1. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-1 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 metų darbo plano patvirtinimo“
 2. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-194 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“;
 3. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-3 „Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo“;
 4. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-4 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T1-101 „Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą“ pakeitimo“;
 5. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-5 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo ir kofinansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 6. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-6 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo“;
 7. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-7 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-141 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019–2021 m. atrankos komisijos ir atrankos komisijos veiklos nuostatų“ pakeitimo“;
 8. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-8 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
 9. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-9 „Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos veiklos ataskaitai už 2020 m.“;
 10. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-10 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką“;
 11. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-11 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką Šilalės miesto pušyno sporto aikštelių remontui ir priežiūrai“;
 12. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-12 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl pavedimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai atlikti investicinio projekto bei techninio darbo projekto rengimo užsakovo funkcijas“ pakeitimo“;
 13. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-13 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-261 „Dėl papildomų lėšų skyrimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai vykdyti Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pastato Šilalėje, Kovo 11-osios g. 18, vidaus patalpų modernizavimo ir teritorijos sutvarkymo projektą“ pakeitimo“;
 14. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-14 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Gatvių apšvietimo modernizavimas Šilalės rajone“;
 15. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-15 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos Struikų kaimo gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo“;
 16. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-16 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 17. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-17 „Dėl savivaldybės turto nuomos“;
 18. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-18 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“;
 19. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-19 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 20. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-20 „Dėl sutikimo pratęsti išlaikymą globos įstaigoje“;
 21. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-21 „Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo“;
 22. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-22 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-135 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;
 23. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-264 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų pavirtinimo“ pakeitimo“;
 24. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-24 „Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos ataskaitai“;
 25. 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-25 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo“.

Visi Savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Teisinė informacija – Tarybos sprendimai).

Rūta Budrė, Veiklos administravimo skyriaus atstovė spaudai