Sausio 5 d. į pirmąjį posėdį, vykusį nuotoliniu būdu, susirinko Tauragės regiono plėtros tarybos kolegija. Kolegiją sudaro Jurbarko, Pagėgių, Šilalės, Tauragės savivaldybių merai – Skirmantas Mockevičius, Vaidas Bendaravičius, Algirdas Meiženis, Dovydas Kaminskas, ir savivaldybių tarybų deleguoti tarybos nariai – Donatas Jackis ir Vidmantas Juzėnas (Jurbarko rajono savivaldybės tarybos), Edgaras Kuturys (Pagėgių savivaldybės tarybos), Gintautas Macevičius ir Tadas Bartkus (Šilalės rajono savivaldybės tarybos), Sigitas Mičiulis ir Giedrė Stulginskienė (Tauragės rajono savivaldybės tarybos).

Kolegija – tai Regiono plėtros tarybos, atsakingos už nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą Tauragės regione, valdymo organas. Posėdžio metu Regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininku buvo patvirtintas Skirmantas Mockevičius, kolegijos pirmininko pavaduotoju – Dovydas Kaminskas. Kolegija patvirtino administracijos direktoriaus – vienasmenio Regiono plėtros tarybos valdymo organo – pareigybės aprašymą ir sutarė artimiausiu laiku skelbti konkursą į šias pareigas.

Regiono plėtros taryba – naujas subjektas užtikrinantis efektyvią regioninės politikos sistemą

Šių metų vasarą priimti Regioninės plėtros įstatymo pakeitimai numatė naujų regioninio lygmens kompetencijas turinčių subjektų – regionų plėtros tarybų – įsteigimą, kurios bus pagrindu užtikrinant efektyvią regioninės politikos sistemą.

Tarybos tikslas – atstovauti ne atskirų savivaldybių, o bendriems viso Tauragės regiono ir jo gyventojų interesams nacionaliniu mastu. Taryba bendrai spręs opiausias Tauragės regiono problemas ir sieks konstruktyvios diskusijos su nacionaline valdžia, ieškant viso regiono plėtrai palankių sprendimų.

Tai padės optimizuoti regioninei politikai skirtų išteklių panaudojimą, išnaudoti natūraliai egzistuojančius teritorijų ryšius, sudarys sąlygas geriau atliepti visų regiono gyventojų poreikius ir įgyvendinamų projektų naudą įvertinti ne iš projekto vykdytojo, bet būtent iš gyventojo perspektyvos.

Jurbarko rajono savivaldybės informacija