Aktuali informacija ir vasario 1–5 dienomis Šilalės rajono savivaldybėje atlikti veiksmai, susiję su COVID-19:

  • Pagal vasario 4 d. duomenis, Šilalės rajone patvirtinti 2 nauji COVID-19 atvejai, koronavirusu serga 154 gyventojai;
  • Pagal sergamumo rodiklį Šilalės rajonas šiuo metu yra 57 vietoje. 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų yra 109,6 atvejai;
  • Vadovaujantis COVID-19 Lietuvoje žemėlapiu, Šilalės rajone pirma vakcinos doze paskiepyti 580 gyventojų, iš kurių 441 moteris ir 139 vyrai (pavieniai asmenys gali būti paskiepyti kitų rajonų gydymo įstaigose);
  • Susipažinta su naujausiais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – SAM) – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais;
  • Parengta ir paskelbta informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymą paskiepyti asmenis, nesilaikiusius prioritetinės skiepijimo tvarkos, antrąją COVID-19 vakcina;
  • Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl asmenų, priklausančių tikslinėms grupėms, ištyrimo greitaisiais testais“ Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjai pavesta organizuoti norinčių išsitirti greitaisiais testais tyrimą. Nurodyta tikslinių grupių ištyrimą greitaisiais testais atlikti Šilalės rajono savivaldybės mobiliame tyrimų punkte arba pirminėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal norinčių išsitirti prisirašymo prie šeimos gydytojo vietą;
  • Rengtas atsakymas į asmens, nesilaikiusio prioritetinės skiepijimo tvarkos, paklausimą dėl revakcinacijos COVID-19 vakcina, nurodant, kad asmenys, nepriklausomai nuo to, ar buvo paskiepyti laikantis teisės aktų nuostatų, ar ne, turėtų gauti antrą vakcinos dozę, o atsakomybės už teisės aktų, reglamentuojančių skiepijimą, nuostatų pažeidimus klausimas turėtų būti sprendžiamas teisės aktų nustatyta tvarka;
  • Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pakeistas Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. DĮV-28 ,,Dėl darbo grupės sudarymo“ ir darbo grupei pavesta ištirti, ar skiepijant COVID-19 ligos vakcina nebuvo pažeista prioritetinių gyventojų grupių eilė Šilalės rajono savivaldybėje;
  • Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pakeistas Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. DĮV-64 ,,Dėl darbo grupės sudarymo skiepijimo COVID-19 ligos vakcina kontrolei vykdyti“;
  • Greitaisiais testais pradėti testuoti Šilalės rajono švietimo įstaigų darbuotojai;