Leidžiama prekyba:
Nuo 2021 m. vasario 15 d. leidžiama veikti ne maisto prekių parduotuvėms, kioskams ir paviljonams (išskyrus kioskus ir paviljonus, esančius turgavietėse), kurių prekybos plotas neviršija 300 m2, turinčioms tiesioginį įėjimą iš lauko arba atskirą įėjimą, kuriuo naudojasi tik tos parduotuvės klientai.

•    Taip pat leidžiama ne maisto prekių prekyba lauko sąlygomis nuo laikinų prekybos įrenginių, taip pat ne prekybos patalpose sudaromoms sutartims (išnešiojamoji prekyba).
SVARBU: šiose prekybos vietose turi būti užtikrinamas 20 m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo ir užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytos sąlygos.
•    Gali veikti parduotuvės (įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose), kurių pagrindinė veikla yra maisto, pašarų gyvūnams, veterinarijos, vaistinių, gėlių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas.
•    Leidžiama maisto prekyba turgavietėse ir kitose viešosiose prekybos vietose.
•    Leidžiama nuotolinė (internetinė ar vykdoma kitomis ryšio priemonėmis) prekyba, kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose.
•    Gali veikti laidojimo reikmenų parduotuvės.
SVARBU: šiose prekybos vietose turi būti užtikrinamas 15 m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo ir užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo (toliau – operacijų vadovas) nustatytos sąlygos.

Ir toliau draudžiama parduotuvių, įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų veikla.
Rekomenduojama:
•    visose parduotuvėse, prekybos centruose, turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose bei paslaugų teikimo vietose nenaudoti trumpalaikių pardavimus skatinančių priemonių (išpardavimų, nuolaidų valandų, degustacijų ir kt.). Tai negalioja prekybai internetu;
•    padidinti dirbančių kasų skaičių, kad eilėje būtų ne daugiau kaip 5 asmenys;
•    asmenims iš vieno šeimos ir (ar) namų ūkio lankytis po vieną;
•    nustatyti ilgesnį darbo laiką.

Leidžiama teikti šias paslaugas:
•    nuo 2021 m. vasario 15 d. leidžiama teikti individualias paslaugas (įskaitant grožio), kurių teikimo metu yra kontaktas tik tarp vieno paslaugos teikėjo ir vieno paslaugos gavėjo, jei jos nėra tiesiogiai uždraustos Vyriausybės nutarimu;
•    medicinines reabilitacijos paslaugas;
•    psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugas;
•    keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi paslaugas;
•    advokatų teikiamas teisines paslaugas;
•    finansines paslaugas ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sudarytų kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugas, kurių neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu.
SVARBU: nedraudžiamų paslaugų teikimo vietose, kai paslaugos teikimo metu yra reikalingas trumpesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo, turi būti užtikrinamas 10 m2, o kai paslaugos teikimo metu yra reikalingas ilgesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo – 20 m2 paslaugos teikimo plotas vienam paslaugos gavėjui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas paslaugos gavėjas ir užtikrinamos kitos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.
Nuo 2021 m. vasario 15 d. leidžiamos individualūs (vienam paslaugos gavėjui) fizinio aktyvumo užsiėmimai lauke, teikiami fizinio aktyvumo ar sporto specialisto, instruktoriaus ar fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugų teikėjo, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Apgyvendinimo paslaugos teikiamos:
•    viename kambaryje apgyvendinant ne daugiau nei vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius;
•    bendro naudojimo patalpose užtikrinant visų asmenų kaukių dėvėjimą ir laikantis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių;
•    užtikrinant kitas operacijų vadovo sprendimu nustatytas sąlygas.
Draudžiama apgyvendinimo paslaugoms teikti skirtų patalpų (tiek fizinių, tiek juridinių asmenų nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų) nuoma, subnuoma ar panauda, skirta privatiems renginiams, šventėms ar kitiems susibūrimams organizuoti.
•    Draudžiama sveikatinimo paslaugų centrų, teikiančių poilsio paslaugas, veikla.
•    Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas, išskyrus aukšto meistriškumo sporto pratybas, fizinį aptarnavimą bibliotekose, užtikrinant operacijų vadovo sprendimu nustatytas sąlygas.

Prekyba ir paslaugos