Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. DĮV-28 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta ištirti, ar skiepijant COVID-19 ligos vakcina nebuvo pažeista prioritetinių gyventojų grupių eilė Šilalės rajono savivaldybėje, 2021 m. vasario 10 d. baigė darbą.

Skelbiama išvada:

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, Darbo grupė nusprendė, kad:

1. UAB „Ambulansas“ Šilalės greitosios medicinos pagalbos stoties vedėja L. K. sudarydama sąrašą ir įtraukdama 3 savanorius – (duomenys neskelbiami), nesivadovavo Prioritetų įsakymu bei Aprašu, neteisėtai ir nesąžiningai juos įtraukė į sąrašą vakcinoms gauti, piktnaudžiavo teise, tad galimai egzistuoja teisinis ir faktinis pagrindas L. K. atžvilgiu taikyti administracinę atsakomybę;

2. Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės laikinai einanti direktoriaus pareigas J. M. sudarydama sąrašus ir įtraukdama buvusį gydytoją (duomenys neskelbiami) nesivadovavo Prioritetų įsakymu bei Aprašu, neteisėtai ir nesąžiningai įtraukė į sąrašą vakcinoms gauti (duomenys neskelbiami), piktnaudžiavo teise, tad galimai egzistuoja teisinis ir faktinis pagrindas J. M. atžvilgiu taikyti administracinę ir drausminę atsakomybę;

3. Darbo grupė nenustatė, kad J. M. būtų padariusi šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, nes jos veiksmuose nebuvo nustatyta tyčinių veiksmų, kuriais siekiama padaryti turtinės žalos, nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių, nenustatyta kitų pažeidimų, kuriais būtų šiurkščiai pažeidžiamos darbuotojų darbo pareigos, todėl Šilalės rajono savivaldybės merui siūlo J. M. dėl darbo pareigų pažeidimo įspėti raštu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 straipsnio 4 dalimi.

Šilalės rajono savivaldybės administracija