Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138 Šilalė Tel.: +370 449 76114 Faks.: +370 449 76 118 El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188773720


Meras

JONAS GUDAUSKAS
Renginių kalendorius
Vasaris
    2018     
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272801020304
Renginiai
Pilėnų didvyrių paminėjimas
2018-02-24 12:00
Trukmė: 2 val.
Adresas:  Bilionių piliakalnis, Bilionių seniūnija, Šilalės r. savivaldybė

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir tenkinimas

Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos pavadinimas

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir tenkinimas asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Specialiųjų poreikių lygis yra nustatomas senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) yra nustačiusi specialiuosius poreikius ir išdavusios pažymas dėl jų tenkinimo, t. y. specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą (SPP-2) arba specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą (SPS-1).

Specialistas įvertina asmeniui reikalingos specialiosios pagalbos priemonių apimtį, užpildo 2 ir 3 priedus ir pateikia juos komisijai, kuri yra sudaryta Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Komisija, nustatydama specialiųjų poreikių lygį, įvertina specialisto pateiktą informaciją ir įrašo komisijos išvadą (3 priedas) apie nustatytą specialiųjų poreikių lygį ir jo terminą.

Surašomas komisijos posėdžio protokolas.

Parengiamas sprendimas dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo (arba nenustatymo) ir teikiamas pasirašyti savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos specialistui.

Atskiri specialiųjų poreikių lygio nustatymo atvejai.

Specialiųjų pagalbos priemonių apimtis nevertinama (2 ir 3 priedai nepildomi ir komisijai svarstyti neteikiami) šiais atvejais:

· kai senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Tokiam asmeniui nustatomas didelių specialiųjų poreikių lygis;

· kai asmeniui buvo nustatytas darbingumo lygis iki senatvės pensijos amžiaus. Asmeniui, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis (išskyrus specialiuosius poreikius), nustatomas neterminuotas specialiųjų poreikių lygis, remiantis jo pateikta darbingumo lygio pažyma;

· kai asmeniui iki 2005 m. liepos 1 d. buvo nustatytas invalidumas neterminuotam laikui. Asmeniui, sukakusiam senatvės pensijos amžių, kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo nustatytas invalidumas neterminuotam laikui, invalidumo grupės prilyginamos neterminuotam specialiųjų poreikių lygiui, remiantis jo pateikta invalidumo pažyma-pažymėjimu.

Dokumentai pristatomi ir pildomi asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-11-16 įsakymas Nr. A1-316 „Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 120-4907).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1-342 „Dėl asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, invalidumo grupių prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui“. (Žin., 2006, Nr. 3-68).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

I. Senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys (arba jo sutuoktinis, jo pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas), pageidaujantys, kad jiems būtų nustatytas specialiųjų poreikių lygis pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) išduotas Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo (SPP-2) arba Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo (SPS-1) pažymas, kreipiasi į gyvenamosios vietos savivaldybę ir pateikia šiuos dokumentus (asmens pateikiamų originalų kopijas daro ir tvirtina specialistas):

1. nustatytos formos prašymą, kuris pildomas tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, (1 priedas);

Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);

3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą *. Kitų valstybių piliečiai – leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą (SPP-2) ar Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą (SPS-1) (ar jų kopijas);

* Pastaba. Pareiškėjui nereikia pateikti duomenų, gaunamų iš šalies informacinių sistemų, ar savivaldybės turimos duomenų bazės.

II. Senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys (arba jo sutuoktinis, jo pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios savivaldybės vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas), kuriems buvo nustatytas darbingumo lygis iki senatvės pensijos amžiaus ir pageidaujantys kreiptis dėl darbingumo lygio prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui, turi pateikti šiuos dokumentus (asmens pateikiamų originalų kopijas daro ir tvirtina specialistas):

1. nustatytos formos prašymą, kuris pildomas tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, (1 priedas);

Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);

3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą *. Kitų valstybių piliečiai – leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Darbingumo lygio pažymą (originalą);

* Pastaba. Pareiškėjui nereikia pateikti duomenų, gaunamų iš šalies informacinių sistemų, ar savivaldybės turimos duomenų bazės.

III. Senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys (arba jo sutuoktinis, jo pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios savivaldybės vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas), kuriems buvo nustatyta invalidumo grupė neterminuotam laikui ir pageidaujantys kreiptis dėl invalidumo grupės prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui, turi pateikti šiuos dokumentus (asmens pateikiamų originalų kopijas daro ir tvirtina specialistas):

1. nustatytos formos prašymą, kuris pildomas tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, (1 priedas);

Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);

3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą *. Kitų valstybių piliečiai – leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

4. Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos (MDEK, MSEK, VMSEK ir pan.) išduotą invalidumo pažymą- pažymėjimą (originalą);

* Pastaba. Pareiškėjui nereikia pateikti duomenų, gaunamų iš šalies informacinių sistemų, ar savivaldybės turimos duomenų bazės.

Asmenims, nurodytiems šiuose punktuose, išduodamas Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos neįgaliojo pažymėjimas, jeigu jie kartu su reikalingais dokumentais pristato ir 3x4 cm dydžio nuotrauką. Nuotrauka negali būti senesnė nei esanti asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija iš Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, A. Vivulskio g. 4a, LT-03220 Vilnius, el.p. grt@vrm.lt).

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė Inga Mylimienė,

110 kab., tel. (8 449) 76 133, el. paštas inga.mylimiene@silale.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja Danguolė Račkauskienė.

111 kab., tel. (8 449) 76 124

El. paštas danguole.rackauskiene@silale.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1) Sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, remiantis specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma (SPS-1), darbingumo lygio pažyma bei invalidumo pažyma-pažymėjimu priimamas per 5 darbo dienas nuo asmens prašymo pateikimo dienos;

2) Remiantis specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma (SPP-2) sprendimas priimamas per 20 darbo dienų nuo asmens prašymo pateikimo dienos.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-11-16 įsakymas Nr. A1-316 „Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 120-4907, 2010, Nr. 13-629).

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Dokumentai registruojami 11.141 „Prašymų, dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo registras“ ir 11.142 „Sprendimų dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo registras“ registruose, bei segami į asmenų bylas 11.132 „Specialiųjų poreikių nustatymo asmens bylos“, kurios sudaromos pagal 11.133 „Vienarūšių bylų sąrašą“.

Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė
Inga Mylimienė

 

Paskutinis atnaujinimas: 2011-08-03 15:10:59