Ritai Eitmonienei, Pajūralio laiškanešei – „Pagarbos lašas“ ir rajono vadovų padėka už tarnavimą izoliacijoje atsidūrusiems bendruomenės žmonėms. Apdovanojimą jai atvežė Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir mero pavaduotojas Tadas Bartkus.

Rita savo žmonių dar labiau laukiama pasidarė dabar, karantino metu, kai daugelis atsidūrė izoliacijoje arba iš namų nekelia kojos, nes bijo užsikrėsti pavojinguoju virusu. Juk visi žino, kas atsitiko Kvėdarnoje, kai parapijos senelių namuose iš 34 senelių beliko 20. Net 14 mirė!

Rita atvažiuoja prie sodybos – ant tvoros kabo maišelis. Jis – pirkiniams. Eiti į vidų negalima. Rita sudeda į maišelį, ką žmogus buvo užsakęs. Juk susitarė telefonu. O pinigai?

– Pinigai vėliau, kai jau turiu kasos čekius. Nėra buvę, kad bent vienas žmogus apgautų. Kaimo žmonės yra labai sąžiningi, – sako Rita.

Ji mato – kaimas ne tik tuštėja, bet ir senėja. Kiek neliko trobų per tuos 28 metus, kai pradėjo nešioti paštą, kiek trobose paliko senų vienišų žmonių! Kitas sunkią valandą net pasiguosti neturi kam. Užtat laiškanešė Rita – šitoks brangus žmogus! Ne tik pensijų dieną, bet ir šiaip, kada prireikia pagalbos. Ar bent pasiguosti.

Ritos aptarnaujama teritorija didelė – nuo Pajūralio iki pat Šilutės, Klaipėdos rajonų ribos. Tai visas buvęs Pajūralio tarybinis ūkis. Kai to ūkio neliko, Rita nelabai turėjo kur eiti – tik į laiškanešes. Paskui, kaip pati sako, priprato prie tokio klajojimo, o dabar jau patenkinta savo darbu. Argi blogai nuolatos su žmonėmis bendrauti?

– Eini ir žinai, kad esi laukiamas, – sako Rita.

Negali nenueiti, nors ir sniegai, nors ir purvynai. Kaip nenuneši žmogui duonos, vaistų, dar kokių smulkmenų? Nuėjęs ne visada bėgsi iškart pro duris lauk. Kitas gal visą mėnesį gyvo žmogaus nematęs! Štai ir sutemo…

Rita Eitmonienė – dar ir seniūnaitė, pavasario talkų organizatorė. Kartu su visu Sauslaukiu tvarko, prižiūri Sauslaukio kapinaites, dalyvauja ir Pajūralio tvarkymo pavasarinėse talkose.

– Kai sužinojome, kad Ritai skirta „Pagarbos lašo“ nominacija, visa bendruomenė be galo apsidžiaugė, – sako Irena Jucienė, nominacijai Ritą rekomendavusi visos Pajūralio bendruomenės centro vardu. – Juk daugelis Ritos laukia kaip saulės užtekančios!

Apie kiekvieną iš nominantų rengiamas atskiras pranešimas, kuris bus skelbiamas www.silale.lt

Petras Dargis,
Savivaldybės mero patarėjas