Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138 Šilalė Tel.: +370 449 76114 Faks.: +370 449 76 118 El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188773720


Meras

JONAS GUDAUSKAS
Renginių kalendorius
Vasaris
    2018     
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272801020304
Renginiai
Pilėnų didvyrių paminėjimas
2018-02-24 12:00
Trukmė: 2 val.
Adresas:  Bilionių piliakalnis, Bilionių seniūnija, Šilalės r. savivaldybė

Valdos įregistravimas, valdos duomenų keitimas (atnaujinimas), valdos išregistravimas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro valdų registre

Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos pavadinimas

Valdos įregistravimas, valdos duomenų keitimas (atnaujinimas), valdos išregistravimas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro valdų registre.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Žemės ūkio ir kaimo valda - fizinio ar juridinio asmens arba kelių asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla arba veikla, kuri teisės aktuose apibrėžta kaip alternatyvi žemės ūkiui veikla, vykdomos gamybos, teikiamų paslaugų ir gamybinio potencialo visuma, susijusi bendrais valdymo, techniniais ir ekonominiais santykiais.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Žemės ūkio valdų registravimas/atnaujinimas vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr.1351 (Žin., 2002, Nr. 84-3645; 2006, Nr. 42-1524), 21.1 ir 22.1 punktais ir 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr.4782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiančio Reglamentus(EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr.1452/2001, (EB) Nr.1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr.1868/94, (EB) Nr.1251/1999, (EB) Nr.1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr.2358/71 ir (EB) Nr.2529/2001 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 40 tomas p. 269), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamento (EB) Nr.293/2008 (OL 2008L 90, p. 5), 19 straipsniu.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Objektui įregistruoti/atnaujinti registro duomenų teikėjai savivaldybei pateikia:

1. objekto registravimo dokumentą;

2. valdytojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą- įmonės įregistravimo pažymėjimą, valdytojo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus (jeigu objektą naudoja keli partneriai);

3. valdytojo atstovo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus (kai duomenys teikiami objekto valdytojo įgaliotam asmeniui);

4. nekilnojamo Turto registro pažymėjimą apie įregistruotus žemės sklypus (arba jo kopiją);

5. žemės nuomos ar panaudos sutartis (arba jų kopijas);

6. žemėtvarkos skyriaus parengtą pažymą apie asmeninio ūkio žemės sklypo suteikimą ir naudojimą (arba jos kopiją);

7. ekologinės gamybos ūkio statuso sertifikatą (jeigu šis statusas suteiktas);

Objektas išregistruojamas iš registro:

1. pagal duomenų tiekėjo paduotą prašymą;

2. centro iniciatyva, nustatytu laiku neatnaujinus valdos;

3. mirus valdytojui.Įregistruotų žemės ūkio valdų valdytojai atnaujina žemės ūkio valdų duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d., o dalyvaujantys Lietuvos 2007-2013 m. kaimo plėtros programos priemonėse-iki paraiškos gauti paramą pateikimo, jeigu priemonių įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Objektui įregistruoti/atnaujinti registro duomenų teikėjai savivaldybei pateikia:

1. objekto registravimo dokumentą;

2. valdytojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą- įmonės įregistravimo pažymėjimą, valdytojo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus (jeigu objektą naudoja keli partneriai);

3. valdytojo atstovo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus (kai duomenys teikiami objekto valdytojo įgaliotam asmeniui);

4. nekilnojamo turto registre pažymėjimą apie įregistruotus žemės sklypus (arba jo kopiją);

5. žemės nuomos ar panaudos sutartis (arba jų kopijas);

6. žemėtvarkos skyriaus parengtą pažymą apie asmeninio ūkio žemės sklypo suteikimą ir naudojimą (arba jos kopiją);

7. ekologinės gamybos ūkio statuso sertifikatą (jeigu šis statusas suteiktas);

Objektas išregistruojamas iš registro:

1. pagal duomenų tiekėjo paduotą prašymą;

2. centro iniciatyva, nustatytu laiku neatnaujinus valdos;

3. mirus valdytojui.Įregistruotų žemės ūkio valdų valdytojai atnaujina žemės ūkio valdų duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d., o dalyvaujantys Lietuvos 2007-2013 m. kaimo plėtros programos priemonėse-iki paraiškos gauti paramą pateikimo, jeigu priemonių įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas Algimantas Olendra, (8 449) 51 019.

Seniūnijų darbuotojai, atliekantys žemės ūkio funkcijas:

Bijotų – Reda Petkuvienė, (8 449) 41 441

Bilionių – Daiva Kaminskienė, (8 449) 41 832

Didkiemio - Birutė Skurdelienė, (8 449) 42 981

Kaltinėnų – Antanas Bartašius, (8 449) 57 404

Kvėdarnos – Jurgis Skarulskis, (8 449) 55 296

Laukuvos – Virginija Petkienė, (8 449) 56 265

Pajūrio - Roberta Pocienė, (8 449) 58 147

Palentinio – Lina Misevičienė, (8 449) 42 334

Šilalės kaimiškoji – Elena Jankauskienė, (8 449) 76 127

Tenenių – Aurelija Girskienė, (8 449) 43 290

Traksėdžio – Adelė Noreikienė, (8 449) 70 052

Upynos - Stasys Rukas, (8 449) 46 674

Žadeikių – Reda Mikutienė, (8 449) 41 695

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas Kažukauskas, tel. (8 449) 74 432

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama per 7 darbo dienas.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma yra parengta valdų registro programoje;

www.vic.lt→paslaugos→E-paslaugos→žemės ūkio valdos registracijos dokumentų formos.

Prašymas užpildomas pareiškėjui atvykus į seniūniją arba į Žemės ūkio skyrių.

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas
Algimantas Olendra

 

Paskutinis atnaujinimas: 2011-08-04 16:04:33