Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Investicijos
 • Strateginis plėtros planas
  Įgyvendinti projektai
  ES parama
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Žemės ūkio skyrius

  Skyriaus vedėjas Algimantas Olendra

  Tel./ faks. (8 449) 74 432, mob. 8 682 38 923
  El. p. algimantas.olendra@silale.lt

  kab. 225

  Skyriaus darbuotojai

  Pareigos, nuostatai

   

  Vardas, pavardė Kontaktai Kabinetas
  Vyr. specialistas Vidas Toleikis

  (8 449) 51 664
  vidas.toleikis@silale.lt
   

  223
  Vyr. specialistas  Edgaras Laurinavičius  (8 449) 51 019
  edgaras.laurinavicius@silale.lt
   
  226
  Žemės ūkio specialistas Aurimas Lukoševičius (8 449) 74 432
  aurimas.lukosevicius@silale.lt
   
  222
  Vyriausiasis specialistas Stasys Tubutis (8 449) 51 664
  8 620 53 441
  stasys.tubutis@silale.lt
   
  224
  Vyriausioji specialistė Ramutė Urbienė (8 449) 51 664
  ramute.urbiene@silale.lt
  224

   


   

  Žemės ūkio skyriaus nuostatai

  Žemės ūkio skyriaus 2015 metų veiklos ataskaita

  Žemės ūkio skyriaus 2014 metų veiklos ataskaita

   


  Skyriaus uždaviniai, funkcijos

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais  teisės aktais įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtrą, administruojant valstybės, Europos Sąjungos ir savivaldybės paramos žemės ūkiui priemones.

  1. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti pieno gamybos kvotų bei prekybos jomis administravimą.

  2. Teisės aktų nustatyta tvarka administruoti tiesiogines išmokas už gyvulius, bites, atsietas papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už pieną.

  3. Kontroliuoti savivaldybės žemės ūkio produkcijos gamintojų ir savivaldybėje esančių žemės ūkio produkcijos supirkimo ir perdirbimo įmonių veiklą, superkant žemės ūkio produkciją ir atsiskaitant už ją Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Žemės ūkio ministro ir Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktų įgaliojimų ribose.

  4. Vykdo melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūrą, rengia melioracijos darbų ir priemonių perspektyvinius, einamųjų metų planus bei investicijų projektus.

  5. Planuoja ir organizuoja melioracijos įrenginių remonto, rekonstrukcijos darbus, šių darbų finansavimą, vykdo iš valstybės biudžeto finansuojamų melioracijos darbų užsakovo funkcijas.

  6. Išduoda technines sąlygas melioruotos žemės savininkams ir projektavimo įmonėms bei vykdo melioracijos įrenginių apskaitą.

  7. Vykdo traktorių, traktorinių priekabų, kelių tiesimo mašinų ir kitų savaeigių žemės ūkio važiuoklių įregistravimą, išregistravimą bei jų valstybinę techninę priežiūrą.

  8. Tvarko Ūkininkų ūkių registrą ir atlieka su juo susijusius darbus.

  9. Vykdo žemės ūkio ir kaimo valdų registravimą, duomenų atnaujinimą Žemės ūkio ir kaimo valdų registre.

  10. Teisės aktų nustatyta tvarka administruoja tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.

  11.Organizuoja agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, skatina ekologinį ūkininkavimą, tausojančią žemdirbystę.

  12. Išduoda žemdirbiams žemėlapių fragmentus ,vykdo elektroninį pasėlių laukų įbraižymą, draudžiantiems pasėlius - draudimo įmokų dalinį kompensavimą.

  13. Priima dokumentus dėl draudimo įmokų dalinio kompensavimo ir dėl palūkanų dalinio kompensavimo už paimtus kreditus.

  14. Nagrinėja ir sprendžia gyventojų prašymus, skundus, teikia konsultacijas apie paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, jų įgyvendinimo ir panaudojimo galimybes bei tvarką.

  15. Rengia ir teikia ataskaitas apie funkcijų vykdymą žemės ūkio ir melioracijos srityse.

  16. Dalyvauja mero, Administracijos direktoriaus sudaromų komisijų darbe, organizuoja artojų varžybas, melžėjų varžytuves, žemdirbių šventes. Dalyvauja gražiausių sodybų, gyvenviečių, pasėlių apžiūrose.

  17. Rengia ir įgyvendina Šilalės rajono kaimo rėmimo plėtros programą, finansuojamą iš savivaldybės biudžeto.

  18. Padeda rengti skyriaus biudžeto išlaidų sąmatų projektus.

  19. Tvarko skyriaus vykdomos veiklos klausimais kaupiamus dokumentus, įtrauktus į bylų nomenklatūrą ir perduoda juos į archyvą.

  20. Metodiškai vadovauja seniūnijų žemės ūkio specialistams, pagal kompetenciją atliekantiems su skyriaus veikla susijusių priemonių įgyvendinimą.

  21. Vykdo kitas įstatymais, Vyriausybės nutarimais, žemės ūkio ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas, rajone įgyvendindamas valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos kaimo plėtros srityse.

  Žemės ūkis Šilalėje
  2013-01-01

  Šilalės rajono bendras žemės plotas 118798,7 ha.

  Iš jų:
  žemės ūkio naudmenos – 65959,75 ha, miškai – 33741,00 ha, vandenys – 2983,53 ha.

  Nusausintos žemės plotas – 57628,70 ha, iš jų drenažu 49440,50 ha. Magistralinių griovių ilgis 1246,13 km.
  Pralaidų 1693 vnt,, tiltų 16 vnt. Rinktuvų 6758,40 km, iš jų valstybės 1879,53 km. Tvenkinių šachtinių potvynio pralaidų 4 vnt.

  Kaimo vietovėse gyvena  80 proc. gyventojų.

  Įregistruota  3750  ūkininko ūkių ir daugiau nei 6 tūkst. žemės ūkio valdų.

  Žemdirbiai pateikė 5556 paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti už deklaruotas žemės ūkio naudmenas.
  Iš viso deklaruojama  64388,10 ha žemės ūkio naudmenų. Vidutinis deklaruotas ūkininko ūkio plotas – 11,59 ha.
   
  Pateiktas paraiškų skaičius ir deklaruotas žemės ūkio naudmenų plotas
  pagal seniūnijas.

  Seniūnijos pavadinimas Pateikta paraiškų vnt. Deklaruotas plotas ha
  Bijotų 290 4642,27
  Bilionių 160 3270,33
  Didkiemio 90 1009.9
  Kaltinėnų 676 8333,17
  Kvėdarnos 680 6703,73
  Laukuvos 749 8752,09
  Pajūrio 461 5061,96
  Patentinio 88 2223,56
  Šilalės kaimiškoji 777 7623,36
  Tenenių 158 2117,71
  Traksėdžio 558 4996,30
  Upynos 606 6736,33
  Žadeikių 263 2917,39
  Iš viso 5556 64388,10
  Rajone vyrauja smulkūs gyvulininkystės ūkiai.

  Rajone  galvijus laiko 3848 galvijų laikytojai.  Laikoma 40107 vnt. galvijų.

  3333 laikytojai laiko 16832 vnt. karvių. 1785 galvijų laikytojai laiko 8237 vnt. mėsinių galvijų. 114 laikytojų laiko 740 vnt. avių ir 29 laikytojai laiko 41 vnt. ožkų. 173 laikytojai laiko 279 vnt. arklių, iš jų 63 vnt. veislinių.

  Ūkių ir karvių skaičius rajone

   

  1-2           %

   Karvių    %

  3-5

  %

  Karvių

  %

  6-10

  %

  Karvių

  %

  10-20

   %

  Karvių

  %

  21-30

  %

   Karvių

  %

  31-50

  %

   Karvių

  %

  51-10

  %

  Karvių

  %

  101-150

  %

  Karvių

  %

  >150

  %

  Karvių

  %

  1924

  57.7  %

  2574

  15.3  %

  725

  21.7  %

  2720

  16.16  %

  351

  10.5  %

  2595

  15.42

  182

  5.5  %

  2655

  15.77 

  66

  2.0  %

  1658

  9.85  %

  59

  1.8  %

  2274

  13.51  %

  19

  0.6  %

  1370

  8.14  %

  5

  0.15  %

  592

  3.52  %

  2

  0.06  %

  394

  Rajone 2277  pieno gamintojai. Turima kvota 83341  tona.

  Rajone 104 bičių laikytojai, kurie laiko 1611 bičių šeimų.

  Rajone įregistruota iš viso 6012 vnt. žemės ūkio technikos (traktorių, priekabų, kombainų ir kt.).

  Per metus atliekama apie 3 tūkst. techninių apžiūrų.

  Melioracijos statiniams prižiūrėti, remontuoti, rekonstruoti kasmet panaudojama daugiau nei 1 milijonas litų.

  Žemdirbiai aktyviai dalyvauja 2007 – 2013 metų kaimo plėtros programose.

  Už deklaruotus pasėlius žemdirbiams turi būti išmokama (tiesioginių išmokų, mažo našumo žemių išmokų bei  už ekologinius ūkius) apie 45 milijonai litų.

  Už gyvulininkystės produkciją turi būti  išmokama apie 10 milijonų litų tiesioginių susietų ir atsietų išmokų.

  Vedėjas Algimantas Olendra  Paskutinis atnaujinimas: 2017-07-12 16:38:05

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb