Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138 Šilalė Tel.: +370 449 76114 Faks.: +370 449 76 118 El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188773720


Meras

JONAS GUDAUSKAS
Renginių kalendorius
Vasaris
    2018     
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272801020304
Renginiai
Pilėnų didvyrių paminėjimas
2018-02-24 12:00
Trukmė: 2 val.
Adresas:  Bilionių piliakalnis, Bilionių seniūnija, Šilalės r. savivaldybė

Vaiko teisių apsaugos skyrius

Skyriaus vedėja Birutė Sragauskienė

Tel./faks. (8 449) 76 132, Mob. 8 620 13 149

el. paštas birute.sragauskiene@silale.lt120 kabinetas.

Gimimo metai 1965-01-23

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis

Specialybė – lietuvių kalba ir literatūra

Darbo įstaigoje pradžia:

nuo 1995-03-15 Vaiko teisių apsaugos tarnybos inspektorė;

nuo 1995-06-01 Informacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

nuo 2000-04-01 Vaiko teisių apsaugos inspektorė Socialinės paramos skyriuje;

nuo 2003-06-04 Vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja

Skyriaus darbuotojai:

Vardas, pavardė
 Pareigos, nuostatai

Kontaktai

 Vyriausioji specialistė Inga Mylimienė 

(8 449)76132
 8 614 87 814
 inga.mylimiene@silale.lt 
 kab.117

 Vyriausioji specialistė Jolanta Kvietkauskienė

 
 

(8 449) 76132
 8 614 87812
 jolanta.kvietkauskiene@silale.lt

 kab.117

 Vyriausioji specialistė Dalia Kiupelienė


.

 

(8 449) 57367
 8 614 76102
 dalia.kiupeliene@silale.lt

 kab. 118

 Pagrindinės Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbo funkcijos  

1. Teikti teismui išvadas:

Ø ar nepažeidžiamos nepilnamečių ir jų vaikų teisės ir teisėti interesai, sprendžiant klausimą dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, kai vienas ar abu sutuoktiniai yra nepilnamečiai;

Ø ar nepažeidžiamos vaikų teisės, sprendžiant klausimą dėl sutuoktinių, turinčių bendrų nepilnamečių vaikų, gyvenimo skyrium;

Ø dėl nagrinėjamo ginčo dėl vaiko (gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo), ištyręs šeimos aplinkos sąlygas;

Ø dėl įvaikinimo;

Ø dėl nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);

Ø dėl nagrinėjamo ginčo dėl tėvų valdžios apribojimo arba vaiko atskyrimo nuo tėvų (jeigu skyrius dėl to neteikė teismui ieškinio), ištyręs šeimos gyvenimo sąlygas;

Ø ar tikslinga sumažinti santuokinį amžių ir ar tai atitinka nepilnamečio interesus, sprendžiant klausimą dėl santuokinio amžiaus sumažinimo;

Ø dėl sandorių, susijusių su nepilnamečio (įskaitant globojamą (rūpinamą) vaiką) turtu;

apie vaiko tėvus ir vaiko teisių apsaugą, kai sprendžiamas klausimas dėl leidimo perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, šeimos turtą įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį išdavimo;

Ø kitais teisės aktuose nustatytais atvejais;

2. Vadovaujantis LR civiliniu kodeksu, paduoti teismui ieškinį, pareiškimą:

Ø nepilnamečio santuokos pripažinimo negaliojančia, kai pažeistos jos sudarymo sąlygos;

Ø vaiko kilmės iš motinos nustatymo;

Ø tėvystės nustatymo;

Ø laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo;

Ø vaikui skirto išlaikymo panaudojimo ne vaiko interesais išieškojimo;

Ø nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);

Ø nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu panaikinimo;

Ø nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu apribojimo arba atėmimo;

Ø teismo vienam iš sutuoktinių duoto leidimo atlikti tam tikrus veiksmus pakeitimo ar panaikinimo;

Ø vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;

Ø vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo nustatant nuolatinę globą (rūpybą);

Ø vaiko globėjo (rūpintojo) atleidimo iš pareigų, jeigu šis jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar kitų svarbių priežasčių, taip pat dėl globėjo (rūpintojo) nušalinimo nuo pareigų, jeigu globėjas (rūpintojas) netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina globojamo (rūpinamo) vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais;

Ø vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos);

Ø vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos) panaikinimo;

Ø vaiko tėvų (ar vieno iš jų) nušalinimo nuo nepilnamečiam jų vaikui priklausančio turto netinkamo tvarkymo, kai daroma žala vaiko turtiniams interesams;

3. Suteikti arba nurodyti:

Ø Registruojant vaiko gimimą, suteikti vaikui, kurio tėvai nežinomi, vardą;

Ø Registruojant vaiko gimimą, suteikti vaikui, kurio tėvai nežinomi, pavardę;

4. Patraukti administracinėn atsakomybėn:

Ø Pagal ATPK 181 str. tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams;

Ø Pagal ATPK 1811 str. vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų nevykdymas arba vykdymas priešingai vaiko interesams;

Ø Pagal ATPK 1812 str. melagingos informacijos suteikimas, kliudymas vaikui nustatyti globą (rūpybą) ir informacijos nepranešimas.

5. Kitos funkcijos:

Ø Lankyti globėjų/rūpintojų šeimas ir tikrinti globotinių/rūpintinių gyvenimo ir buities sąlygas, teikti informaciją globėjams/rūpintojams dėl galimų vaiko teisių pažeidimų ir prevencijos.

Ø Lankyti socialinės rizikos bei problemiškas šeimas, spręsti iškilusiais problemas, organizuoti pagalbą, spręsti kitus klausimus.

Ø Lankyti vaikus, kurie turi socialinių, psichologinių ar kitokių problemų, kurie socialiai ir pedagogiškai apleisti dėl tėvų nepriežiūros, netinkamo auklėjimo, kurie linkę į psichotropinių medžiagų bei svaigalų vartojimą, teisėsaugos pažeidimus, kurie nelanko mokyklos, kitų ugdymo ir auklėjimo įstaigų.

Ø dalyvauja skyriaus darbo metu teisės aktų nustatyta tvarka vykdymo procese, vykdant neturtinio pobūdžio sprendimus vaiko atžvilgiu;

Ø dalyvauja jaunesnio kaip aštuoniolikos metų liudytojo arba nukentėjusiojo apklausoje pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatas;

Ø atlieka kitas įstatymų ir teisės aktų skyriui nustatytas funkcijas.

.

Paskutinis atnaujinimas: 2016-01-14 17:44:48