Aktuali informacija ir sausio 25–29 dienomis Šilalės rajono savivaldybėje atlikti veiksmai, susiję su COVID-19:

 • Pagal sausio 28 d. duomenis, Šilalės rajone patvirtintas 1 naujas COVID-19 atvejis, koronavirusu serga 176 gyventojai;
 • Pagal sergamumo rodiklį Šilalės rajonas šiuo metu yra paskutiniojoje, 60 vietoje. 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų yra 155,3 proc.;
 • Vadovaujantis COVID-19 Lietuvoje žemėlapiu, Šilalės rajone pirma vakcinos doze paskiepyti 562 gyventojai, iš kurių 424 moterys ir 138 vyrai (pavieniai asmenys gali būti paskiepyti kitų rajonų gydymo įstaigose);
 • Susipažinta su naujausiais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – SAM) – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais;
 • Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu socialinės globos įstaigų, nepriklausomai nuo pavaldumo, vadovai įpareigoti socialinės globos įstaigoje, teikiančioje ilgalaikes (trumpalaikes) socialinės globos paslaugas, gyvenančiam asmeniui nustačius COVID-19 vykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. sausio  19 d. sprendimo Nr. V-101 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. V-2468 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo stacionariose socialinės globos įstaigose“ pakeitimo“ 1.1–1.5 papunkčiuose nurodytas priemones;
 • Sausio 27 d. dalyvauta nuotoliniame pasitarime su SAM, kurio metu pristatyta savivaldybių COVID-19 statistika, aptarti skiepijimo COVID-19 prioritetai;
 • Skubos tvarka parsivežti greitieji serologiniai testai, kuriais testuoti asmenys, dirbantys švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, ir kt.;
 • Vadovaujantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, surinktas naujas prioritetinių grupių sąrašas;
 • Sausio 29 d. dalyvauta nuotoliniame pasitarime su SAM, kurio metu pristatytos rekomendacijos dėl susirgusių po pirmo skiepo ir esančių izoliacijoje, pristatyti preliminarūs vakcinų pristatymo kiekiai vasario mėnesiui, aptarti kiti koordinatoriams kylantys klausimai;
 • Sveikatos priežiūros įstaigoms siųsta informacija dėl aktualių valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų, taip pat specialistai informuoti, kad skiepijamų asmenų prieš antrą skiepą testuoti nereikia, žmonių saviizoliacijoje skiepyti negalima, jie turi būti saviizoliacijoje iki numatyto termino;
 • Šilalės rajono ligoninės bei UAB „Ambulansas“ Šilalės greitosios medicinos pagalbos stoties atveju nustatyta, kad buvo paskiepyti 4 asmenys, kurie negalėjo būti įtraukti į sąrašą bei paskiepyti COVID-19 vakcina. Kadangi šiuo atveju nebuvo nustatyta didelė žala, esant pavieniams atvejams, vertinama, kad galėjo būti padarytas teisės akto pažeidimas, dėl kurio, esant pagrindui, galėtų būti sprendžiama dėl asmenų administracinės ir (ar) tarnybinė atsakomybės. Atsižvelgiant į tai, Specialiųjų tyrimų tarnyba perduos informaciją sprendimų priėmimui Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Šilalės rajono savivaldybei ir Šilalės rajono ligoninei;
 • Tarybos posėdžio metu Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius pateikė tokius 2020 m. statistinius duomenis, susijusius su COVID-19:

–          Namuose gydėsi 1061 gyventojas;

–          Gydymo įstaigoje – 129 gyventojai;

–          33 asmenys, sirgę COVID-19, mirė nuo gretutinių ligų;

–          21 rajono gyventojas mirė nuo COVID-19;

–          COVID-19 ligos suvaldymui išleista 49 863 Eur;

–          Sušaukta 14 ekstremalių situacijų komisijos posėdžių;

–          89 asmenys vežti į mobilius patikros punktus ir kt. gydymo įstaigas;

–          Pateikti kiti statistiniai duomenys.