Šilališkiui senjorui Petrui Judeikiui – „Pagarbos lašo“ nominacija, Šilalės rajono savivaldybės mero Algirdo Meiženio ir Savivaldybės administracijos direktoriaus Valdemaro Jasevičiaus padėka.

Už ką?

O!.. Vienu sakiniu aprašyti tai neįmanoma.

Gražiai dainuojantį Petrą mokytojai pastebėjo jau vidurinėje mokykloje Varniuose, ir nuo 10 metų jis – scenoje. Aktyviai jis reiškėsi meno saviveikloje ir besimokydamas Kaltinėnų vidurinėje mokykloje, kurią baigęs pradėjo dirbti Nuomininkų kultūros namų direktoriumi. Atlikęs privalomąją karinę tarnybą – vėl į Nuomininkų kultūros namus, vėl direktoriumi.

– Nuomininkai – pats įdomiausias mano gyvenimo etapas, – sako Petras. – Tada mes klestėjome!

Vyresnieji kaltinėniškiai prisimena, kad tada ne Kaltinėnuose, ne apylinkės centre, bet Nuomininkų kaime virė tikrasis kultūros gyvenimas. Kultūros namai turėjo didžiulę sceną, kuri tiko profesionaliems teatrams, ir jie mielai važiuodavo čia gastrolių. Vadovaujant Perui, ši scena matė visas Lietuvos teatrų ir estrados žvaigždes. Toli iki Nuomininkų tada buvo ir Šilalės kultūros namams. Puikus Nomininkų dūdų orkestras, liaudies šiokių kolektyvas, vokalinis ansamblis, dramos ratelis skynė laurus respublikinėse apžiūrose. O Šilalė neturėjo nė dūdų orkestro. Jei šventė kokia, kviečiasi Nuomininkų saviveiklininkus. Ir kai Nuomininkų saviveiklininkai iš respublikinių apžiūrų parsivežė visus įmanomus prizus, rajono vadovų akys pakrypo į Petrą.

– Važiuok, Petrai, pas mus, gelbėk Šilalės kultūrą!

Petro laikais atsigavo ir Šilalės kultūros namai. Šilališkiai saviveiklininkai ėmė reikštis respublikinėse apžiūrose, susibūrė čia ir pučiamųjų orkestras. O pats Petras, kultūros namų direktorius, dainavo chore, šoko liaudies šokių kolektyve, grojo estradiniame ansamblyje.

– Visur buvo įdomu, bet įdomiausia man pati pradžia – Nuomininkai, – prisimena Petras.

Prisimena Petro laikus ir kaltinėniškiai. O, tada buvo Nuomininkai!..

Sulaukęs garbingo amžiaus, Petras nemeta muzikuoti. Daugelį metų grojo „Bijotaičiuose“, „Kuplėje“, dabar muzikuoja liaudiškos muzikos ansamblyje „Šilojus“, Šilalės kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestre. „Padėkos lašo“ nominacijai Petrą rekomendavęs orkestro vadovas Zigmas Levickis džiaugiasi, kad Petras pavyzdingai lanko repeticijas.

O, kad visiems jauniems šitokio entuziazmo!

Apie kiekvieną iš nominantų rengiamas atskiras pranešimas, kuris bus skelbiamas www.silale.lt

Petras Dargis,
Savivaldybės mero patarėjas