Laikantis visų būtinų apsaugos priemonių, sausio 7 d. Šilalės rajono savivaldybėje buvo pristatomas Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano nuo 2021 m.  iki 2030 m. projektas. Pristatyme dalyvavo savivaldybės meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotojas Tadas Bartkus, administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius, jo pavaduotojas Osvaldas Šarmavičius ir Investicijų ir statybų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis,  apie plano projektą plačiau papasakojo Vilniaus verslo konsultacinio centro vadovas Romualdas Stankaitis.

Praėjusių metų pabaigoje strateginio plėtros plano projektas buvo paskelbtas viešai, prašant gyventojų pateikti savo pastabas ir pasiūlymus. Deja, didelio gyventojų aktyvumo nebuvo sulaukta. Pranešėjas kartu su vadovais aptarė plano pagrindines prioritetines kryptis: tvarios ekonominės plėtros skatinimas, gyvenimo kokybės gerinimas, plėtojant paslaugų kokybę ir prieinamumą, darnios aplinkos ir modernios viešosios infrastruktūros vystymas ir atsakinga bendruomenė ir piliečiams atvira savivalda. Kalbėta apie šių prioritetinių krypčių tikslus ir uždavinius. Tiesa, vadovai pasigedo konkrečių priemonių ir planų, pvz., kokius konkrečius kelius bus siekiama sutvarkyti, kokius objektus suremontuoti ir kt., todėl nuspręsta plano projektą papildyti konkrečiomis priemonėmis.

Pristatymo metu aptarti ir kiti aktualūs klausimai, susiję su Šilalės rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu.

Rūta Budrė, Veiklos administravimo skyriaus atstovė spaudai