laukuvos kadastrinės vietovės griovių ir statinių juose rekonstrukcija“.

Taryba pavedė Šilalės rajono socialinių paslaugų namams vykdyti užsakovo funkcijas statyti ir įrengti modulinius namelių nakvynės namams.

Nuspręsta suteikti Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos Struikų kaimo gatvei pavadinimą – Tiesioji gatvė ir pakeisti šios seniūnijos Struikų kaimo gatvių geografines charakteristikas.

Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų planas.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Teisinė informacija – Tarybos sprendimai).

Rūta Budrė, Veiklos administravimo skyriaus atstovė spaudai