Koordinacinis centras „Gilė“ įgyvendina projektą „Inkliuzinio ugdymo mokymai specialistams ir tėvams, auginantiems vaikus, turinčius raidos sutrikimų“. Projekto tikslas – inkliuzinio ugdymo mokymų pagalba palengvinti specialistų ir tėvų bendradarbiavimą, siekiant vaikų, turinčių raidos sutrikimų, visaverčio dalyvavimo ugdymo procese.

Mokymai bus organizuojami nuotoliniu būdu per Zoom programą. Mokymai nemokami.

Registraciją į mokymus TĖVAMS, AUGINANTIEMS MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUS, TURINČIUS RAIDOS SUTRIKIMŲ, UŽPILDŽIUS ŠIĄ FORMĄ

Registraciją į mokymus TĖVAMS, AUGINANTIEMS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUS, TURINČIUS RAIDOS SUTRIKIMŲ, UŽPILDŽIUS ŠIĄ  FORMĄ