Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų (K10) priėmimas

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos versija

  Pirminė versija

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų (K10) priėmimas

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Pieno gamybos kvota- gamintojui nustatytas pieno pardavimo perdirbti ir /arba pardavimo tiesiogiai vartoti kiekis. Kvotos metai – 12 mėnesių laikotarpis nuo balandžio1 d. iki kitų metų kovo 31 d., per kurį tvarkoma pieno gamybos apskaita.

  Asmenys, turintys tris ir daugiau melžiamų karvių, tačiau neparduodantys pieno supirkėjams, gamintojai, turintys pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą, ir gamintojai, neturintys šios kvotos, bet parduodantys ir/arba atiduodantys pieną tiesiogiai vartoti, privalo tvarkyti pieno apskaitą ir suvesti kiekvieno mėnesio ir metų balansus NMA patvirtintame TP žurnale ir pasibaigus kvotos metams pateikti Tiesioginių pardavimo pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją per nurodytą terminą:Deklaracija teikiama tiesiogiai: nuo balandžio 1 d. iki gegužės 14 d.

  Pieno gamintojas deklaraciją teikia Žemė ūkio skyriui. Gamintojas užpildo deklaraciją (K10) ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.Skyriaus specialistas: vadovaudamasis dokumentų patikros elementų sąrašu, vykdo pirminį gamintojų dokumentų ir jų priedų patikrinimą;priimto dokumento pirmojo lapo viršutinėje dalyje, kairėje pusėje esančioje lentelėje nurodo savo pareigas, vardą ir pavardę bei pasirašo;gautus dokumentus užregistruoja jų gavimo dieną registre M2/M3S ir pateikia pasirašyti pareiškėjams;kas savaitę formuoja siuntą, parengia lydraštį ir deklaracijas persiunčia VĮ ŽŪIKVC.

  NMA atsakymus pareiškėjams pateikia raštu.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  Pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr.3D- 495 (Žin., 2003, Nr. 112-5037; 2009, Nr.34-1315, 2010, Nr. 129-6610).

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  Gamintojas (fizinis asmuo) turi pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą - pasą ar asmens tapatybės kortelę, o juridinio asmens vadovas - pasą ar asmens tapatybės kortelę ir įmonės įregistravimo pažymėjimo originalą. Pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto ar nemokamai atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalą.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  Pieno kvotos kiekis, parduoto perdirbti arba tiesiogiai vartoti pieno kiekis, melžiamų karvių skaičius, valdos įregistravimo identifikavimo kodas iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (V. Kudirkos g. 18, 03105 Vilnius).

  Kiti papildomi dokumentai iš besikreipusio asmens gaunami tik esant būtinumui, jei tai yra būtina administracinės procedūros vykdymui.

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Elena Remeikienė, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė,

  tel. (8 449) 74 432, el. p. elena.remeikiene@silale.lt

  Administracinės paslaugos vadovas

  Antanas Kažukauskas, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas, tel.(8 449) 74 432, el. p. zemes.ukio.sk@silale.lt

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  Kas savaitę priimtas paraiškas perduoda Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Paslauga nemokama.

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Deklaracijos forma ir formos pildymo taisyklės patvirtintos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010-09-30 įsakymu Nr. BR1-893. Deklaracijų formos iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro gaunamos nemokamai.

  Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  Pieno kvotų administravimo informacinė sistema, gyvulių registro duomenų peržiūros programa.

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  Administracinė paslauga yra tarpinė. Surinktos deklaracijos kas savaitę perduodamos VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Gavus informaciją apie blogai užpildytas deklaracijas per 10 dienų perduodama informacija pieno gamintojui.

  Vyr. specialistė
  Elena Remeikienė

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2011-08-02 11:52:08

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb