Kviečiame susipažinti su Šilalės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano projektu  2021 m. bei  teikti pasiūlymus iki š. m. kovo 12 d.  el. paštu  danguole.rackauskiene@silale.lt.

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas socialinių paslaugų teikimo mastui ir rūšims pagal gyventojų poreikius nustatyti įpareigoja savivaldybes kasmet sudaryti ir tvirtinti socialinių paslaugų planą. Socialinių paslaugų planas sudaromas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Socialinių paslaugų planavimo metodika ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“. 2021 metų socialinių paslaugų planas atitinka Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą.

Socialines paslaugas Šilalės rajono savivaldybės gyventojams planuoja ir administruoja Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyrius. Siekdamas organizuoti ir teikti geros kokybės paslaugas gyventojams, sistemingai ir kompleksiškai vertina savivaldybės gyventojų poreikius socialinėms paslaugoms, planuoja realias jų plėtros apimtis, nustato savivaldybės socialinių paslaugų sistemos plėtros prioritetus.

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  2021 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS (projektas)

Pastaba. Lėšų poreikis 2021 m. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimui bus tikslinamas patvirtinus 2021 metų Savivaldybės biudžetą.

Turo ir socialinės paramos skyriaus informacija