Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Vienkartinės pašalpos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Asmuo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių pagal paskutinę žuvusio pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio nuolatinę gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus.

  Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.

  Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.

  Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo lėšų gavimo iš Socialinė apsaugos ir darbo ministerijos.

  Besikreipiančiam asmeniui skirtos piniginės lėšos pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  Išmoka skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-20 nutarimu Nr. 269 ,,Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 32-1126 aktuali redakcija).

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  - Kad gautų vienkartinę pašalpą, kiekvienas šeimos narys turi pateikti savivaldybei, kurios teritorijoje buvo paskutinė žuvusio pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio nuolatinė gyvenamoji vieta, prašymą.

  - Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduoto pažymėjimo, patvirtinančio žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio statusą, nuorašas, patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka;

  - Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo; - giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) įrodantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimo, kitų giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašai, patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka, o jeigu šių dokumentų nėra – teismo sprendimas dėl giminystės santykių nustatymo. Žuvusio (mirusio) pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvio broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo okupacijos dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba vienintelis iš tėvų buvo mirę), pateikia tėvų mirties liudijimų nuorašus, patvirtintus įstatymų nustatyta tvarka.

  - banko sąskaitos numeris;

  - kiti dokumentai pagal aplinkybes, lemiančias asmens teisę į išmoką.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

  Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

  www.gyvreg.lt

  Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

  Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

  www.nevda.lt

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Miesto gyventojai kreipiasi Į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 109 kabinetą.

  Telefonas (8 449) 76 131, el. p. alvyda.urboniene@silale.lt , J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė LT 75136

  Administracinės paslaugos vadovas

  Socialinės paramos skyriaus vedėja Danguolė Račkauskienė, tel. (8 449) 76 124, el. p. danguole.rackauskiene@silale.lt

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  Savivaldybė, gavusi prašymą ir reikiamus dokumentus, per 3 mėnesius patikrina pateiktų duomenų tikrumą, nustato pretendentų į vienkartinę pašalpą skaičių.

  Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo lėšų gavimo iš Socialinė apsaugos ir darbo ministerijos.

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Paslauga teikiama neatlygintinai.

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Prašymo forma laisva Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašas.

  Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  Vienpusės sąveikos lygis.

  Pagal Viešojo administravimo plėtros iki 2010 strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488 (Žin., 2004, Nr. 69-2399; 2009, Nr. 62-2493), 605.2 punktą.

  Internete suteikiama galimybė vartotojui rasti prašymo formą.

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  Administracinė paslauga yra galutinė.

  Piliečiui atvykus į Socialinės paramos skyrių, įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe.

  Įgaliotas tarnautojas patikrina, ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai).

  Įsitikinus asmens tapatybe ir, kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį.

  Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 p.

  Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Informacija saugoma administracinės paslaugos buhalterinės apskaitos byloje.

  Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė
  Alvyda Urbonienė

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2012-05-03 15:03:23

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb