Kasmet Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, atsižvelgdamas į 2020 m. savivaldybėms rekomenduotų ir kitų veiklos sričių įgyvendinimą, planuotus ir pasiektus rezultatus, išskiria savivaldybes ir jų jaunimo reikalų koordinatorius, kurių veiklą vertina kaip reikšmingai indėlį kuriant teigiamą pokytį jaunimui ir jaunimo politikai Lietuvoje. Džiugu, jog šiemet šiame sąraše atsidūrė ir Šilalės rajono savivaldybės administracija bei jaunimo reikalų koordinatorė Lina Maslauskienė.

Rašte, kurį pasirašo departamento vadovas Jonas Laniauskas, dėkojama už įdėtas pastangas jaunimo politikos srityje 2020 m., o ypač už aktyvią ir nuoseklią veiklą bei pasiektus išskirtinius jaunimo savanoriškos veiklos plėtros rezultatus Šilalės rajono savivaldybėje.

Šilalės rajono savivaldybė ir Jaunimo reikalų taryba džiaugiasi tokiu įvertinimu ir sieks nenuleisti šios kartelės ateinančiais metais.

Šilalės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas
Tadas Bartkus