Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Kineziterapeutas

Pareigybės lygis – A2

Darbo laiko norma – 38 val. per savaitę (1 etatas)

Darbo vieta – paslaugų gavėjų namuose Šilalės rajone.

Pagrindinės funkcijos:

1.  Kineziterapeutas teikia integralios pagalbos asmenims kineziterapijos paslaugas savarankiškai arba sveikatos priežiūros, socialinio darbo specialistų komandoje.

2.    Yra susipažinęs su naujomis darbo metodikomis, metodais bei kineziterapijos naujovėmis.

3.Geba įvertinti pagyvenusio ir neįgalaus asmens fizines galimybes.

4.Geba sudaryti kineziterapijos programą, parinkti metodikas, atsižvelgiant į pažeidimo sindromus ir bendrą paciento sveikatos būklę.

 

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8 449) 51250 
2023-09-25

 

Prašymai teikiami per sistemą https://pm.vataras.lt/

Turi būti baigęs aukštąsias medicinos studijas, kurių metu yra įgijęs profesinę kvalifikaciją.

Kineziterapeutas savo profesinėje veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais reglamentuojančiais profesinę veiklą, Lietuvos MN 124:2004 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.

Kineziterapeutas turi gebėti suteikti klientui pirmąją medicininę pagalbą.

Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

 

 

 

 

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 8,6 (1599,60 Eur)
2. Medicinos gydytojas

 

Darbo laiko norma – 37 val. per savaitę arba faktiškai dirbtas laikas

VšĮ Šilalės

rajono  ligoninė

El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2023-09-15 Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir medicinos gydytojo galiojančią licenciją, (išduotą VASPVT prie SAM), būtina darbo patirtis. Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, pastoviosios dalies koeficientas 2.5 – 5.5
3. Šeimos gydytojas

 

Darbo laiko norma – 37 val. per savaitę arba faktiškai dirbtas laikas

VšĮ Šilalės

rajono  ligoninė

El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2023-09-15 Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir medicinos gydytojo galiojančią licenciją, (išduotą VASPVT prie SAM), būtina darbo patirtis.
4. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Darbo laiko norma – 0,635 etato

 

Šilalės r. Kvėdarnos darželis „Saulutė“ Valdas Urniežius

El. p. kvedarnosdarzelis@gmail.com

Tel. 8 620 37516

2023-09-22 Kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  6,72 (1250,00 Eur)

 

5. Informacijos administratorius

 

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitė.

VšĮ Šilalės

rajono  ligoninė

El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2023-09-28 Turėti  universitetinį išsilavinimą, mokėti naudotis Microsoft Office paketo programomis turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet Explorer), gebėti dirbti su specialiosiomis kompiuterinėmis programomis, skirtomis, duomenų apdorojimui. Suvesti duomenis į TLK, SAM programas. Formuoti ir analizuoti statistines, ekonomines ataskaitas ir jas pateikti. Teikia dokumentacijos planą bendram dokumentacijos plano parengimui, rengia ir derina archyvinių dokumentų apyrašus, sukomplektuoja bylas pagal patvirtintą bendrą dokumentacijos planą. Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką. Pastoviosios dalies  koeficientas 2.0.
6. Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje

 

Pareigybės lygis – B

 

Darbo vieta – Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija

 

Nuoroda į skelbimą: https://www.silalesvsb.lt/veikla/konkursai/

 

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Loreta Petkuvienė

El. p. sveikatos.biuras@gmail.com

Tel. (8 449) 46794

Mob. 8 616 28899

.

 

 

2023-09-29 12 val. 1. Specialistas privalo turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą ir bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą.

2. Aprašo 1. punkte nurodytą kvalifikaciją turinčiam specialistui prilyginamas specialistas, Lietuvos Respublikoje baigęs vieną iš šių studijų programų (punktas galioja iki 2024 m. liepos 1 d.):

2.1. medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios  praktikos  slaugytojo  ir  turintis  atitinkamos  profesinės  kvalifikacijos diplomą, iki 2014 m. sausio 1 d. dirbęs ar tebedirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ugdymo programą, ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 36 val. visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;

2.2. medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo ir turintis atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą, dirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdančioje bendrojo ugdymo programą, ar profesinėje mokymo įstaigoje, ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 160 val. visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos strateginio planavimo dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos, augimo bei vystymosi klausimais;

4. išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;

5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

6. turėti gerus komunikacijos, informacijos sisteminimo, pristatymo, analizavimo, interpretavimo ir apibendrinimo įgūdžius bei organizacinius gebėjimus.

7. Būti nepriekaištingos reputacijos.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  6,8 (1264,80 Eur)

 

7. Vairuotojas-konduktorius UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ Vytautas Norkus

El. p. autobusuparkas@silale.lt

Tel. (8 449) 74570

Mob. 8 616 96048

2023-09-25 1. Turėti vairuotojo pažymėjimą (D kategorija).

2. Turėti 95 periodinį kodą keleivių vežimui.

Darbo užmokestis 5,42 Eur per valandą
8. Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas

 

Darbo laiko norma – 20 val. per savaitę (0,5 etato)

 

Darbo sutartis – terminuota.

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija Direktorė Loreta Pociuvienė

El. p. jauniausmok@gmail.com

Tel. (8 449) 55415

2023-09-15 Turėti pedagoginį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją; mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; gebėti bendrauti su jaunesnio mokyklinio amžiaus mokiniais ir jų tėvais, pedagogais, būti kūrybišku, atsakingu, iniciatyviu.

Privalumai: analogiško darbo patirtis, pedagoginio darbo patirtis.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,1 – 7,24 (567,30 – 673,32 Eur už nustatytą darbo laiko normą, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos)
9. Mokytojo padėjėjas Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija Direktorius Stasys Norbutas

El. p. gimnazija@gaudesius.lt

Mob. 8 618 89675

2023-09-14 Ne žemesnis kaip vidurinis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,6 (1041,6 Eur)
10. Psichologas Šilalės švietimo pagalbos tarnyba Birutė Jankauskienė,

El. p. birute.jankauskiene@silsviet.lt;

Tel. 8 603 47112

  1.     psichologinės magistro studijos;

2.     gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams;

3.     informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje; reikiamų teisės aktų išmanymas.

 

Privalumai:

1.     gebėjimas dirbti su diagnostinėmis metodikomis (WISC-III-LT, DISC ir panašiomis);

2.  patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas

8,71 – 11,39 (1620,06 – 2118,54 Eur)

Koeficiento dydis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

 

11. Mokytojo padėjėjas Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija Direktorius Stasys Norbutas,

El. p. gimnazija@gaudesius.lt;

Mob. 8 618 89675

2023-09-14 Ne žemesnis kaip vidurinis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,6 (1041,60 Eur)
12. Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/investiciju-ir-statybos-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;54909.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2023-09-19

Prašymai pateikiami per sistemą https://www.testavimas.vtd.lt

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

3. studijų kryptis – finansai (arba);

4. studijų kryptis – vadyba (arba);

5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

7. darbo patirties sritis – projektų valdymo patirtis;

8. darbo patirtis srityje – 1 metai;

9. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

Pareiginės algos koeficientas 8,8 (1,636.80 Eur)
13. Kvėdarnos kultūros namų choreografas

Pareigybės lygis – B

Darbo laiko norma – 20 val. per savaitę (0,5 etato)   .

Darbo sutartis – neterminuota (bandomasis laikotarpis 3 mėn.)

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras Irmina Kėblienė

El. p. info@silaleskc.lt

Tel. (8 449) 74043
Mob. 8 609 72885

 

2023-09-22

15.45 val.

 

1. Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį atitinkamos meno šakos išsilavinimą arba ilgametę darbo patirtį.

2. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

3. Vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kultūros centro direktoriaus įsakymais, Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, Kultūros centro vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu.

4. Išmanyti meno šaką, žanrą, jų specifiką.

5. Gebėti dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis, vadovaujantis pagarbos žmogui, padorumo ir pavyzdingumo principu.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,14–8,44 (1333,62-1569,84 Eur)

 

14. Atviro jaunimo centro jaunimo darbuotojas

Pareigybės lygis – B

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Darbo sutartis – neterminuota (bandomasis laikotarpis 3 mėn.)

Darbo laikas I–V 10.00–14.00 val., 15.00–19.00 val.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras Irmina Kėblienė

El. p. info@silaleskc.lt

Tel. (8 449) 74043
Mob. 8 609 72885

2023-09-22

15.45 val.

 

1. Vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu, jaunimo politiką reglamentuojančiais teisės aktais, tarptautiniais teisės aktais jaunimo reikalų srityje, kitais jaunimo reikalų srities teisės aktais, teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos darbo su jaunimu, kultūrą ir kultūros įstaigų, atvirų jaunimo centrų veiklą, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Šilalės rajono savivaldybės teisės norminiais aktais, Kultūros centro nuostatais, Kultūros centro direktoriaus įsakymais, vidaus tvarką nustatančiais dokumentais, pareigybės aprašymu.

2. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, socialinių mokslų studijų srityje (socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo, edukologo, psichologo profesinę kvalifikaciją arba būti dalyvavęs tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą su jaunimu vykdantiems asmenims).

3. Turėti ne mažesnę negu 1 metų patirtį dirbant su jaunimu, pedagogikos, kultūros, nevyriausybinių organizacijų ar su jaunimu dirbančioje organizacijoje, Atvirame jaunimo centre, Atviroje jaunimo erdvėje ar bendruomeninėje srityje, vykdant individualias ir grupines konsultacijas.

4. Turėti žinių apie jaunimo politiką, neformalųjį ugdymą, neformaliojo ugdymo metodus, vietinio, regioninio, nacionalinio, europinio darbo su jaunimu kontekstą, finansavimo galimybes ir kitus darbo su jaunimu aspektus;.

5. Išmanyti individualaus konsultavimo ir darbo grupėse metodus, gebėti identifikuoti jauno žmogaus poreikius.

6. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis.

7. Išmanyti Kultūros centro veiklos darbo specifiką, ypatumus ir kūrybiškumo pritaikymo galimybes.

8. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą;

9. Būti pareigingam, darbščiam, reikliam, turėti organizacinių gebėjimų, gebėti bendrauti su jaunais asmenimis bei nevyriausybinių organizacijų atstovais.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,07–7,85 (1315,02-1460,10 Eur)

 

 

15. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

 

Darbo laiko norma – 38 val. per savaitę (1 etatas)

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34 900

2023-09-15 Baigta Ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo ir (ar) Vaikystės pedagogikos

programa.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 8,11–11,39 (1508,46 – 2118,54 Eur)
16. Darbininkas – duobkasys UAB „Gedmina“ El. p. info@gedmina.lt

Tel. 8 679 94 774

  Privalumas – panaši darbo patirtis Pareiginė alga 875,00 Eur
17. Psichologas

 

Darbo laiko norma – 30 val. per savaitę (0,75 etato)

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1285,26 – 1806,06 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)
18. Psichologas

 Pareigybės lygis – A1

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos: pateikia rekomendacijas, bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, socialinių  paslaugų namuose gyvenančiais vaikų tėvais (globėjais),dienos socialinės globos paslaugų gavėjais, bei jų tėvais, pedagogais įstaigų vadovais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

Konsultuoja, nustato socialinių paslaugų kliento problemas, planuoja veiklas joms spręsti. Tarpininkauja sprendžiant konfliktus: koreguoja grupių tarpasmeninius santykius, rengia metodines priemones.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8 449) 51250.
Prašymai pateikiami per sistemą www.pm.vataras.lt

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos švietimo, sveikatos ir socialine politika, LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą ir globą, žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis.

3. Laikytis profesinės psichologo etikos normų.

4. Privalumai: patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 10,0 (1860,00 Eur)

Darbo užmokestis nuo priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacijos

 

 

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.