Ir aš asmeniškai, ir kiti rajono vadovai labai apgailestaujame dėl UAB „Ambulansas“ Šilalės greitosios medicinos pagalbos stotyje susidariusios situacijos, kai stoties vedėja Loreta Kalnikaitė pateikė Šilalės rajono ligoninei melagingą stoties darbuotojų sąrašą, ir mūsų rajono medikams skirtais COVID-19 skiepais buvo paskiepyti Vilniuje gyvenantys bendrovės vadovas, jo šeimos nariai bei giminaitis. Kartu su Savivaldybės administracijos vadovais aptarėme situaciją ir laikomės vieningos nuomonės, kad tokia padėtis, kai rajono medikams skirtais skiepais, kurių ir taip trūksta, be eilės skiepijami iš svetur atvykę privataus verslo atstovai bei jų giminaičiai, yra netoleruotina. Kartu pažymime, kad mero pavaduotojas Tadas Bartkus pasielgė pilietiškai ir principingai, laiku nustatęs šiuos faktus ir juos paviešinęs „Šilalės balse“. Po to kilęs šilališkių bei kitų šalies gyventojų pasipiktinimas „Ambulanso” vadovų piktnaudžiavimu pažintimis bei valdžia yra pagrįstas ir reikalauja valdžios grandžių įsikišimo.

Žmonės klausia, kodėl karantino sąlygomis, kai apribotas gyventojų judėjimas tarp savivaldybių, Vilniaus verslininkai bei jų šeimos nariai nebaudžiami atvažiuoja į Šilalę ir čia be eilės skiepijasi vietinių medikų sąskaita? Mes kreipiamės į Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariatą, prašydami ištirti viešai paskelbtus faktus ir nustatyti, ar minimi asmenys tokiomis kelionėmis nepažeidė karantino apribojimų ir atitinkamų įstatymų.

Kadangi Lietuvos generalinė prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba jau pradėjo savo tyrimus, mes papildomai nesikreipėme į šias institucijas dėl galimo dokumentų klastojimo ir korupcijos apraiškų. Tikimės, kad teisingumas tars savo žodį.

Mes pasiryžę pagal savo galimybes padaryti viską, kad būtų užkirstas kelias panašiems nustatytos skiepijimo tvarkos pažeidimams ir užtikrinta derama jos kontrolė. Savivaldybės administracijos direktoriaus Valdemaro Jasevičiaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta ištirti susidariusią situaciją ir teikti siūlymus gyventojų skiepijimo tvarkai gerinti. Savo tyrimą ji turi pradėti nuo Savivaldybės gydytojos Dalios Briedienės ir Šilalės rajono ligoninės direktoriaus pareigas laikinai einančios direktoriaus pavaduotojos Jolantos Milašiūnienės paaiškinimų. Negalime išleisti iš akių, kad UAB „Ambulansas” Šilalės greitosios medicinos pagalbos stoties vedėja Loreta Kalnikaitė yra Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė. Aš prašau, kad jos elgesį įvertintų Savivaldybės etikos ir antikorupcijos komisijos.

Kreipiamės ir į Lietuvos sveikatos apsaugos ministeriją, kad ji paaiškintų, kaip toliau elgtis dėl be eilės paskiepytų Vilniaus verslininkų bei jų giminaičių pakartotino skiepijimo. Ar juos vėl skiepyti čia, ar bus imtasi kito sprendimo? Kartu mes laukiame aiškesnės skiepijamų piliečių sąrašų sudarymo tvarkos, kuri užtikrintų geresnę galimybę kontroliuoti vakcinavimo eigą. Šilalės greitosios medicinos pagalbos stotyje kilęs incidentas parodė spragas šalies sveikatos apsaugos sistemoje ir, deramai reagavus į tai, galėtų išeiti į naudą visos šalies kovai su pandemija. Mūsų piliečiai kaip tik to reikalauja.

Algirdas MEIŽENIS,
Savivaldybės meras