Pakeistas Europos Komisijos komunikatas „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai paremti COVID-19 ligos protrūkio metu, sistema“. Pagalba pagal komunikatą galės būti teikiama iki 2021 metų pabaigos. Taip pat didėja vienam subjektui galimos skirti pagalbos sumos.

Sprendimas pratęsti laikinos valstybės pagalbos teikimo laikotarpį ir  padidinti leidžiamas skirti vienam ūkio subjektui pagalbos sumas, anot Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupės patarėjos Sonatos Bartkutės, turės įtakos ne tik Lietuvos žemės ūkio sektoriui, bet ir visai šalies ekonomikai.

„Sudaryta galimybė teikti pagalbą iki 2021 m. pabaigos ir aukštesnės galimos suteikti pagalbos sumos,  tikėtina, leis įmonėms, vykdančioms veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos ar žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose, drąsiau planuotis savo tolesnes veiklas ir ištverti šį nelengvą COVID-19 protrūkio laikotarpį. Auga ir kitas veiklas vykdančioms įmonėms galimos suteikti pagalbos sumos“, – teigia patarėja.

Vienam ūkio subjektui, vykdančiam veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos srityje, pagal komunikatą galimos suteikti pagalbos suma didėja iki 225 tūkst. Eur. Anksčiau ši suma siekė 100 tūkst. Eur.

Nuo buvusių 120 tūkst. Eur iki 270 tūkst. Eur pagalbos suma kyla vienam ūkio subjektui, vykdančiam veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje.

Vienam ūkio subjektui, vykdančiam kitą veiklą, galima skirti pagal komunikatą pagalbos suma didėja iki  1800 tūkst.  Eur (vietoj buvusių 800 tūkst. Eur).

Taip pat didėja ir vienam ūkio subjektui galima skirti pagalbos suma pagal komunikato skirsnį Pagalba paramos nepadengtoms pastoviosioms išlaidoms pavidalu. Vietoje buvusių 3 mln. Eur nustatytos 10 mln. Eur galinčios siekti lubos. Pagal šį komunikato skirsnį pagalba galėtų būti teikiama ūkio subjektams, kurių apyvarta laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. (ar tam tikrą šio laikotarpio dalį) sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019 metais.

Sprendimus dėl konkrečių pagal komunikatą įgyvendinamų priemonių pratęsimo galimybių ir naujų priemonių įgyvendinimo priims Žemės ūkio ministerija.