Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138 Šilalė Tel.: +370 449 76114 Faks.: +370 449 76 118 El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188773720


Meras

JONAS GUDAUSKAS
Renginių kalendorius
Vasaris
    2018     
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272801020304
Renginiai
Pilėnų didvyrių paminėjimas
2018-02-24 12:00
Trukmė: 2 val.
Adresas:  Bilionių piliakalnis, Bilionių seniūnija, Šilalės r. savivaldybė

Žemės ūkio skyrius

Skyriaus vedėjas Algimantas Olendra

Tel./ faks. (8 449) 74 432, mob. 8 682 38 923
El. p. algimantas.olendra@silale.lt

kab. 225

Skyriaus darbuotojai

Pareigos, nuostatai

 

Vardas, pavardė Kontaktai Kabinetas
Vyr. specialistas Vidas Toleikis

(8 449) 51 664
vidas.toleikis@silale.lt
 

223
Vyr. specialistas  Edgaras Laurinavičius  (8 449) 51 019
edgaras.laurinavicius@silale.lt
 
226
Žemės ūkio specialistas Aurimas Lukoševičius (8 449) 74 432
aurimas.lukosevicius@silale.lt
 
222
Vyriausiasis specialistas Stasys Tubutis (8 449) 51 664
8 620 53 441
stasys.tubutis@silale.lt
 
224
Vyriausioji specialistė Ramutė Urbienė (8 449) 51 664
ramute.urbiene@silale.lt
224

 


 

Žemės ūkio skyriaus nuostatai

Žemės ūkio skyriaus 2015 metų veiklos ataskaita

Žemės ūkio skyriaus 2014 metų veiklos ataskaita

 


Skyriaus uždaviniai, funkcijos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais  teisės aktais įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtrą, administruojant valstybės, Europos Sąjungos ir savivaldybės paramos žemės ūkiui priemones.

1. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti pieno gamybos kvotų bei prekybos jomis administravimą.

2. Teisės aktų nustatyta tvarka administruoti tiesiogines išmokas už gyvulius, bites, atsietas papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už pieną.

3. Kontroliuoti savivaldybės žemės ūkio produkcijos gamintojų ir savivaldybėje esančių žemės ūkio produkcijos supirkimo ir perdirbimo įmonių veiklą, superkant žemės ūkio produkciją ir atsiskaitant už ją Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Žemės ūkio ministro ir Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktų įgaliojimų ribose.

4. Vykdo melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūrą, rengia melioracijos darbų ir priemonių perspektyvinius, einamųjų metų planus bei investicijų projektus.

5. Planuoja ir organizuoja melioracijos įrenginių remonto, rekonstrukcijos darbus, šių darbų finansavimą, vykdo iš valstybės biudžeto finansuojamų melioracijos darbų užsakovo funkcijas.

6. Išduoda technines sąlygas melioruotos žemės savininkams ir projektavimo įmonėms bei vykdo melioracijos įrenginių apskaitą.

7. Vykdo traktorių, traktorinių priekabų, kelių tiesimo mašinų ir kitų savaeigių žemės ūkio važiuoklių įregistravimą, išregistravimą bei jų valstybinę techninę priežiūrą.

8. Tvarko Ūkininkų ūkių registrą ir atlieka su juo susijusius darbus.

9. Vykdo žemės ūkio ir kaimo valdų registravimą, duomenų atnaujinimą Žemės ūkio ir kaimo valdų registre.

10. Teisės aktų nustatyta tvarka administruoja tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.

11.Organizuoja agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, skatina ekologinį ūkininkavimą, tausojančią žemdirbystę.

12. Išduoda žemdirbiams žemėlapių fragmentus ,vykdo elektroninį pasėlių laukų įbraižymą, draudžiantiems pasėlius - draudimo įmokų dalinį kompensavimą.

13. Priima dokumentus dėl draudimo įmokų dalinio kompensavimo ir dėl palūkanų dalinio kompensavimo už paimtus kreditus.

14. Nagrinėja ir sprendžia gyventojų prašymus, skundus, teikia konsultacijas apie paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, jų įgyvendinimo ir panaudojimo galimybes bei tvarką.

15. Rengia ir teikia ataskaitas apie funkcijų vykdymą žemės ūkio ir melioracijos srityse.

16. Dalyvauja mero, Administracijos direktoriaus sudaromų komisijų darbe, organizuoja artojų varžybas, melžėjų varžytuves, žemdirbių šventes. Dalyvauja gražiausių sodybų, gyvenviečių, pasėlių apžiūrose.

17. Rengia ir įgyvendina Šilalės rajono kaimo rėmimo plėtros programą, finansuojamą iš savivaldybės biudžeto.

18. Padeda rengti skyriaus biudžeto išlaidų sąmatų projektus.

19. Tvarko skyriaus vykdomos veiklos klausimais kaupiamus dokumentus, įtrauktus į bylų nomenklatūrą ir perduoda juos į archyvą.

20. Metodiškai vadovauja seniūnijų žemės ūkio specialistams, pagal kompetenciją atliekantiems su skyriaus veikla susijusių priemonių įgyvendinimą.

21. Vykdo kitas įstatymais, Vyriausybės nutarimais, žemės ūkio ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas, rajone įgyvendindamas valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos kaimo plėtros srityse.

Žemės ūkis Šilalėje
2013-01-01

Šilalės rajono bendras žemės plotas 118798,7 ha.

Iš jų:
žemės ūkio naudmenos – 65959,75 ha, miškai – 33741,00 ha, vandenys – 2983,53 ha.

Nusausintos žemės plotas – 57628,70 ha, iš jų drenažu 49440,50 ha. Magistralinių griovių ilgis 1246,13 km.
Pralaidų 1693 vnt,, tiltų 16 vnt. Rinktuvų 6758,40 km, iš jų valstybės 1879,53 km. Tvenkinių šachtinių potvynio pralaidų 4 vnt.

Kaimo vietovėse gyvena  80 proc. gyventojų.

Įregistruota  3750  ūkininko ūkių ir daugiau nei 6 tūkst. žemės ūkio valdų.

Žemdirbiai pateikė 5556 paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti už deklaruotas žemės ūkio naudmenas.
Iš viso deklaruojama  64388,10 ha žemės ūkio naudmenų. Vidutinis deklaruotas ūkininko ūkio plotas – 11,59 ha.
 
Pateiktas paraiškų skaičius ir deklaruotas žemės ūkio naudmenų plotas
pagal seniūnijas.

Seniūnijos pavadinimas Pateikta paraiškų vnt. Deklaruotas plotas ha
Bijotų 290 4642,27
Bilionių 160 3270,33
Didkiemio 90 1009.9
Kaltinėnų 676 8333,17
Kvėdarnos 680 6703,73
Laukuvos 749 8752,09
Pajūrio 461 5061,96
Patentinio 88 2223,56
Šilalės kaimiškoji 777 7623,36
Tenenių 158 2117,71
Traksėdžio 558 4996,30
Upynos 606 6736,33
Žadeikių 263 2917,39
Iš viso 5556 64388,10
Rajone vyrauja smulkūs gyvulininkystės ūkiai.

Rajone  galvijus laiko 3848 galvijų laikytojai.  Laikoma 40107 vnt. galvijų.

3333 laikytojai laiko 16832 vnt. karvių. 1785 galvijų laikytojai laiko 8237 vnt. mėsinių galvijų. 114 laikytojų laiko 740 vnt. avių ir 29 laikytojai laiko 41 vnt. ožkų. 173 laikytojai laiko 279 vnt. arklių, iš jų 63 vnt. veislinių.

Ūkių ir karvių skaičius rajone

 

1-2           %

 Karvių    %

3-5

%

Karvių

%

6-10

%

Karvių

%

10-20

 %

Karvių

%

21-30

%

 Karvių

%

31-50

%

 Karvių

%

51-10

%

Karvių

%

101-150

%

Karvių

%

>150

%

Karvių

%

1924

57.7  %

2574

15.3  %

725

21.7  %

2720

16.16  %

351

10.5  %

2595

15.42

182

5.5  %

2655

15.77 

66

2.0  %

1658

9.85  %

59

1.8  %

2274

13.51  %

19

0.6  %

1370

8.14  %

5

0.15  %

592

3.52  %

2

0.06  %

394

Rajone 2277  pieno gamintojai. Turima kvota 83341  tona.

Rajone 104 bičių laikytojai, kurie laiko 1611 bičių šeimų.

Rajone įregistruota iš viso 6012 vnt. žemės ūkio technikos (traktorių, priekabų, kombainų ir kt.).

Per metus atliekama apie 3 tūkst. techninių apžiūrų.

Melioracijos statiniams prižiūrėti, remontuoti, rekonstruoti kasmet panaudojama daugiau nei 1 milijonas litų.

Žemdirbiai aktyviai dalyvauja 2007 – 2013 metų kaimo plėtros programose.

Už deklaruotus pasėlius žemdirbiams turi būti išmokama (tiesioginių išmokų, mažo našumo žemių išmokų bei  už ekologinius ūkius) apie 45 milijonai litų.

Už gyvulininkystės produkciją turi būti  išmokama apie 10 milijonų litų tiesioginių susietų ir atsietų išmokų.

Vedėjas Algimantas OlendraPaskutinis atnaujinimas: 2017-07-12 16:38:05