Europos regioninės plėtros fondo

Europos socialinio fondo

2020 m. gruodžio 30 d. pasirašyta projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ finansavimo sutartis.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4, 7, 8 ir 10 prioritetų jungtinę priemonę Nr. J08-CPVA-V „Funkcinių zonų vystymas“.

Projekto tikslas – Paskatinti savivaldybių bendradarbiavimu grįstą kompleksinį funkcinių zonų vystymą.

Siekiant spręsti Tauragės regiono savivaldybėms aktualias problemas (mažas investicinis patrauklumas ir su juo susijęs gerai apmokamų darbo vietų trūkumas, neišvystyta, nepatraukli viešojo susisiekimo sistema, neužtikrinamos vyresnio amžiaus gyventojų poreikius atitinkančios paslaugos, specialiųjų poreikių turintiems vaikams neužtikrinamas paslaugų prieinamumas, nesukurta netaršioms transporto priemonėms reikiama infrastruktūra) bei prisidėti prie gyvenimo kokybės augimo bei paskatinti investicijų pritraukimą Tauragės regione buvo parengta funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija.

Projektu bus įgyvendinta 17 funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijoje numatytų veiksmų: bus pagerintas funkcinės zonos savivaldybių investicinis patrauklumas – įrengta ir modernizuota pramoninių teritorijų infrastruktūra Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės miestuose, įrengta Tauragės pramonės rajono jungtis su magistraliniu keliu A12; bus sukurta integruota regioninė viešojo transporto sistema ir įdiegta elektroninio bilieto sistema, rekonstruotos Jurbarko ir Pagėgių autobusų stotys, įsigyti 5 elektriniai autobusai Jurbarke ir Šilalėje; taip pat bus pagerintas paslaugų prieinamumas vyresnio amžiaus žmonėms, pritaikant nenaudojamas patalpas Pagėgių savivaldybės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei bei Bijotuose įrengiant senelių globos namus; vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, sukuriant paslaugų teikimui reikalingą Jurbarko darželio-mokyklos „Ąžuoliukas“ infrastruktūrą, sukuriant elektrinių automobilių, o tuo pačiu – ir elektrinių autobusų įkrovimo infrastruktūrą Tauragėje, Jurbarke ir Pagėgiuose.

Šilalės rajone bus atlikti šie darbai:

– rekonstruotos Šarūnkalnio ir Parko gatvės Šilalės mieste;

– buvęs Bijotų mokyklos pastatas bus pritaikytas socialinės globos įstaigai ir greitosios medicinos pagalbos stočiai (atlikta pastato rekonstrukcija, reikalingų baldų ir įrangos pirkimas ir montavimas);

Siekiant pagerinti viešojo transporto paslaugas numatoma įsigyti 2 elektrinius autobusus keleivius vežti vietinio susisiekimo maršrutais.

Tauragėje įsteigta viešoji įstaiga diegs regioninę viešojo transporto elektroninio bilieto ir elektroninę viešojo transporto maršrutų eismo tvarkaraščių sistemą Šilalės, Tauragės, Jurbarko ir Pagėgių savivaldybėse.

Tikimasi, kad šių veiksmų įgyvendinimas sudarys galimybes ne tik kurti aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietas, bet ir sudarys didesnes galimybes funkcinės zonos gyventojams rinktis ir/ar keisti darbo vietas, tokiu būdu sudarant prielaidas spartesniam nei vidutiniškai šalyje darbo užmokesčio augimui. Taip pat bus sukurta tvari regiono judumo sistema, sudaranti sąlygas pasiekti darbo vietas ir paslaugų teikimo vietas, bei atliepiant šiandienos poreikius bus pagerintas paslaugų prieinamumas specialiųjų poreikių turintiems asmenims.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia  2020-01-06.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-08-31.

Projekto finansavimas:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo) lėšos – 10 213 910,53 Eur

Projekto vykdytojas ir partneriai: