Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras skelbia atranką Jaunimo darbuotojų-atvejo koordinatoriaus pareigybei užimti
Įmonės duomenys. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, savivaldybės biudžetinė įstaiga, buveinė – J. Basanavičiaus g. 12, 75138, Šilalė, tel.+370 449 74043, el. p. info@silaleskc.lt
Įmonės kodas 193027124
Darbo aprašymas:
Pareigybės pavadinimas – jaunimo darbuotojo-atvejo koordinatoriaus pareigybė
Pareigybės lygis – A2
Darbo krūvis ir laikas – 1 etato (pareigybės), 40 val. per savaitę
Darbo krūvis ir laikas – 0,5 etato (pareigybė), 20 val. per savaitę
Pareiginė alga – 9,5 Eur/ val. neatskaičius mokesčių.
Darbo sutarties rūšis: terminuota (projektinio darbo sutartis), (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.).
Pretendentas turi atitikti pareigybės aprašyme išvardintus kriterijus (pareigybės aprašymas pridedamas).
Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, iki 2024 m. kovo 20 d. 17.00 val. kultūros centro personalo specialistei, adresu J. Basanavičiaus g. 12, Šilalė (224 kab.) arba el. paštu: info@silaleskc.lt privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (prašymo forma pridedama);
2. Gyvenimo aprašymą (CV);
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
5. Išklausytų mokymų pažymėjimų kopijas;
6. Pažyma „Dėl galimybės dirbti su nepilnamečiais“ iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
7. Vairuotojo pažymėjimo kopiją.
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2024 m. kovo 13 d. iki 2024 m. kovo 20 d.
Atranka vykdoma žodžiu (pokalbis).
Apie atrankos datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuojami el. paštu ar telefonu, nurodytais prašyme leisti dalyvauti atrankoje.
Pretendento prašymo leisti dalyvauti atrankoje forma pridedama.
Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo pridedama.

Išsamesnė informacija apie atranką teikiama:
Tel. +370 449 74043, mob. +370 626 78519, el. p. info@silaleskc.lt