Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti prekybos paskirties pastato naujos statybos projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas – Šilalė, Struikų g. 2.

Žemės sklypo kad. Nr. 8760/0006:70, plotas 0,2560 ha, žemės pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Pastato paskirtis – prekybos paskirties pastatas.

Projektuotojas IĮ „Arūno Liočo firma“, į. k. 133478674, Kaunas, Tilžės g. 5, tel. Nr. 869810540.

Projekto vadovas Arūnas Liočas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 767, el. paštas arunasliocas@gmail.com, tel. Nr. 869810540.

Projektinius pasiūlymus parengė Vytenis Raubickas, tel. Nr. 867006916, el. paštas vytenis.raubickas@gmail.com.

Statytojas UAB „TAURA GROUP“ į.k. 302938710, Tauragė, Bažnyčių g. 8. Kontaktinė informacija: tel.

Nr. 868745206, el. paštas vaiciulisarturas@gmail.com.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Šilalės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje

www.krs.lt iki 2021-02-15 (papildoma informacija tel. 869810540).

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projekto rengėjams paštu adresu Tilžės g. 5, LT-47182 Kaunas arba el. paštu arunasliocas@gmail.com iki 2021-02-15.

Viešasis susirinkimas įvyks 2021-02-15 17.00 val. nuotoliniu būdu, prisijungus meet.google.com/yzj-tqvi-gvf.

Sutikimas statyti statinį žemės sklype, besiribojančiame su valstybinės žemės sklypu ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai

Įgaliojimas

Vizualizacija

Statybos projektinių pasiūlymų rengimo užduotis