Šilalės rajono socialinių paslaugų namai įgyvendina projektą „Integralios pagalbos plėtra Šilalės rajone“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0001. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“.

Integralios pagalbos paslaugos teikiamos Šilalės rajono neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatyti nuolatinės slaugos poreikiai. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integrali pagalba teikiama iki 5 dienų per savaitę, nuo 2 iki 4,5 val. per dieną.

Maloniai kviečiame gyventojus, kurie prižiūri sunkiai sergančius asmenis ir kuriems reikalinga kitų specialistų pagalba kreiptis į Šilalės rajono socialinių paslaugų namus ar pagal gyvenamą vietą į seniūnijos socialinį darbuotoją.

Loreta Beržinienė
Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinė darbuotoja, projekto vadovė