PavadinimasKatalogasNuoroda
Dėl 2023–2024 m. šildymo sezono pabaigos
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8704/0003:0061), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje, Košių I kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Lingiškės kaime
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Dirkintų kaime
Dėl adreso panaikinimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Degliškės kaime
Dėl adresų panaikinimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Pėpliškės kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Kvėdarnos miestelyje
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 19 d. Įsakymo Nr. DĮT- 49 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Veiklos administravimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Gaisrų prevencijos 2022–2024 metų programos konkurso paraiškos, lėšų naudojimo sutarties ir programos sąmatos formų tvirtinimo
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bilionių seniūnijoje, Aukštagirės kaime
Dėl lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 16 posėdžio sušaukimo
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos parengimo ir įgyvendinimo priemonei
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto programos priemonei įgyvendinti
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 4 d. potvarkio Nr. T3-141 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programos konkurso paraiškos, lėšų naudojimo sutarties ir programos sąmatos formų tvirtinimo
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8757/0007:0106), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Mažrimų kaime 5, žemės sklypo naudojimo būdo keitimo
Dėl daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Šilalės g. 1, Žadeikių k., Žadeikių sen., Šilalės r., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Veiklos administravimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl teisės teikti akredituotą socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo (socialinių dirbtuvių veiklai vykdyti) socialinę priežiūrą
Dėl Darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės virtualaus problemų žemėlapio naudojimo tvarkos patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės direktoriaus 2023 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. DĮV-373 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje projektų atrankos ir vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 15 posėdžio, vykusio 2024 m. kovo 29 d., sprendimai
Dėl Bijotų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolo išrašo patvirtinimo ir atstovų delegavimo į konkurso vykdymo komisiją
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Gineikių kaime
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8734/0005:0383), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Gineikių kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso maršrutų pakeitimo ir tvarkaraščių tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo
Dėl Laukuvos seniūnijos traktorininko pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Laukuvos seniūnijos aplinkos tvarkytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ STEAM veiklų koordinatoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ kultūros edukacijos koordinatoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. DĮV-335 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2023–2025 metų plėtros programos lėšų skyrimo
Dėl asmenų, atsakingų už Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimą 2024 metais Šilalės rajono savivaldybėje, paskyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 15 posėdžio sušaukimo
Dėl lėšų skyrimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 16 posėdžio, vyksiančio 2024 m. balandžio 25 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijos seniūno pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės sporto projektų paraiškų vertinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. DĮT- 49 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto bei jam priskirto žemės sklypo Šilalės r. sav., Žadeikių sen., Alkupio k., Šventkalnio g. 4, viešo aukciono, vykdomo informacinių technologijų priemonėmis, sąlygų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto, esančio Šilalės r. sav., Teneniai, Nepriklausomybės g. 32-2, viešo aukciono, vykdomo informacinių technologijų priemonėmis, sąlygų patvirtinimo
Dėl teisės teikti akredituotą intensyvios krizių įveikimo pagalbos socialinę priežiūrą suteikimo
Dėl teisės teikti akredituotą apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose socialinę priežiūrą suteikimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 15 posėdžio, vyksiančio 2024 m. kovo 29 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programos paraiškų atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo
Dėl Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo, asmeninės pagalbos teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8760/0004:0263), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste, Kapų gatvėje, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Sėdėjimų kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Dirkintų kaime
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Vaitkaičių I kaime
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Pajūrio miestelyje
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio, vykusio 2024 m. kovo 7 d., sprendimai
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8750/0002:0129), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Tūbučių kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimo ir žemės sklypo naudojimo būdo nustatymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos asmenų su negalia reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8704/0002:0046), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje, Antininkų kaime, Kražių gatvėje 39, žemės sklypo naudojimo būdo nustatymo
Dėl žemės sklypų, skirtų nuosavybės teisėms atkurti, projektavimo proceso Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto ir miestelių teritorijų ribose, pabaigos
Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos paraiškos ir sutarties formų tvirtinimo
Dėl Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ atvejo vadybininko (darbui su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis) pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio sušaukimo
Dėl teisės teikti akredituotą socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo (socialinių dirbtuvių veiklai vykdyti) socialinę priežiūrą
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio, vyksiančio 2024 m. kovo 7 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. DĮT-49 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės būstų ir socialinių būstų nuomos mokesčio dydžio patvirtinimo
Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8701/0004:0381), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Dirkintų kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. DĮV-211 ,,Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. DĮV-66 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos tvirtinimo“ panaikinimo
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8714/0001:0397), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Eidžiotų kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo
Dėl Nacionalinio diktanto pirmojo turo organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje darbo grupės sudarymo
Dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui Šilalės rajono savivaldybėje 2024 metais sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Užsienio kaime
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio, vykusio 2024 m. vasario 15 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto, esančio Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Gineikių k., Akmenos g. 37 a, viešo aukciono, vykdomo informacinių technologijų priemonėmis, sąlygų patvirtinimo
Dėl adresų panaikinimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Mažrimų kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Kusių kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų moksleivių civilinės saugos piešinių ir plakatų konkurso „Būk saugus – įspėk kitus“ organizavimo ir nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio sušaukimo
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Mažrimų kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono organizavimo ir vykdymo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės pasiruošimo ir veiksmų 2024 metų galimam potvyniui plano patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu žiūrovo bilieto įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir aukciono dalyvio registravimo mokesčio, žiūrovo bilieto kainos nustatymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės gyventojų surinkimo punktų, tarpinių gyventojų evakavimo punktų ir gyventojų priėmimo punktų patvirtinimo
Dėl Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu sąlygų tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Asmenų / šeimų, galinčių prižiūrėti, globoti (rūpinti), įvaikinti tėvų globos netekusį ar iš nesaugios aplinkos paimtą vaiką (-us) pritraukimo ir paieškos plano / programos patvirtinimo
Dėl brandos darbo ir mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimo centrų skyrimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio, vyksiančio 2024 m. vasario 15 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Padievaičio kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymo – tikrinimų plano patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės krizių ir ekstremaliųjų situacijų 2024–2026 metų prevencijos priemonių plano patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Kutalių kaime
Dėl Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymo Šilalės rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio, vykusio 2024 m. sausio 18 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir nuostatų patvirtinimo
Dėl paramos mirties atveju skyrimo
Dėl konkurso Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti komisijos sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 4 d. potvarkio Nr. T3-141 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudarymo“ pakeitimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tikslinimo
Dėl pranešimo apie organizuojamą susirinkimą suderinimo dokumento
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio sušaukimo
Dėl socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) vertinimo pakeitimo
Dėl Finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių pildytojų bei konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių stebėtojo paskyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 9 d. potvarkio Nr.T3-12 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo bei jo pateikimo termino tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 10 įsakymo Nr. DĮV-13 „Dėl lėšų dydžio nustatymo mokinių nemokamam maitinimui“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo patvirtinimo
Dėl Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo bei pateikimo termino tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl lėšų dydžio nustatymo mokinių nemokamam maitinimui
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio, vyksiančio 2024 m. sausio 18 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo bei jo pateikimo termino tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl asignavimų nustatymo nepatvirtinus 2024 metų savivaldybės biudžeto
Dėl Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Paramos socialinėmis kortelėmis pagal 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą Lietuvoje teikimo Šilalės rajono gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Socialinių paslaugų 2024 metų plano projekto rengimo darbo grupės sudarymo
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8744/0004:0092), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Varsėdžių kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso komisijos sudarymo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio, vykusio 2023 m. gruodžio 28 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Turto ir socialinės paramos skyriaus atvejo vadybininko pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rėmimo ir bendruomeninių organizacijų dalinio veiklos išlaidų kompensavimo
Dėl lėšų skyrimo
Dėl dalykų tarpinių patikrinimų centrų skyrimo
Dėl brandos egzaminų centrų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio sušaukimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio, vyksiančio 2023 m. gruodžio 28 d. 14 val., sprendimų projektai
Dėl Upynos seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 10 posėdžio, vykusio 2023 m. gruodžio 14 d., sprendimai
Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto projekto aptarimo, pastabų bei pasiūlymų teikimo darbo grupės sudarymo
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso maršruto tvarkaraščio tvirtinimo
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų elektriniais autobusais tvarkaraščių tvirtinimo
Dėl Didkiemio seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo
Dėl Šilalės miesto seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 10 posėdžio sušaukimo
Dėl Bijotų seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo
Dėl Bilionių seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo
Dėl Tenenių seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo
Dėl Palentinio seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo
Dėl darbo grupės sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2023 m. spalio 16 d. potvarkio Nr. T3-298 „Dėl darbo grupės“ pakeitimo
Dėl darbo grupės sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024–2026 m. strateginio veiklos plano ir 2024 m. savivaldybės biudžeto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 10 posėdžio, vyksiančio 2023 m. gruodžio 14 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos patikrinimų plano 2024 metams patvirtinimo
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo ir tvarkaraščių tvirtinimo
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8747/0002:0130), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Gvaldų kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8747/0002:0049), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Gvaldų kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų elektriniais autobusais tvarkaraščių tvirtinimo
Dėl darbo grupės sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. DĮV-200 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kapinių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio, vykusio 2023 m. lapkričio 23 d., sprendimai
Dėl lėšų skyrimo
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Jucaičių kaime
Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijos nuostatų patvirtinimo
Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnijos nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Traksėdžio seniūnijos nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Tenenių seniūnijos nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės miesto seniūnijos nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Palentinio seniūnijos nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijos nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijos nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijos nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijos nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Didkiemio seniūnijos nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijos nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijos nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio sušaukimo
Dėl Pajūrio seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo
Dėl Kvėdarnos seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo
Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą
Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą
Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą
Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio, vyksiančio 2023 m. lapkričio 23 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rėmimo ir bendruomeninių organizacijų dalinio veiklos išlaidų kompensavimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Lapkalnio kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės miesto seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. DĮV-635 ,,Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo ir tvarkaraščių tvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Tenenių seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Palentinio seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo
Dėl Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo organizavimo Šilalės rajono savivaldybės gyventojams darbo grupės sudarymo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Drobūkščių ir Traksėdžio kaimuose
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bilionių seniūnijoje, Bilionių kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Traksėdžio seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Didkiemio seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos, Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos, Šilalės rajono savivaldybės tarybos įsteigtų biudžetinių ir viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių, kurių Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti arba einantį asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo ir tvarkaraščių tvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 8 posėdžio, vykusio 2023 m. spalio 26 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąrašo sudarymo
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8737/0007:0019), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Kvėdarnos miestelyje, žemės sklypo naudojimo būdo papildymo
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8760/0006:0073), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste, žemės sklypo naudojimo būdo keitimo
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8707/0001:0428), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Bilionių seniūnijoje, Aukštagirės kaime, žemės sklypo naudojimo būdo keitimo
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8707/0001:0375), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Bilionių seniūnijoje, Aukštagirės kaime, žemės sklypo naudojimo būdo keitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti arba einantį asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo
Dėl Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės moksleivių vaizdo klipų konkurso „Korupcijai – NE“ nuostatų patvirtinimo ir vertinimo darbo grupės sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 8 posėdžio sušaukimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Degimų kaime
Dėl Sumontuotų keltuvų (liftų) išmontavimo ir keltuvo (lifto), mobilaus keltuvo ar laiptų kopiklio išdavimo asmenims su negalia tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl darbo grupės sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tikslinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2023–2025 metų plėtros programos lėšų skyrimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 8 posėdžio, vyksiančio 2023 m. spalio 26 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2023–2025 metų plėtros programos lėšų teikimo sutarties formos patvirtinimo
Dėl lėšų skyrimo
Dėl 2023-2024 m. šildymo sezono pradžios
Dėl adresų keitimo ir suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje, Padvarninkų kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje, Žadeikių kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Vingininkų kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Dapkiškės kaime
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Andriejaičių kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės priedangų ir jų poreikio sąrašo tvirtinimo bei jų parengties organizavimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių ir jų poreikio sąrašo tvirtinimo bei jų parengties organizavimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 23 d. įsakymo NR. DĮV-550 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos traktorininko pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. DĮV-826 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų įgyvendinimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Pelkių kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. DĮV-297 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo“ pakeitimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 7 posėdžio, vykusio 2023 m. rugsėjo 28 d., sprendimai
Dėl darbo grupės sudarymo
Dėl lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. DĮV-90 „Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programos paraiškų atrankos komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 7 posėdžio sušaukimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės patvirtinimo
Dėl darbo grupės sudarymo
Dėl daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Karūžiškės II k. 3, Laukuvos sen., Šilalės r., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 7 posėdžio, vyksiančio 2023 m. rugsėjo 28 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl Šilalės rajono miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimo tamsiu paros metu režimo nustatymo
Dėl adresų keitimo ir suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatų tvirtinimo
Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo
Dėl Gyventojų pastatų, nukentėjusių nuo gaisro ir kitų stichinių nelaimių, žalos apskaičiavimo komisijos tvirtinimo
Dėl pavedimo organizuoti seniūnaičių rinkimus
Dėl Šeimynų steigimo, veiklos nutraukimo ir finansavimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Sveikatos apsaugos programos lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo papildymo
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo
Dėl bazinės mokyklos skyrimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Degliškės kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bilionių seniūnijoje, Bilionių kaime
Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo sutarties formos patvirtinimo
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Vingininkų kaime
Dėl lėšų skyrimo iš Komunalinio ūkio ir turto programos Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos įgyvendinimo priemonei
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų periodinio gaisrinės saugos instruktavimo organizavimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 6 posėdžio, vykusio 2023 m. rugpjūčio 31 d., sprendimai
Dėl darbo grupės sudarymo
Dėl darbo grupės sudarymo
Dėl Gyventojų pastatų, nukentėjusių nuo gaisro ir kitų stichinių nelaimių žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo patvirtinimo
Dėl adreso keitimo ir suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Užjūrio kaime
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Vingininkų kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 6 posėdžio sušaukimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrimo komisijos nuostatų patvirtinimo
Dėl lėšų skyrimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 6 posėdžio, vyksiančio 2023 m. rugpjūčio 31 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 4 d. potvarkio Nr.T3-141 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso maršruto pakeitimo
Dėl projekto „Dalios Grinkevičiūtės namo-muziejaus kapitalinis remontas“ nuolatinės apžiūros komisijos sudarymo
Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos sąrašo tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. DĮT-33 (5.19 E) ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos pirmininko paskyrimo“ pakeitimo
Dėl Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos pirmininko paskyrimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 5 posėdžio, vykusio 2023 m. liepos 27 d., sprendimai
Dėl darbuotojų skyrimo vykdyti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje teikiamų akredituotų socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimą
Dėl Šilalės rajono socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos komisijos sudarymo
Dėl darbo grupės sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tikslinimo
Dėl darbo grupės sudarymo
Dėl Šilalės rajono socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 5 posėdžio sušaukimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. DĮV-575 “Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022–2024 metų korupcijos prevencijos plano patvirtinimo” pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Vingininkų kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 5 posėdžio, vyksiančio 2023 m. liepos 27 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Laumenų kaime
Dėl Šilalės miesto seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2023 metais
Dėl lėšų skyrimo
Dėl detaliojo plano patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. DĮV-438 „Dėl (duomenys nuasmeninti) žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimo tvirtinimo
Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2023 metais
Dėl Šilalės rajono Žadeikių seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2023 metais
Dėl Šilalės rajono Tenenių seniūnijos Tenenių bendruomenės projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2023 metais
Dėl Šilalės rajono Palentinio seniūnijos Palentinio kaimo bendruomenės projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2023 metais
Dėl Šilalės rajono Bijotų seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2023 metais
Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo efektyvaus panaudojimo ir būklės nustatymo darbo grupės sudarymo
Dėl Šilalės rajono Didkiemio seniūnijos Didkiemio kaimo bendruomenės projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2023 metais
Dėl Šilalės rajono Laukuvos seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2023 metais
Dėl Šilalės rajono Bilionių seniūnijos Bilionių kaimo bendruomenės projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2023 metais
Dėl Šilalės rajono Traksėdžio seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2023 metais
Dėl Šilalės rajono Kaltinėnų seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2023 metais
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Vingininkų kaime
Dėl Šilalės rajono Pajūrio seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2023 metais
Dėl Šilalės rajono Upynos seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2023 metais
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo projekto rengimo darbo grupės sudarymo
Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų atrankos komisijos sudarymo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Kaštaunalių kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Kiaukų kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-95 „Dėl Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime
Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos balsų skaičiavimo komisijos sudarymo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 4 posėdžio, vykusio 2023 m. birželio 29 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių įstaigų ir organizacijų, teikiančių socialines paslaugas smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą patyrusiems asmenims ir smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims ir organizuojančių smurtinio elgesio keitimo programų (mokymų) įgyvendinimą, sąrašo tvirtinimo
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Pakarčemio kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8770/0002:0065), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Papaukštkalnio kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo
Dėl Šilalės rajono Kvėdarnos seniūnijos Pajūralio bendruomenės centro projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2023 metais
Dėl Šilalės rajono Šilalės kaimiškosios seniūnijos Jucaičių kaimo bendruomenės projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2023 metais
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 4 posėdžio sušaukimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero patarėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šalnų ir sausros padarinių įvertinimo soduose ir uogynuose, žemės ūkio pasėliuose ir augaluose komisijos sudarymo
Dėl sąrašo tvirtinimo
Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 4 posėdžio, vyksiančio 2023 m. birželio 29 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl lėšų skyrimo
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8754/0001:0092), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Strazdalių kaime, žemės sklypo naudojimo būdo papildymo
Dėl Būsto pritaikymo darbų trūkumų akto formos patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sekretoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kolektyvinių apsaugos statinių ir priedangų sąrašų partvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022–2024 metų programos įgyvendinimo darbo grupės sudarymo ir paraiškų atrankos tvarkos aprašo tvirtinimo
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. užimtumo didinimo programos lėšų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir darbų pobūdį sąrašo tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo sutarties formos tvirtinimo
Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje projektų atrankos ir vertinimo komisijos sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 9 d. Įsakymo Nr. DĮV-220 „Dėl Kvėdarnos seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo
Dėl Šalnų padarinių įvertinimo soduose ir uogynuose komisijos sudarymo
Dėl komisijos banko paskolos suteikimo paslaugai pirkti sudarymo
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 3 posėdžio, vykusio 2023 m. birželio 1 d., sprendimai
Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos paraiškų atrankos komisijos sudarymo
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8717/0001:0283), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo keitimo
Dėl UAB ,,CNC Cleaning“ išbraukimo iš asmenų, pretenduojančių teikti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl konkurso Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. DĮS-35 „Dėl Būsto pritaikymo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl sprendimų dėl piniginės socialinės paramos skyrimo priėmimo tvarkos nustatymo
Dėl rekomendacijų, pateiktų 2023 m. Gegužės 22 d. Korupcijos rizikos valdymo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje vertinimo vidaus audito ataskaitoje Nr. A3-3, įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 3 posėdžio sušaukimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vicemero pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vicemero pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 14 d. Įsakymo Nr. DĮV-1531 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl sprendimų dėl socialinių paslaugų skyrimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Baublių kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisijos darbo reglamento tvirtinimo
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Skerdynų kaime
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Šiauduvos kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Tūbinių II kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Tūbinių I kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Drobūkščių kaime
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Laukuvos miestelyje
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos priemonei įgyvendinti
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2 posėdžio, vykusio 2023 m. gegužės 11 d., sprendimai
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Užjūrio kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Grimzdų kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Džiaugėnų kaime
Dėl Vidos Miknienės atšaukimo iš seniūnaitės pareigų
Dėl Viktoro Stancelio atšaukimo iš seniūnaičio pareigų
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 3 posėdžio, vyksiančio 2023 m. birželio 1 d. 9 val., sprendimų projektai
Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir vertinimo darbo grupės sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vicemero pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2 posėdžio sušaukimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2 posėdžio, vyksiančio 2023 m. gegužės 11 d. 14 val., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 1 posėdžio, vykusio 2023 m. balandžio 27 d., sprendimai
Dėl Konkurso Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Konkurso Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje, Bardžių kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Grimzdų kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime
Dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui Šilalės rajono savivaldybėje 2023 metais sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos parengimo ir įgyvendinimo priemonei
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Juodainių kaime
Dėl lėšų skyrimo
Dėl Gyvūnų laikymo Šilalės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bilionių seniūnijoje, Baravykų kaime
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Pajūrio miestelyje
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros ir meno projektų daliniam finansavimui ir kofinansavimui
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje, Žadeikių kaime
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programos priemonių įgyvendinimui
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės Gaisrų prevencijos 2022–2024 metų programos priemonių įgyvendinimui
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Struikų kaime
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Padievaičio kaime
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto programos priemonei įgyvendinti
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2023–2025 metų plėtros programos lėšų skyrimo
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m. įgyvendinimo priemonei
Dėl Aplinkosauginės akcijos organizavimo
Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 62 posėdžio, vykusio 2023 m. balandžio 13 d., sprendimai
Dėl lėšų skyrimo
Dėl 2022–2023 metų šildymo sezono pabaigos
Dėl lėšų skyrimo iš sveikatos apsaugos programos priemonės Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas
Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 2023–2027 metų strateginiam planui
Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos 2023–2025 metų strateginiam planui
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 62 posėdžio sušaukimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2023–2025 metų plėtros programos lėšų teikimo sutarties formos patvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 61 posėdžio, vykusio 2023 m. kovo 30 d., sprendimai
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo
Dėl lėšų skyrimo
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Šolių kaime
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso maršruto pakeitimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 62 posėdžio, vyksiančio 2023 m. balandžio 13 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl Būsto pritaikymo komisijos darbo reglamento patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. DĮS-29 „Dėl Būsto pritaikymo komisijos sudarymo ir būsto pritaikymo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 61 posėdžio sušaukimo
Dėl lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vidinio pranešėjų apsaugos informacinio kanalo administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo
Dėl adresų suteikimo, keitimo, panaikinimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Pakarčemio kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Gaisrų prevencijos 2022–2024 metų programos konkurso paraiškos, lėšų naudojimo sutarties ir programos sąmatos formų tvirtinimo
Dėl adresų panaikinimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Tūbučių kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programos konkurso paraiškos, lėšų naudojimo sutarties ir programos sąmatos formų tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. DĮV-895 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Tarpinstitucinės grupės sudarymo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr.DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Lentinės kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mobilizacijos valdymo grupės nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos planų tvirtinimo
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės mieste
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Tautvilų kaime
Dėl Žadeikių seniūnijos vairuotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. DĮV-1426 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos konkurso paraiškos ir Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos veiklos ataskaitos formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. DĮV-953 „Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Paskarbiškių kaime“ pripažinimo netekusiu galios ir dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Paskarbiškių kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. DĮV-66 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos tvirtinimo“ pakeitimo
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Tautvilų kaime
Dėl Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013 uždavinį „Prisidėti prie savivaldos lygiu vykdomų ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų“ įgyvendinančių projektų partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 61 posėdžio, vyksiančio 2023 m. kovo 30 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022–2024 metų programos įgyvendinimo darbo grupės sudarymo ir paraiškų atrankos tvarkos aprašo tvirtinimo
Dėl informacijos apie vidaus kontrolės įgyvendinimą teikimo
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Drobūkščių kaime
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Pagrybio kaime
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Kaltinėnų miestelyje
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje, Tūjainių kaime
Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programos paraiškų atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų moksleivių piešinių ir plakatų konkurso civilinės saugos tema: „Grėsmės šalia mūsų“ organizavimo ir nuostatų tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. DĮT-7 (5.19E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimų komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusius galios
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 60 posėdžio, vykusio 2023 m. vasario 2 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. DĮV-1165 „Dėl žemės sklypo detaliojo plano koregavimo, tikslų nustatymo, planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr.DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 60 posėdžio sušaukimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų valstybinės kalbos patikrinimų plano patvirtinimo
Dėl Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo bei pateikimo terminų tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo bei jo pateikimo termino tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. DĮV-240 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo“ pakeitimo
Dėl finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių pildytojų bei konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio stebėtojo paskyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinio pildytojų paskyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo
Dėl Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo tvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 60 posėdžio, vyksiančio 2023 m. vasario 2 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje, Padvarninkų kaime
Dėl Socialinių paslaugų 2023 metų plano projekto rengimo darbo grupės sudarymo
Dėl socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) vertinimo
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Upynos miestelyje
Dėl asignavimų nustatymo nepatvirtinus 2023 metų savivaldybės biudžeto
Dėl Šilalės rajono savivaldybėje valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimo ir nusišalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 59 posėdžio, vykusio 2022 m. gruodžio 29 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl lėšų skyrimo
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Paskarbiškių kaime
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Stročių kaime
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Reistrų kaime
Dėl įgaliojimų pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimus, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje, Šventų kaime
Dėl Centralizuotos viešųjų pirkimų veiklos paslaugų sutarties projekto patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų sąrašų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono centrinės perkančiosios organizacijos vykdomų centralizuotų viešųjų pirkimų tvarkos taisyklių patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮV-94 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 59 posėdžio sušaukimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. DĮV-154 „Dėl lėšų skyrimo“ pakeitimo
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 59 posėdžio, vyksiančio 2022 m. gruodžio 29 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų paskyrimo vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas ir teikti kompleksines paslaugas šeimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. DĮV-652 ,,Dėl 2009 m. balandžio 14 d. koncesijos sutarties Nr. B6 – 86 (b) ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymo“ vykdymo priežiūros komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kultūros paveldo apsaugos vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 58 posėdžio, vykusio 2022 m. gruodžio 15 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Veiklos administravimo skyriaus kompiuterių techniko pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Pakarčemio kaime
Dėl teisės teikti akredituotą pagalbos į namus socialinę priežiūrą suteikimo Viešajai įstaigai LASS pietvakarių centrui
Dėl teisės teikti akredituotą socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo socialinę priežiūrą suteikimo Viešajai įstaigai LASS pietvakarių centrui
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Laukuvos miestelyje
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Veiklos administravimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Palentinio seniūnijoje, Beržės kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 58 posėdžio sušaukimo
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Pajūrio miestelyje
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Jankaičių kaime
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Vaikių Lauko kaime
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Kikonių kaime
Dėl sveikatos apsaugos programos lėšų skyrimo
Dėl teisės teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje suteikimo Šilalės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijai
Dėl teisės teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje suteikimo Viešajai įstaigai LASS pietvakarių centrui
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Dargalių kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano ir 2023 m. Savivaldybės biudžeto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 58 posėdžio, vyksiančio 2022 m. gruodžio 15 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso maršruto pakeitimo
Dėl lėšų panaudojimo kalėdinėms dovanėlėms ikimokyklinio amžiaus vaikams
Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos patikrinimų plano 2023 metams patvirtinimo
Dėl teisės teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje suteikimo Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungai
Dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą šeimoms suteikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams
Dėl Mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų (lovadienių), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skyrimo ir apmokėjimo Šilalės rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl įgaliojimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 57 posėdžio, vykusio 2022 m. lapkričio 24 d., sprendimai
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso maršruto pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1165 “Dėl žemės sklypo detaliojo plano koregavimo, tikslų nustatymo, planavimo darbų programos patvirtinimo” pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešosios informacijos surinkimo ir teikimo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės integralios pagalbos teikimo partnerio patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 57 posėdžio sušaukimo
Dėl Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 57 posėdžio, vyksiančio 2022 m. lapkričio 24 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr.DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo
Dėl sveikatos apsaugos programos lėšų skyrimo
Dėl Lobistinės veiklos priežiūros Šilalės rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 56 posėdžio, vykusio 2022 m. spalio 27 d., sprendimai
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso maršruto pakeitimo
Dėl Saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ gauti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Stirbiškės kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr.DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 56 posėdžio sušaukimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. DĮV-240 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo“ pakeitimo
Dėl pranešimo apie organizuojamą susirinkimą suderinimo dokumento
Dėl Veiklos administravimo skyriaus kompiuterių sistemų specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 56 posėdžio, vyksiančio 2022 m. spalio 27 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo
Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos prašymų formų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės integralios pagalbos teikimo partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl 2022–2023 m. šildymo sezono pradžios
Dėl lėšų skyrimo
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Krūtilių ir Bartašiškės kaimuose
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programos lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. DĮV-678 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos tvirtinimo“ pakeitimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 55 posėdžio, vykusio 2022 m. rugsėjo 29 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 55 posėdžio sušaukimo
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos priemonei įgyvendinti
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Bučių kaime
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 55 posėdžio, vyksiančio 2022 m. rugsėjo 29 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl adresų suteikimo patalpoms, esančioms Kvėdarnos miestelyje
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Jaunodavos kaime
Dėl lėšų skyrimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Andriejaičių kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Pajūrio miestelyje
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Laukuvos seniūnijoje, Rudiškės kaime
Dėl adreso suteikimo patalpai, esančiai Šilalės mieste, Dionizo Poškos gatvėje
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės mieste
Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo
Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo
Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo
Dėl lėšų dydžio nustatymo mokinių nemokamam maitinimui
Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo sutarties formos patvirtinimo
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje, Girdiškės kaime
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 54 posėdžio, vykusio 2022 m. rugpjūčio 26 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono Šilalės kaimiškosios seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais
Dėl Šilalės rajono Traksėdžio seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais
Dėl Šilalės miesto seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais
Dėl Šilalės rajono Pajūrio seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais
Dėl Šilalės rajono Upynos seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais
Dėl Šilalės rajono Bijotų seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais
Dėl Šilalės rajono Laukuvos seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais
Dėl Šilalės rajono Didkiemio seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais
Dėl Šilalės rajono Žadeikių seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais
Dėl Šilalės rajono Tenenių seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais
Dėl Šilalės rajono Palentinio seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais
Dėl Šilalės rajono Kvėdarnos seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais
Dėl Šilalės rajono Kaltinėnų seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais
Dėl Šilalės rajono Bilionių seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2022 metais
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Pajūrio miestelyje
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje, Bijotų kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 54 posėdžio sušaukimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 54 posėdžio, vyksiančio 2022 m. rugpjūčio 26 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje, Ievoniškių kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Tūbučių kaime
Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo
Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo
Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo
Dėl daugiabučio gyvenamojo namo Ateities g. 5, Pajūris, Pajūrio sen., Šilalės r., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo
Dėl daugiabučio gyvenamojo namo Nemylo g. 1, Keberkščių k., Pajūrio sen., Šilalės r., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo
Dėl daugiabučio gyvenamojo namo Šilvados g. 1, Džiaugėnų k., Pajūrio sen., Šilalės r., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos gaisrinės saugos instrukcijų patvirtinimo
Dėl darbuotojų skyrimo vykdyti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje teikiamų akredituotų socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimą
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. Įsakymo Nr. DĮV-95 „Dėl Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Struikų kaime
Dėl Šilalės rajono Nevyriausybinių organizacijų plėtros programos lėšų skyrimo
Dėl Laukuvos seniūnijos ūkvedžio pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje projektų atrankos ir vertinimo komisijos sudarymo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bilionių seniūnijoje, Baravykų kaime
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 53 posėdžio, vykusio 2022 m. liepos 28 d., sprendimai
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Mažrimų kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Krūtilių kaime
Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo
Dėl Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo tvirtinimo
Dėl lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022–2024 metų korupcijos prevencijos plano patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 30 d. Įsakymo Nr. DĮV-240 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. Biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo“ pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Vingininkų kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 53 posėdžio sušaukimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Senojo Obelyno kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos miestelyje
Dėl adresų keitimo ir suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės mieste
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos miestelyje
Dėl adresų keitimo ir panaikinimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Krūtilių kaime
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 53 posėdžio, vyksiančio 2022 m. liepos 28 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. DĮV-700 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Lembo kaime
Dėl adreso keitimo ir suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės mieste
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. DĮV-896 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Vartulėnų kaime
Dėl Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. DĮS-127„Dėl Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Šilalės rajono savivaldybėje bei Mokėjimo už asmeninę pagalbą Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Kaštaunalių kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės mieste
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Andriejaičių kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. DĮV-220 „Dėl Kvėdarnos seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Krūtilių kaime
Dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui Šilalės rajono savivaldybėje 2022 metais sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono pasirengimo raupų grėsmei veiksmų plano patvirtinimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Gatautiškės kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos miestelyje
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros ir meno projektų daliniam finansavimui ir kofinansavimui
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 52 posėdžio, vykusio 2022 m. birželio 29 d. ir liepos 7 d., sprendimai
Dėl adresų suteikimo Šilalės mieste
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Struikų kaime
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos priemonių įgyvendinimui
Dėl lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos paraiškos, sutarties formų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 52 posėdžio sušaukimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 52 posėdžio, vyksiančio 2022 m. birželio 29 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m. įgyvendinimo priemonei
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. DĮV-466 „Dėl Sveikatos apsaugos programos lėšų skyrimo“ pakeitimo
Dėl Sveikatos apsaugos programos lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams vertinimo komisijos sudarymo
Dėl lėšų skyrimo iš Sveikatos apsaugos programos priemonės Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. DĮV-19 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų valstybinės kalbos patikrinimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl kai kurių Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo
Dėl lėšų skyrimo iš Komunalinio ūkio ir turto programos daugiabučių namų savininkų rėmimo programos įgyvendinimo priemonei
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. DĮV-23 „Dėl lėšų dydžio nustatymo mokinių nemokamam maitinimui“ pakeitimo
Dėl lėšų skyrimo
Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu
Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės “Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 51 posėdžio, vykusio 2022 m. gegužės 31 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių ir galimų slėptuvių plėtros analizės bei įrengimo galimybių priemonių plano 2022 metams patvirtinimo
Dėl atsakingo asmens paskyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo sutarties formos tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos parengimo ir įgyvendinimo priemonei
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. DĮV-1383 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio, vykusio 2022 m. gegužės 26 d., sprendimai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio, vykusio 2022 m. gegužės 26 d., sprendimai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 51 posėdžio, vyksiančio 2022 m. gegužės 31 d. 8.30 val., sprendimų projektai
Dėl Romos Girčienės atšaukimo iš seniūnaičio pareigų
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Gyventojų pastatų, nukentėjusių nuo gaisro ir kitų avarijų, žalos apskaičiavimo komisijos tvirtinimo
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto programos priemonei įgyvendinti
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo inžinieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos konkurso paraiškos ir lėšų naudojimo sutarties formų tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. užimtumo didinimo programos lėšų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir darbų pobūdį sąrašo tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų ir personalinės sudėties patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr.DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio sušaukimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d.įsakymo Nr. DĮV-1158 „Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose komisijos sudarymo ir jos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 18 d. Įsakymo Nr. DĮV-740 „Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos paraiškų atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų ir personalinės sudėties patvirtinimo pakeitimo
Dėl keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir duomenų teikimo apie ekstremaliosios situacijos padarinius Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio, vyksiančio 2022 m. gegužės 26 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto programos priemonei įgyvendinti
Dėl adreso keitimo ir suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Juodainių kaime
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Balsių kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 8 d. Įsakymo Nr. DĮV-1128 „Dėl pasirengimo vakcinacijai COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) vakcina“ pripažinimo netekusiu galios
Dėl lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. DĮV-1043 „Dėl Šilalės rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų mobiliųjų komandų, teikiančių pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas rizikos grupės pacientų, sergančių COVID-19 liga, namuose ir globos įstaigose“ pripažinimo netekusiu galios
Dėl bendradarbiavimo su Tauragės mobiliuoju punktu dėl tepinėlių paėmimo COVID-19 (koronoviruso infekcijai)“ pripažinimo netekusiu galios
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo ir panaikinimo
Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m. paraiškos, programos sąmatos, paramos teikimo sutarties ir programos įvykdymo ataskaitos formų patvirtinimo
Dėl kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų prašymo formos patvirtinimo ir pavedimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-981 „Dėl mobilaus punkto Šilalės rajono savivaldybėje steigimo“ pripažinimo netekusiu galios
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. DĮV-457 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl asmenų aptarnavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 49 posėdžio, vykusio 2022 m. balandžio 28 d., sprendimai
Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo
Dėl 2021–2022 metų šildymo sezono pabaigos
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo inžinieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl adreso naikinimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Papynaujo kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programos lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 49 posėdžio sušaukimo
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Aukštutiškės kaime
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Šėrikų kaime
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Klekniškės kaime
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Jakaičių kaime
Dėl Aplinkosauginės akcijos organizavimo
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Pajėrubynio kaime
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Pakarčemio kaime
Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos paraiškų atrankos komisijos sudarymo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Rugienų kaime
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 49 posėdžio, vyksiančio 2022 m. balandžio 28 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Vingininkų kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje, Simėnų kaime
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bilionių seniūnijoje, Gulbių kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Balsių kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-95 „Dėl Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. DĮV-550 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Šėrikų kaime
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo Pastabos:Išsiųsti UAB ,,Šilalės šilumos tinklai”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 14 d. Įsakymo Nr. DĮV-1531 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. DĮV-457 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Payžnio kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Padievaičio kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Balsių kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Šilų kaime
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo
Dėl Būsto pritaikymo komisijos sudarymo ir Būsto pritaikymo komisijos darbo reglamento patvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 48 posėdžio, vykusio 2022 m. kovo 30 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. DĮS-127 „Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Šilalės rajono savivaldybėje bei mokėjimo už asmeninę pagalbą Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Rugienų kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. DĮV-335 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 48 posėdžio sušaukimo
Dėl lėšų skyrimo
Dėl lėšų skyrimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Brokštėnų kaime
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Upynos miestelyje, Dariaus ir Girėno gatvėje
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Dvarviečių kaime
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Aukštutiškės kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Dvarviečių kaime
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Aukštutiškės kaime
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 48 posėdžio, vyksiančio 2022 m. kovo 30 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. DĮV-792 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 47 posėdžio, vykusio 2022 m. kovo 4 d., sprendimai
Dėl Didkiemio seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo
Dėl Upynos seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo
Dėl lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 47 posėdžio sušaukimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2022 metų veiklos planų tvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 47 posėdžio, vyksiančio 2022 m. kovo 4 d. 14 val., sprendimų projektai
Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą Šilalės rajono savivaldybės mokyklose
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Jokūbaičių kaime
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje, Košių II kaime
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 46 posėdžio, vykusio 2022 m. vasario 24 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. DĮV-458 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo“ pakeitimo
“Dėl viešo konkurso Šilalės lopšelio-darželio “Žiogelis” direktoriaus pareigoms eiti”
Dėl Civilinės saugos būklės Šilalės rajono ūkio subjektuose kompleksinių patikrinimų grafiko patvirtinimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Burbiškių kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Vaičių kaime
Dėl teisės teikti akredituotą apgyvendinimo nakvynės namuose socialinę priežiūrą suteikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 46 posėdžio sušaukimo
Dėl Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių, kurioms taikomos konkrečios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos, sąrašų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. DĮV-550 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Jomantų kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Pakoplyčio kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl korupcijos indekso nustatymo Šilalės rajono savivaldybės viešajai įstaigai Laukuvos ambulatorijai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos, Šilalės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Šilalės rajono savivaldybės tarybos įsteigtų biudžetinių ir viešųjų įstaigų pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti arba einantį asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero patarėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 46 posėdžio, vyksiančio 2022 m. vasario 24 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. DĮV-1241 „Dėl darbuotojų sveikatos tikrinimų, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas“ pripažinimo netekusiu galios
Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos 2022–2024 metų strateginiam planui
Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos 2022–2024 metų strateginiam planui
Dėl Šilalės rajono savivaldybės psichoaktyvias medžiagas žalingai vartojančių ar priklausomybės ligomis sergančių asmenų integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti arba einantį asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje, Girdiškės kaime
Dėl adreso suteikimo ir pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Kvėdarnos miestelyje, K. Jauniaus gatvėje
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Vytauto Didžiojo gatvėje
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 45 posėdžio, vykusio 2022 m. sausio 27 d., sprendimai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 45 posėdžio, vyksiančio 2022 m. sausio 27 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl daugiabučio namo Šilalės g. 13, Laukuva, Šilalės r., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo pratęsimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. DĮV-1261 „Dėl įpareigojimo suformuoti mobilaus punkto specialistų komandą vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijų epidemiologinę kontrolę“ pripažinimo netekusiu galios
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 45 posėdžio sušaukimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Papynaujo kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Žvilių kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Ąžuolijos kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo bei jo pateikimo termino tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių pildytojų bei konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio stebėtojo paskyrimo
Dėl lėšų dydžio nustatymo mokinių nemokamam maitinimui
Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolo patvirtinimo ir atstovų delegavimo į konkurso vykdymo komisiją
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Vilkų Lauko kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų valstybinės kalbos patikrinimų plano patvirtinimo
Dėl Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo teikimo Šilalės rajono gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Dirkintų kaime, Palokysčio gatvėje
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. DĮV-217 „Dėl Bijotų seniūnijos Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano ir 2022 m. Savivaldybės biudžeto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina paslaugų teikimo Šilalės rajono pirminėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose
Dėl asignavimų nustatymo nepatvirtinus 2022 metų savivaldybės biudžeto
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 44 posėdžio, vykusio 2021 m. gruodžio 30 d., sprendimai
Dėl teisės teikti akredituotą socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo socialinę priežiūrą suteikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams
Dėl teisės teikti akredituotą psichosocialinės pagalbos socialinę priežiūrą suteikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams
Dėl teisės teikti akredituotą palydėjimo paslaugos jaunuoliams socialinę priežiūrą Šilalės socialinių paslaugų namams
Dėl teisės teikti akredituotą pagalbos į namus socialinę priežiūrą Šilalės rajono socialinių paslaugų namams
Dėl teisės teikti akredituotą laikino atokvėpio socialinę priežiūrą suteikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose
Dėl teisės teikti akredituotą psichosocialinės pagalbos socialinę priežiūrą suteikimo koordinaciniame centre „Gilė“
Dėl teisės teikti akredituotą intensyvios krizių įveikimo pagalbos socialinę priežiūrą koordinaciniame centre „Gilė“
Dėl teisės teikti akredituotą intensyvios krizių įveikimo pagalbos socialinę priežiūrą suteikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose
Dėl teisės teikti akredituotą pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti socialinę priežiūrą suteikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams
Dėl teisės teikti akredituotą apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose socialinę priežiūrą suteikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams
Dėl Socialinių paslaugų 2022 metų plano projekto rengimo darbo grupės sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 44 posėdžio, vyksiančio 2021 m. gruodžio 30 d. 10 val., sprendimų projektai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Reistrų kaime
Dėl lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 44 posėdžio sušaukimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. DĮV-457 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto projekto aptarimo, pastabų bei pasiūlymų teikimo darbo grupės sudarymo
Dėl darbo grupės sudarymo
Dėl Šilalės savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. DĮV-67 „Dėl fizinių asmenų lankymosi miške apribojimo“ netekusiu galios
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. DĮV-757 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ valdybos atšaukimo ir įstatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos finansinės paramos teikimo sutarčių formų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-4 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymo Nr.DĮT-7 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-95 „Dėl medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolo patvirtinimo ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. DĮV-1245 ,,Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolo patvirtinimo ir atstovų delegavimo į konkurso vykdymo komisiją“ pakeitimo
Dėl Sveikatos apsaugos programos lėšų skyrimo
Dėl patalpų suteikimo ir naudojimo gyventojų kolektyvinei apsaugai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. DĮV-10 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų valstybinės kalbos patikrinimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 43 posėdžio, vyksiančio 2021 m. gruodžio 10 d. 10 val., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 43 posėdžio, įvykusio 2021 m. gruodžio 10 d., sprendimai
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Leviškių kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Upynos miestelyje
Dėl įpareigojimo suformuoti mobilaus punkto specialistų komandą vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijų epidemiologinę kontrolę
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sustabdymo mokinių žiemos atostogų metu
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų nustatymo ir leidimų išdavimo
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos priemonei įgyvendinti
Dėl COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančių ir kitų (negalinčių vaikščioti, gulinčių) gyventojų transportavimo
Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolo patvirtinimo ir atstovų delegavimo į konkurso vykdymo komisiją
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 43 posėdžio sušaukimo
Dėl Upynos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolo patvirtinimo ir atstovų delegavimo į konkurso vykdymo komisiją
Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos patikrinimų plano 2022 metams patvirtinimo
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje,  Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje,  Pajūrio seniūnijoje, Pajūrio miestelyje
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Kaltinėnų miestelyje
Dėl lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. DĮV-413 „Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-3 (5.19 e) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. Įsakymo Nr. DĮV-95 „Dėl medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl akredituotos socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo komisijos sudarymo
Dėl lėšų panaudojimo kalėdinėms dovanėlėms ikimokyklinio amžiaus vaikams
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Payžnio kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. DĮS-127 „Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Šilalės rajono savivaldybėje bei mokėjimo už asmeninę pagalbą Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Jucaičių kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. DĮV-1181 ,,Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Jucaičių kaime
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 42 posėdžio, vyksiančio 2021 m. lapkričio 25 d. 10 val., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 42 posėdžio, įvykusio 2021 m. lapkričio 25 d., sprendimai
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Šiauduvos kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Gineikių kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Nevočių kaime
Dėl lėšų skyrimo
Dėl žemės sklypo detaliojo plano koregavimo, tikslų nustatymo, planavimo darbų programos patvirtinimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Payžnio kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. DĮV-673 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. DĮV-458 “Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo” pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. Įsakymo Nr. DĮV-898 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės miesto seniūnijoje išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimo
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros ir meno projektų daliniam finansavimui ir kofinansavimui
Dėl lėšų skyrimo iš komunalinio ūkio ir turto programos Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos įgyvendinimo priemonei
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijos seniūno pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. DĮV-457 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Pakalniškių kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje,Laukuvos seniūnijoje, Payžnio kaime
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Traksėdžio kaime
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sustabdymo mokinių rudens atostogų metu ir pakeitimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 41 posėdžio, vyksiančio 2021 m. spalio 28 d. 10 val., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 41 posėdžio, įvykusio 2021 m. spalio 28 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 9 d. Įsakymo Nr. DĮV-220 „Dėl Kvėdarnos seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Tado Bartkaus paskyrimo visuomeniniu konsultantu
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 41 posėdžio sušaukimo
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijos seniūno pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno pareigybės aprašymo patvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 40 posėdžio, vyksiančio 2021 m. spalio 18 d. 10 val., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 40 posėdžio, įvykusio 2021 m. spalio 18 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 2021–2023 metų prevencijos priemonių plano patvirtinimo
Dėl Žadeikių seniūnijos valytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl darbo organizavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. DĮV-673 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Eismo saugumo komisijos sudarymo“ pakeitimo”
Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo ir panaikinimo”
Dėl COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančių gyventojų pavėžėjimo”
Dėl elektroninio laiško parašo, automatinio atsakymo ir siunčiamųjų dokumentų rengėjo duomenų”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programos lėšų skyrimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 40 posėdžio sušaukimo”
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 40 posėdžio sušaukimo”
Dėl lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. DĮV-66 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracjos Vaiko gerovės komisijos tvirtinimo” pakeitimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patikslinimo”
Dėl žemės sklypo, esančio Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų kaime, detaliojo plano keitimo patvirtinimo”
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 39 posėdžio, vyksiančio 2021 m. spalio 4 d. 10 val., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 39 posėdžio, įvykusio 2021 m. spalio 4 d., sprendimai
Dėl 2021–2022 m. šildymo sezono pradžios
Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos kūriko pareigybės aprašymo patvirtinimo”
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Šolių kaime”
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Kvėdarnos miestelyje”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 39 posėdžio sušaukimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 39 posėdžio sušaukimo”
Dėl konkurso Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus pareigoms užimti organizavimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės iždo Buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. DĮV-869 „Dėl atrinktų Šilalės rajono Pajūrio seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2021 metais“ pakeitimo”
Dėl lėšų skyrimo iš Komunalinio ūkio ir turto programos Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos įgyvendinimo priemonei”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnijos nuostatų patvirtinimo”
Dėl 2021–2022 m. šildymo sezono pradžios švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos administracinių paslaugų, kurios gali būti teikiamos kontaktiniu būdu asmenims, neatitinkantiems nė vieno Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.1.1 papunktyje nurodyto kriterijaus”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. DĮV-943 „Dėl parduodamo nekilnojamojo turto viešų aukcionų, vyksiančių informacinių technologijų priemonėmis, sąlygų tvirtinimo“ pakeitimo”
Dėl Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų gerinimo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje veiklos plano patvirtinimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės miesto seniūnijos nuostatų patvirtinimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijos nuostatų patvirtinimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Didkiemio seniūnijos nuostatų patvirtinimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijos nuostatų patvirtinimo”
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Senojo Obelyno kaime, Šiūrų gatvėje 2
Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą Šilalės rajono savivaldybės mokyklose
Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Šilalės rajono savivaldybėje bei mokėjimo už asmeninę pagalbą Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. DĮV-457 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-95 „Dėl Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo
Dėl testavimo organizavimo ir koordinavimo Šilalės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Traksėdžio seniūnijos nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr.DĮS-96 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo įgyvendinimo“ pakeitimo”
Dėl statinių nepriežiūros atvejų ar galimos avarinės būklės požymių nustatymo komisijos sudarymo
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Senojo Obelyno kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Tenenių seniūnijos nuostatų patvirtinimo”
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Pakoplyčio k. 7
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijos nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Palentinio seniūnijos nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijos nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijos nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijos nuostatų patvirtinimo
Dėl lėšų skyrimo
Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos ūkvedžio pareigybės aprašymo patvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 38 posėdžio, vyksiančio 2021 m. rugpjūčio 26 d. 10 val., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 38 posėdžio, įvykusio 2021 m. rugpjūčio 26 d., sprendimai
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Rėzgalių k. 11
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DĮV-836 „Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Pakoplyčio kaime pakeitimo“ pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Naujojo Obelyno kaime
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Pajėrubynio kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Paakmenio kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Senojo Obelyno kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Pakoplyčio kaime
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Vingininkų kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. DĮV-823 „Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Senojo Obelyno kaime“ pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Pakoplyčio kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Dirkintų kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. DĮV-385 „Dėl adresų suteikimo“ pakeitimo
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 38 posėdžio sušaukimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijos nuostatų patvirtinimo”
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 37 posėdžio, vyksiančio 2021 m. rugpjūčio 11 d. 14 val., sprendimų projektai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų 2021 metų civilinės saugos mokymo plano patvirtinimo
Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos paraiškų atrankos komisijos sudarymo”
” Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2021 m. kovo 12 d. potvarkio Nr. T3-21 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo”
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2021 m. rugpjūčio 4 d. potvarkio Nr. T3-63 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 37 posėdžio sušaukimo“ pripažinimo netekusiu galios”
Dėl atrinkto Šilalės rajono Žadeikių seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2021 metais
Dėl atrinkto Šilalės rajono Upynos seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2021 metais
Dėl atrinktų Šilalės rajono Traksėdžio seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2021 metais
Dėl atrinkto Šilalės rajono Tenenių seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2021 metais
Dėl atrinktų Šilalės rajono Šilalės kaimiškosios seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2021 metais
Dėl atrinktų Šilalės miesto seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2021 metais
Dėl atrinkto Šilalės rajono Palentinio seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2021 metais
Dėl atrinktų Šilalės rajono Pajūrio seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2021 metais
Dėl atrinktų Šilalės rajono Laukuvos seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2021 metais
Dėl lėšų skyrimo iš Komunalinio ūkio ir turto programos daugiabučių namų savininkų rėmimo programos įgyvendinimo priemonei
Dėl atrinktų Šilalės rajono Kvėdarnos seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2021 metais
Dėl atrinkto Šilalės rajono Didkiemio seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2021 metais
Dėl atrinkto Šilalės rajono Bilionių seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2021 metais
Dėl atrinktų Šilalės rajono Bijotų seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2021 metais”
Dėl atrinkto Šilalės rajono Kaltinėnų seniūnijos projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti 2021 metais
Dėl Šilalės rajono savivaldybės specialiųjų architektūros, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2018 m. spalio 31 d. potvarkio Nr. T3-53 ,,Dėl konkurso Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės direktoriaus pareigoms užimti organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos paramos teikimo mokiniams komisijos sudarymo
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 37 posėdžio sušaukimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. DĮV-457 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 36 posėdžio, vyksiančio 2021 m. liepos 29 d. 10 val., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 36 posėdžio, įvykusio 2021 m. liepos 29 d., sprendimai
Dėl darbuotojų periodinių sveikatos tikrinimų, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Pakoplyčio kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. DĮV-824 „Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Pakoplyčio kaime“ pakeitimo
Dėl Kvėdarnos seniūnijos aplinkos tvarkytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Konkurso uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktoriaus pareigoms užimti organizavimo
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Dirkintų kaime
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 36 posėdžio sušaukimo”
Dėl adreso pakeitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Pakoplyčio kaime”
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje, Senojo Obelyno kaime”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. DĮV-458 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje projektų atrankos ir vertinimo komisijos sudarymo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo ir kofinansavimo sutarties formos tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. DĮV-673 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Eismo saugumo komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos lėšų skyrimo
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros ir meno projektų daliniam finansavimui ir kofinansavimui
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-4 (5.19 E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo”
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2021 m. liepos 12 d. potvarkio Nr. T3-57 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos „Dėl Bijotų, Traksėdžio, Didkiemio, Tenenių, Bilionių ir Žadeikių seniūnijų panaikinimo“ paskelbimo“ pakeitimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos pirmininko paskyrimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Stirbiškės kaime
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos „Dėl Bijotų, Traksėdžio, Didkiemio, Tenenių, Bilionių ir Žadeikių seniūnijų panaikinimo“ paskelbimo”
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Pelkių kaime
Dėl daugiabučio namo Maironio g. 21, Šilalė, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sušaukimo”
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Kvėdarnos miestelyje”
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Kvėdarnos miestelyje”
Dėl fizinių asmenų lankymosi miške apribojimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos sudarymo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos priemonei įgyvendinti”
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Lentinės kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. DĮV-558 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. DĮV-708 „Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Pelkių kaime“ pakeitimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 35 posėdžio, vyksiančio 2021 m. birželio 28 d. 10 val., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 35 posėdžio, įvykusio 2021 m. birželio 28 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr.DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sustabdymo ir pakeitimo
Dėl lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. Balandžio 13 d. įsakymo Nr. DĮV-457 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Pelkių kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr.DĮT-3 (5.19 E) „Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo“ pakeitimo”
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 34 posėdžio, vyksiančio 2021 m. birželio 18 d. 13 val., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 34 posėdžio, įvykusio 2021 m. birželio 18 d., sprendimai
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 35 posėdžio sušaukimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo
“Dėl atstovų skyrimo į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą”
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 34 posėdžio sušaukimo”
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 33 posėdžio, vyksiančio 2021 m. birželio 10 d. 10 val., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 33 posėdžio, vykusio 2021 m. birželio 10 d., sprendimai
Dėl Sveikatos apsaugos programos lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. DĮV-943 „Dėl parduodamo nekilnojamojo turto viešų aukcionų, vyksiančių informacinių technologijų priemonėmis, sąlygų tvirtinimo“ pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Laukuvos miestelyje
Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos 2021–2023 metų strateginiam planui
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos priemonių įgyvendinimui
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Dirgėlų kaime
Dėl lėšų iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo skyrimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės sporto projektų paraiškų vertinimo
Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų atnaujinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 32 posėdžio, vyksiančio 2021 m. gegužės 27 d.10 val., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 32 posėdžio, vykusio 2021 m. gegužės 27 d., sprendimai
Dėl lėšų skyrimo
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos parengimo ir įgyvendinimo priemonei”
Dėl skirtų valstybės biudžeto lėšų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1. 4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje ir lėšų paskirstymo 2021 metais
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 m. užimtumo didinimo programos lėšų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir darbų pobūdį sąrašo tvirtinimo
Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ 2021–2023 metų strateginiam planui
Dėl lėšų skyrimo iš sveikatos apsaugos programos priemonės Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas
Dėl pulsoksimetrų komplektų perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešosioms pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms
Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos darbo reglamento tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 23 d. Įsakymo Nr. DĮV-689 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės asmenų izoliavimosi patalpų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų atnaujinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos pirmininko paskyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Sporto projektų finansavimo
Dėl Šilalės rajono Viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos konkurso paraiškos ir lėšų naudojimo sutarties formų tvirtinimo”
Dėl 11 (III gimnazijos) klasės mokinių ir mokinių, ugdomų pagal pagrindinio ugdymo programą, ugdymo proceso organizavimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 31 posėdžio, vyksiančio 2021 m. balandžio 29 d. 10 val., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 31 posėdžio, vykusio 2021 m. balandžio 29 d., sprendimai
“Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. DĮV-467 „Dėl mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, ugdymo proceso organizavimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose“ pripažinimo netekusiu galios
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 30 posėdžio sušaukimo”
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2021 m. balandžio 13 d. potvarkio Nr. T3-34 „Dėl Viešo konkurso Šilalės sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti komisijos sudarymo“ pakeitimo”
“Dėl Viešo konkurso Šilalės sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti komisijos sudarymo”
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2020 m. birželio 30 d. potvarkio Nr. T3-58 „Dėl Viešo konkurso Šilalės sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti“ pakeitimo”
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2021 m. sausio 7 d. potvarkio Nr. T3-5 „Dėl viešo konkurso Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktoriaus pareigoms eiti“ pakeitimo “
“Dėl viešo konkurso Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pareigoms eiti komisijos sudarymo”
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 30 posėdžio, vyksiančio 2021 m. kovo 25 d. 10 val., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 30 posėdžio, įvykusio 2021 m. kovo 25 d., sprendimai
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero patarėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo”
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 29 posėdžio, vyksiančio 2021 m. vasario 26 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 29 posėdžio, įvykusio 2021 m. vasario 26 d., sprendimai
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2020 m. birželio 30 d. potvarkio Nr. T3-61 „Dėl viešo konkurso Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti“ pakeitimo”
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2020 m. birželio 30 d. potvarkio Nr. T3-58 „Dėl viešo konkurso Šilalės sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti“ pakeitimo”
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2020 m. birželio 30 d. potvarkio Nr. T3-59 „Dėl viešo konkurso Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pareigoms eiti“ pakeitimo”
” Dėl viešo konkurso Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti komisijos sudarymo”
“Dėl viešo konkurso Šilalės meno mokyklos direktoriaus pareigoms eiti komisijos sudarymo”
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 29 posėdžio sušaukimo”
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 28 posėdžio, vyksiančio 2021 m. sausio 29 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 28 posėdžio, įvykusio 2021 m. sausio 29 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir iniciatorių skyrimo
Dėl Kaltinėnų seniūnijos gatvių valytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo”
Dėl Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo tvirtinimo
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo projekto rengimo darbo grupės sudarymo”
” Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 m. Biudžeto projekto aptarimo, pastabų bei pasiūlymų teikimo darbo grupės sudarymo”
“Dėl viešo konkurso Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktoriaus pareigoms eiti “
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2018 m. lapkričio 27 d. potvarkio Nr. T3-63 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2018 m. spalio 31 d. potvarkio Nr. T3-53 ,,Dėl konkurso viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės direktoriaus pareigoms užimti organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios”
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 27 posėdžio, įvykusio 2020 m. gruodžio 30 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Veiklos administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo”
Dėl Veiklos administravimo skyriaus priimamojo sekretoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Veiklos administravimo skyriaus ūkio administratoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Veiklos administravimo skyriaus priimamojo sekretoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo “
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo ir sustabdymo
Dėl veiklos administravimo skyriaus kompiuterių techniko pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. DĮV-1070 „Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Kaušų kaime“ pripažinimo netekusiu galios
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Veiklos administravimo skyriaus atstovo spaudai pareigybės aprašymo patvirtinimo
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 27 posėdžio sušaukimo”
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 26 posėdžio, įvykusio 2020 m. gruodžio 18 d., sprendimai
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Lingiškės kaime “
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos kalbos tvarkytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. DĮV-1137 „Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Laukuvos miestelyje“ pakeitimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. DĮV-601 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais“ pakeitimo
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Laukuvos miestelyje
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Balsių kaime
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės planinio butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos patikrinimų plano 2021 metams patvirtinimo”
Dėl lėšų skyrimo
Dėl Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo “
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo “
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus žemės ūkio specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinės rūpybos specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Bijotų seniūnijos žemės ūkio specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo “
Dėl Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinės rūpybos specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl lėšų panaudojimo kalėdinėms dovanėlėms ikimokyklinio amžiaus vaikams
Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose komisijos sudarymo ir jos reglamento tvirtinimo
“Dėl darbo organizavimo ir klientų aptarnavimo savivaldybės įstaigose”
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Šėrikų kaime
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DĮV-689 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės asmenų izoliavimosi patalpų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo”
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Šėrikų kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Kaušų kaime
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos priemonei įgyvendinti
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo “
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo “
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo”
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sustabdymo mokinių žiemos atostogų laikotarpiu”
Dėl Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo “
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 26 posėdžio sušaukimo”
Dėl Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl įgaliojimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams suteikimo
Dėl Socialinių paslaugų 2021 metų plano projekto rengimo darbo grupės sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programos lėšų skyrimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriaus nuostatų tvirtinimo
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje
Dėl pasirengimo vakcinacijai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina”
Dėl lėšų skyrimo iš Komunalinio ūkio ir turto programos Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos įgyvendinimo priemonei
Dėl parduodamo nekilnojamojo turto viešų aukcionų, vyksiančių informacinių technologijų priemonėmis, sąlygų tvirtinimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybėje vaikams skirtų izoliacijos patalpų ir vaikų priežiūros COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju tvarkos aprašo
Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Šilalės rajono savivaldybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo
Dėl Veiklos administravimo skyriaus priimamojo sekretoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Veiklos administravimo skyriaus ūkvedžio pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijų patvirtinimo
Dėl Veiklos administravimo skyriaus archyvo tvarkytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. Dįv-1083 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos investicijų ir statybos skyriaus nuostatų tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DĮV-689 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės asmenų izoliavimosi patalpų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Veiklos administravimo skyriaus vairuotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Veiklos administravimo skyriaus valytojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. DĮV-66 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos tvirtinimo“ pakeitimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano darbo grupių sudarymo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje”
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“
Dėl pavedimo Aloyzui Vaičiuliui išnagrinėti pretenziją
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. DĮV-581 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais“ pakeitimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. DĮV-584 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais“ pakeitimo”
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 25 posėdžio, vyksiančio 2020 m. lapkričio 27 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 25 posėdžio, vyksiančio 2020 m. lapkričio 27 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 25 posėdžio, įvykusio 2020 m. lapkričio 27 d., sprendimai
Dėl pavedimo organizuoti vaikų priežiūrą”
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis”
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Kaušų kaime”
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus nuostatų tvirtinimo
Dėl adresų keitimo ir suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos miestelyje
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Balsių tvenkinio poilsiavietės priežiūros
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis
Dėl švietimo įstaigų veiklos sustabdymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos nuostatų tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais” pakeitimo
Dėl Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus nuostatų patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų mobiliųjų komandų, teikiančių pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas rizikos grupės pacientų, sergančių covid-19 liga, namuose ir globos įstaigose
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupėje
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės r. Kvėdarnos darželyje „Saulutė“”
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“
Dėl Šilalės rajono Viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos priemonių įgyvendinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus nuostatų tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos administravimo skyriaus nuostatų tvirtinimo
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo stacionariose socialinės globos įstaigose
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. DĮV-350 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo“ pakeitimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus nuostatų patvirtinimo”
Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą “
Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą
Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą
Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą
Dėl įpareigojimo paskirti atsakingus asmenis sveikatos priežiūros įstaigose
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupėje”
Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje Šilalės rajono savivaldybės projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Dirkintų kaime
Dėl mokinių nemokamo maitinimo”
Dėl ugdymo proceso organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje
Dėl laikinos prekybos ir paslaugų teikimo viešosios vietos nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų seniūnijoje karantino laikotarpiu
Dėl adreso panaikinimo patalpoms Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Šilų kaime
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sustabdymo karantino laikotarpiu
Dėl Darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 24 posėdžio, vyksiančio 2020 m. spalio 30 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 24 posėdžio, vyksiančio 2020 m. spalio 30 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 24 posėdžio, įvykusio 2020 m. spalio 30 d., sprendimai
Dėl mobilaus punkto Šilalės rajono savivaldybėje steigimo
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės r. Obelyno pagrindinėje mokykloje
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Kūtymų kaime
Dėl įpareigojimo teikti skubius pranešimus apie susirgusius ir pasveikusius asmenis
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Stungaičių kaime
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sustabdymo mokinių rudens atostogų metu
Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano strateginio planavimo darbo grupės sudarymo
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 24 posėdžio sušaukimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. Spalio 19 d. įsakymo Nr. DĮV-943 „Dėl parduodamo nekilnojamojo turto viešų aukcionų, vyksiančių informacinių technologijų priemonėmis, sąlygų tvirtinimo“ pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Laumenų kaime “
Dėl lėšų skyrimo
Dėl asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo tvirtinimo
Dėl asmens duomenų tvarkymo vykdant darbuotojų tarnybinių automobilių naudojimo stebėseną tvarkos aprašo patvirtinimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 23 posėdžio, vyksiančio 2020 m. spalio 14 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 23 posėdžio, vyksiančio 2020 m. spalio 14 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 23 posėdžio, įvykusio 2020 m. spalio 14 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono įvairių gyventojų grupių ištyrimo greitaisiais testais
Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos konkurso paraiškos ir lėšų naudojimo sutarties formų tvirtinimo
Dėl 2020-2021 m. šildymo sezono pradžios
Dėl parduodamo nekilnojamojo turto viešų aukcionų, vyksiančių informacinių technologijų priemonėmis, sąlygų tvirtinimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos miestelyje
Dėl seniūnijų socialinių darbuotojų darbo organizavimo
Dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 22 posėdžio, vyksiančio 2020 m. rugsėjo 25 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 22 posėdžio, vyksiančio 2020 m. rugsėjo 25 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 22 posėdžio, įvykusio 2020 m. rugsėjo 25 d., sprendimai
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje
Dėl nekilnojamojo turto viešo aukciono, vyksiančio informacinių technologijų priemonėmis, sąlygų patvirtinimo
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje
Dėl socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo komisijos sudarymo
Dėl adresų suteikimo Šilalės mieste
Dėl Šilalės rajone įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje
Dėl bendradarbiavimo su Tauragės mobiliuoju punktu dėl tepinėlių paėmimo COVID-19 (koronoviruso infekcijai)
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DĮT-98 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl darbuotojo, atsakingo už gyventojų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją savivaldybės lygiu, skyrimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Pajūrio miestelyje
Dėl ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 22 posėdžio sušaukimo”
Dėl Šilalės rajono švietimo įstaigų bei valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Šilalės rajono darbuotojų bei kitų darbuotojų ištyrimo greitaisiais testais
Dėl daugiabučio namo Lokystos g. 18, Šilalėje, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo pratęsimo
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DĮV-689 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės asmenų izoliavimosi patalpų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo
Dėl daugiabučio namo Dariaus ir Girėno g. 29, Šilalėje, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo pratęsimo
Dėl vaiko ugdymo ir/ar priežiūros sutarties formos tvirtinimo
Dėl komisijos sudarymo
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo ir panaikinimo
Dėl pavedimo Aloyzui Vaičiuliui išnagrinėti pretenziją
Dėl UAB ,,CNC Cleaning“ įtraukimo į asmenų, pretenduojančių teikti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 21 posėdžio, vyksiančio 2020 m. rugpūčio 28 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 21 posėdžio, vyksiančio 2020 m. rugpūčio 28 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 21 posėdžio, įvykusio 2020 m. rugpjūčio 28 d., sprendimai
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Pajūralio kaime
Dėl adresų suteikimo Šilalės mieste
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-561 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais“ pakeitimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DĮV-689 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės asmenų izoliavimosi patalpų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl adreso suteikimo patalpai, esančiai Šilalės mieste, Dariaus ir Girėno gatvėje
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje
Dėl išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo įgyvendinimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. DĮV-249 „Dėl atsakingo asmens paskyrimo ir darbo grupės sudarymo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybėje pagalbą savižudybės krizę išgyvenantiems asmenims teikiančių įstaigų sąrašo patvirtinimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje
Dėl lėšų skyrimo
Savižudybės rizikos vertinimo protokolas pagal keturis savižudybės rizikos komponentus
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 14 d. įsakymo nr. DĮV-1534 ,,Dėl paramos mirties atveju skyrimo“ pakeitimo
Dėl adreso keitimo ir suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės mieste
“SKELBIAMAS KONKURSAS ŠILALĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI.docx”
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 20 posėdžio, vyksiančio 2020 m. liepos 30 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 20 posėdžio, vyksiančio 2020 m. liepos 30 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 20 posėdžio, įvykusio 2020 m. liepos 30 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo gydytojų specialistų komisijos sudarymo, jos nuostatų ir iškvietimo ne darbo laiku, poilsio bei švenčių dienomis tvarkos aprašo tvirtinimo
Dėl pavedimo Aloyzui Vaičiuliui išnagrinėti pretenziją
Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos finansinės paramos teikimo sutarčių formų tvirtinimo
Dėl lėšų skyrimo iš komunalinio ūkio ir turto programos Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos įgyvendinimo priemonei
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti
Dėl Šilalės rajono savivaldybės asmenų izoliavimosi patalpų sąrašo patvirtinimo
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 20 posėdžio sušaukimo”
Dėl nekilnojamojo turto viešų aukcionų, vyksiančių informacinių technologijų priemonėmis, sąlygų patvirtinimo
Dėl lėšų skyrimo iš komunalinio ūkio ir turto programos daugiabučių namų savininkų rėmimo programos įgyvendinimo priemonei
Dėl adresų suteikimo Šilalės mieste
Dėl komisijos banko paskolos suteikimo paslaugai pirkti sudarymo
Dėl asmens duomenų tvarkymo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Ąžuolijos kaime
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti
Dėl pavedimo Aloyzui Vaičiuliui išnagrinėti pretenziją
Dėl lėšų skyrimo
Dėl lėšų skyrimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Šilalės rajone programos įgyvendinimo 2016–2020 m. priemonei
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos 2019–2021 m. programos įgyvendinimo priemonei
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo
Dėl pavedimo Aloyzui Vaičiuliui išnagrinėti pretenziją
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Traksėdžio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2020 metais
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2020 metais
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2020 metais
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Didkiemio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais”
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Pajūralio kaime
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2020 metais
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės miesto seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2020 metais
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Tenenių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Struikų k.
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinktų projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektų įgyvendinimui 2020 metais
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Palentinio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos atrinkto projekto finansavimo ir lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui 2020 metais
“Dėl viešo konkurso Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti”
“Dėl viešo konkurso Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti”
“Dėl viešo konkurso Šilalės sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti”
“Dėl viešo konkurso Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pareigoms eiti”
“Dėl viešo konkurso Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pareigoms eiti”
“Dėl viešo konkurso Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktoriaus pareigoms eiti”
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 19 posėdžio, vyksiančio 2020 m. birželio 26 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 19 posėdžio, vyksiančio 2020 m. birželio 26 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 19 posėdžio, įvykusio 2020 m. birželio 26 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikymo, priežiūros ir laikinosios globos tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo”
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti
Dėl lėšų iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo skyrimo
Dėl gripo epidemijos, kaip COVID-19 plitimo prevencijos, pabaigos paskelbimo Šilalės rajone
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 19 posėdžio sušaukimo”
Dėl pavedimo Aloyzui Vaičiuliui išnagrinėti pretenziją
Dėl karščiavimo klinikos
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. DĮV-66 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos tvirtinimo“ pakeitimo
Dėl lėšų skyrimo
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sustabdymo ir pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DĮT-98 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 18 posėdžio, įvykusio 2020 m. birželio 12 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 m. užimtumo didinimo programos lėšų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir darbų pobūdį sąrašo tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. DĮV-478 „Dėl lėšų skyrimo iš sveikatos apsaugos programos priemonės Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas“ pakeitimo
Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje
Dėl sveikatos apsaugos programos lėšų skyrimo
Dėl įgaliojimo tvirtinti paslaugų teikimo teritorijas”
Dėl fizinių asmenų lankymosi miške apribojimo
Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo Šilalės mieste, Vingininkų g. 25
Dėl Šilalės rajono savivaldybės planinio butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos patikrinimų plano 2020 metams patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019–2021 m. Paraiškos ir paramos teikimo sutarties formų patvirtinimo
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 18 posėdžio sušaukimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. DĮV-772 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą įvertinimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. DĮV-1531 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės veiklos reglamento patvirtinimo
Dėl lėšų skyrimo iš sveikatos apsaugos programos priemonės Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. DĮV-444 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbo organizavimo karantino metu“ pripažinimo netekusiu galios
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2020 m. sausio 2 d. potvarkio Nr. T3-1 „Dėl viešo konkurso Šilalės meno mokyklos direktoriaus pareigoms eiti“ pakeitimo”
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2019 m. gruodžio 31 d. potvarkio Nr.T3-93 „Dėl viešo konkurso Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti“ pakeitimo”
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 17 posėdžio, vyksiančio 2020 m. gegužės 28 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 17 posėdžio, vyksiančio 2020 m. gegužės 28 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 17 posėdžio, įvykusio 2020 m. gegužės 28 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-377 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje”
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės mieste
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Didkiemio seniūnijoje
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-67 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos mažos vertės pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. DĮV-673 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje
Dėl Šilalės rajono savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbo organizavimo karantino metu
Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo
Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos 2020–2022 metų strateginiam planui
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. DĮV-315 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių stebimų maudyklų ir jų paplūdimių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Dėl šildymo atnaujinimo Šilalės r. Kvėdarnos darželyje ,,Saulutė“
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. DĮV-394 „Dėl gyventojų prašymų nagrinėjimo darbo grupės sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. DĮV-368 „Dėl vaikų priežiūros Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) karantino laikotarpiu“ pripažinimo netekusiu galios
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. DĮV-266 „Dėl pavedimo organizuoti vaikų priežiūrą“ pripažinimo netekusiu galios”
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 17 posėdžio sušaukimo”
Dėl šildymo atnaujinimo Šilalės lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis“
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 16 posėdžio, įvykusio 2020 m. gegužės 15 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. DĮV-413 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-67 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos mažos vertės pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DĮT-98 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-377 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. DĮV-895 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarpinstitucinės grupės sudarymo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų testavimo, siekiant valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą, tvarkos aprašo tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. DĮV-354 „Dėl COVID-19 ligos valdymo prevencinių priemonių prekybos ar paslaugų teikimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje viešosioms vietoms“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-95 „Dėl medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos lėšų skyrimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančių prekybos vietų darbuotojų testavimo, siekiant valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą, tvarkos aprašo tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. DĮV 515 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos gyventojų pastatų, nukentėjusių nuo gaisro ar kitų avarijų, žalos apskaičiavimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančių vaistinių darbuotojų testavimo, siekiant valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą, tvarkos aprašo tvirtinimo
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 16 posėdžio sušaukimo”
Dėl laikinos prekybos ir paslaugų teikimo viešosios vietos nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų seniūnijoje karantino laikotarpiu
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos parengimo ir įgyvendinimo priemonei
Dėl pavedimo Aloyzui Vaičiuliui išnagrinėti pretenziją
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. DĮV-252 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės asmenų izoliavimosi patalpų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. DĮV-334 „Dėl sveikatos priežiūros specialistų testavimo siekiant valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. DĮS-96 ,,Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo įgyvendinimo” pakeitimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. DĮV-298 „Dėl karščiavimo klinikos” pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Struikų k.
Dėl vaikų priežiūros Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) karantino laikotarpiu”
Dėl 2019–2020 metų šildymo sezono pabaigos
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. DĮV-349 ,,Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti Šilalės rajone socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojams prevenciniu tikslu paėmimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-68 „dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų vykdymo nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl pavedimo Aloyzui Vaičiuliui išnagrinėti pretenziją”
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 15 posėdžio, vyksiančio 2020 m. balandžio 24 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 15 posėdžio, vyksiančio 2020 m. balandžio 24 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 15 posėdžio, įvykusio 2020 m. balandžio 24 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. DĮV-354 „Dėl COVID-19 ligos valdymo prevencinių priemonių prekybos ar paslaugų teikimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje viešosioms vietoms“ pakeitimo
Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje viešųjų vietų nustatymo
Dėl COVID-19 ligos valdymo prevencinių priemonių prekybos ar paslaugų teikimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje viešosioms vietoms
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo
Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti Šilalės rajone socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojams prevenciniu tikslu paėmimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo
Dėl adreso suteikimo Šilalės mieste
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 15 posėdžio sušaukimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. DĮV-130 ,,Dėl konkurso uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ direktoriaus pareigoms užimti organizavimo“ pakeitimo
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo
Dėl adreso keitimo Šilalės mieste
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. DĮV-396 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-68 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų vykdymo nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (valdytojų), kurių veiklą planuojama tikrinti, atrankos kriterijų ir rizikos veiksnių sąrašo patvirtinimo
Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1. 5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje ir lėšų paskirstymo 2020 metais
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programos lėšų skyrimo
Dėl pavedimo Aloyzui Vaičiuliui išnagrinėti pretenziją
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio, vyksiančio 2020 m. balandžio 3 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio, vyksiančio 2020 m. balandžio 3 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio, įvykusio 2020 m. balandžio 3 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos numatytose patalpose izoliuotų asmenų ir patalpų priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. DĮT-98 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl karščiavimo klinikos
Dėl Šilalės rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo
Dėl lėšų skyrimo
Dėl lėšų skyrimo
Dėl daugiabučių namų laiptinių ir kitų viešųjų objektų dezinfekavimo
Dėl 2019-2020 metų šildymo sezono pabaigos Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų pastatuose
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. DĮV-286 ,,Dėl savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigų pastatų ir patalpų šildymo karantino laikotarpiu“ pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos seniūnijoje
Dėl adresų suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje
Dėl savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigų pastatų ir patalpų šildymo karantino laikotarpiu
Dėl asmenų izoliavimo privačiai nuosavybei priklausančiose patalpose Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sustabdymo karantino laikotarpiu
Dėl vaikų ir žmonių su negalia priežiūros organizavimo
Dėl asmenų izoliavimo privačiai nuosavybei priklausančiose patalpose sutikimo formos patvirtinimo
Dėl savanoriškos veiklos organizavimo karantino Lietuvos respublikos teritorijoje laikotarpiu
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio sušaukimo”
Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos paraiškos, sutarties formų patvirtinimo
Dėl pavedimo Linai Maslauskienei
Dėl pavedimo organizuoti vaikų priežiūrą
Dėl mokinių nemokamo maitinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. DĮV-254 „Dėl visuomenės sveikatos priemonių, siekiant valdyti COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) Šilalės rajone“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programos lėšų teikimo sutarties formos patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. DĮV-233 ,,Dėl darbo nuotoliniu būdu karantino režimo laikotarpiu“ pakeitimo
Dėl visuomenės sveikatos priemonių, siekiant valdyti COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) Šilalės rajone
Dėl pavedimo Silvai Paulikienei išnagrinėti pretenziją
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. DĮV-232 ,,Dėl atsakingų asmenų paskyrimo“ pakeitimo
Dėl atsakingo asmens paskyrimo ir darbo grupės sudarymo
Dėl darbo nuotoliniu būdu karantino režimo laikotarpiu
Dėl atsakingų asmenų paskyrimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio, vyksiančio 2020 m. kovo 13 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio, vyksiančio 2020 m. kovo 13 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio, įvykusio 2020 m. kovo 13 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinių dirbtuvių ir grupinių gyvenimo namų asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, projekto partnerių sąrašo sudarymo
Dėl nuotolinio darbo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. DĮV-758 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ valdybos atšaukimo ir įstatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. DĮV-756 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ valdybos atšaukimo ir įstatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. DĮV-759 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ valdybos atšaukimo ir įstatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. DĮV-757 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ valdybos atšaukimo ir įstatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl pavedimo Aloyzui Vaičiuliui išnagrinėti pretenziją
Dėl adreso suteikimo patalpai, esančiai Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje, Žadeikių kaime
Dėl informacijos apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų turimus materialinius išteklius ir informacijos, susijusios su koronaviruso (COVID-19) plitimo valdymu
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio sušaukimo”
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2020 metų veiklos planų tvirtinimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Palentinio seniūnijoje
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Žadeikių seniūnijoje
Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos paraiškos ir sutarties formų tvirtinimo
Dėl Šilalės miesto Aušros ir Vytauto Didžiojo gatvių kvartalo detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo
“Dėl viešo konkurso Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti “
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8760/0006:114), esančio Šilalės mieste, Struikų g. 3, naudojimo būdo keitimo detaliojo plano rengimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinių dirbtuvių ir grupinio gyvenimo namų asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, projekto paraiškų vertinimo ir partnerių sąrašo sudarymo komisijos sudarymo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio, vyksiančio 2020 m. vasario 21 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio, vyksiančio 2020 m. vasario 21 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio, įvykusio 2020 m. vasario 21 d., sprendimai
Dėl adresų suteikimo patalpoms, esančioms Šilalės mieste, J. Basanavičiaus g. 2
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sustabdymo
Dėl adresų suteikimo patalpoms, esančioms Šilalės rajono savivaldybėje, Tenenių seniūnijoje, Nepriklausomybės g.
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio sušaukimo”
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Dvarviečių kaime
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio, vyksiančio 2020 m. sausio 31 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio, vyksiančio 2020 m. sausio 31 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio, įvykusio 2020 m. sausio 31 d., sprendimai
Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 2020–2022 metų strateginiam planui
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatų tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-67 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos mažos vertės pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodikos patvirtinimo
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio sušaukimo”
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Palentinio seniūnijoje
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Struikų k..docx
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DĮT-68 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų vykdymo nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų valstybinės kalbos patikrinimų plano patvirtinimo
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bilionių seniūnijoje
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje
Dėl adresų keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. DĮV-694 ,,Dėl UAB ,,Šilalės komunalinis ūkis“ įtraukimo į asmenų, pretenduojančių teikti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą“ pakeitimo
Dėl asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 2020–2022 metų prevencijos priemonių plano patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo bei jo pateikimo termino tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių pildytojų bei konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio stebėtojo paskyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo bei jo pateikimo termino tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje
Dėl adreso suteikimo patalpai, esančiai Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Gineikių k.
Dėl Šilalės rajono savivaldybės valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų planavimo, naudojimo kontrolės bei atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje
Dėl asignavimų nustatymo nepatvirtinus 2020 metų savivaldybės biudžeto
Dėl Šilalės miesto Aušros ir Vytauto Didžiojo gatvių kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje
Dėl lėšų naudojimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo plano patvirtinimo
Dėl mokyklų sąrašo patvirtinimo
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sustabdymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. Liepos 23 d. Įsakymo Nr. DĮT-98 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 10 posėdžio, vyksiančio 2019 m. gruodžio 20 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 10 posėdžio, vyksiančio 2019 m. gruodžio 20 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 10 posėdžio, įvykusio 2019 m. gruodžio 20 d., sprendimai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. DĮV-636 „Dėl lėšų skyrimo“ pakeitimo
Dėl lėšų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. DĮV-95 ,,Dėl investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. DĮV-41 ,,Dėl žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Bijotų seniūnijoje
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje
Dėl adreso keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje “
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 10 posėdžio sušaukimo”
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje “
Dėl statinių nepriežiūros atvejų ar galimos avarinės būklės požymių nustatymo komisijos sudarymo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje
Dėl lėšų paskirstymo 2020 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano ir 2020 m. savivaldybės biudžeto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Traksėdžio seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. DĮV-72 ,,Dėl teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. DĮV-1531 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio, vyksiančio 2019 m. lapkričio 29 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio, vyksiančio 2019 m. lapkričio 29 d., sprendimų projektai
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio, įvykusio 2019 m. lapkričio 29 d., sprendimai
Dėl paskirto bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pavadinimo keitimo
Dėl lėšų panaudojimo kalėdiniams renginiams organizuoti
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijos tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Šilalės miesto seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo
“Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio sušaukimo”
Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo
Dėl Bijotų seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje
Dėl UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo
Dėl adreso suteikimo ir keitimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. DĮV-1317 „Dėl Bilionių seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 18. įsakymo Nr. DĮV-1170 „Dėl Kvėdarnos seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo
Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Traksėdžio kaime
Dėl pritarimo Šilalės rajono piliečių chartijai
Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. DĮV-847 „Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos priemonių įgyvendinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. DĮV-292 „Dėl Žadeikių seniūnijos socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo