Visuomenės informavimas apie numatomą, Prekybos paskirties pastato – operatorinės 1M1p rekonstravimo ir paslaugų paskirties pastato – automatinės automobilių plovyklos, Rytinio Kelio g. 2A, Šilalė, naujos statybos projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Rytinio Kelio g. 2A, Šilalė, kad. Nr. 8760/0006:2 Šilalės m.k.v.
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Komercinės paskirties objektų teritorijos;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
(7.4) Paslaugų paskirties pastatas – automatinė automobilių plovykla;
(7.3) Prekybos paskirties pastatas – operatorinė;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):
Algimantas Mačionis (kvalifikacijos atestatas Nr. 1450, išduotas nuo 2017-09-26), tel. Nr. +37069934205, el. p. rusne@rusne.lt, projektinių pasiūlymų rengėjas Jurgita Mockevičienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A1533, išduotas nuo 2018-04-04), el. p. jurgita@rusne.lt, UAB „Rusnė“ Miško g. 30-78, Kaunas, tel.nr. +37069934205, el. p. rusne@rusne.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Bonus progressus“, Igno Šimulionio g.3-60 el. p. g.vitkevicius@bonusprogressus.lt, Tel. Nr. +37068244696.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Rusnė“ Miško g. 30-78, Kaunas, LT-44313, el. paštu rusne@rusne.lt, tel.nr. +370 699 34205 darbo dienomis 08:00–17:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymų teikimo terminas iki 2021m. vasario 26d. 15:00 val., el. p. ugne@rusne.lt, tel. Nr. +37037320365, Miško g.30-78, Kaunas;

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
J.Basanavičiaus g.2, Šilalė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos patalpose, tačiau dėl COVID-19 plitimo grėsmės projektas bus viešinamas  rengiant tiesioginę vaizdo transliaciją internetu: 2021 m. vasario 26 d. 15:00 val. Tiesioginės transliacijos nuoroda:  https://us02web.zoom.us/j/87975634023