Vadovaudamiesi Biudžeto sandaros bei Vietos savivaldos įstatymais, skelbiame Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto projektą (pajamosišlaidos). Kviečiame rajono gyventojus aktyviai dalyvauti Biudžeto projekto svarstyme.

Pasiūlymus galima teikti Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriui tel. 76 136, el. paštu v.jasevicius@silale.lt iki 2021 m. vasario 26 d.

Valdemaras Jasevičius                                         

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius