Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Socialinių paslaugų poreikio nustatymas ir paslaugų skyrimas

  ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Socialinių paslaugų poreikio nustatymas ir paslaugų skyrimas

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas individualiai, pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis.

  Šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas kompleksiškai vertinant šeimos narių, suaugusių vaikų, kitų artimųjų gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis: socialinės priežiūros paslaugos, trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugos.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  Socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589; 2008, Nr. 71-2702; 2010, Nr. 53-2598);

  Socialinių paslaugų katalogas,  patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72);

  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymas Nr. A1-183 ,,Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 81-2986);

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2010, Nr. 86-4549); 

  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1571, Nr. 113-4310; 2007, Nr. 32-1162; 2009, Nr. 18-736);

  Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimas Nr. T1-350 „Dėl Šilalės rajono  socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo";

  Šilalės  rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T1-68 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo".

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);

  Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas,  asmens tapatybės  kortelė,  leidimas laikinai gyventi Lietuvoje  (ne  ES valstybių narių piliečiams);

  Išrašas iš asmens med. dokumentacijos (forma Nr.027/A) su gydytojų  išvada apie rekomenduojamą  socialinę paslaugą  ar socialinės globos įstaigą pagal asmens sveikatos būklę;

  Duomenų pareiškėjui pateikti nereikia, kai naudojami iš Valstybinio

  socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) gauti duomenys arba savivaldybės duomenų bazėje turimi duomenys:

  Asmens pažyma apie nuolatinę gyvenamąją vietą;

  Asmens pažyma apie gaunamas socialines išmokas;

  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus informacija apie gaunamą pensiją (jeigu ją gauna);

  Pažyma iš Registrų centro apie asmens turimą turtą (kai  teikiama ilgalaikė soc. globa institucijoje). 

  PASTABA. Savivaldybėje asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato ir suformuoja bylą paskirti Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų  socialiniai darbuotojai, Šilalės miesto gyventojams - Socialinės paramos skyriaus atsakingas darbuotojas. Paruošta socialinių paslaugų gavėjo byla pateikiama Administracijos  direktoriaus sudarytai Socialinių paslaugų skyrimo komisijai, kuri priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl socialinių paslaugų  skyrimo. Socialinių paslaugų skyrimo komisija, išimtinais atvejais, turi teisę reikalauti  papildomų dokumentų.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);

  Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas,  asmens tapatybės  kortelė,  leidimas laikinai gyventi Lietuvoje  (ne  ES valstybių narių piliečiams);

  Išrašas iš asmens med. dokumentacijos (forma Nr.027/A) su gydytojų  išvada apie rekomenduojamą socialinę paslaugą ar socialinės globos įstaigą pagal asmens sveikatos būklę;

  Duomenų pareiškėjui pateikti nereikia, kai naudojami iš Valstybinio

  socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) gauti duomenys arba savivaldybės duomenų bazėje turimi duomenys:

  Asmens pažyma apie nuolatinę gyvenamąją vietą;

  Asmens pažyma apie gaunamas socialines išmokas;

  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus informacija apie gaunamą pensiją (jeigu ją gauna);

  Pažyma iš Registrų centro apie asmens turimą turtą (kai   teikiama ilgalaikė soc. globa institucijoje). 

  Socialinių paslaugų skyrimo komisija, išimtinais atvejais, turi teisę reikalauti  papildomų dokumentų.

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Regina Armonienė, tel. (8 449) 76133,

  el. p. regina.armoniene@silale.lt, 110 kabinetas.

  Administracinės paslaugos vadovas

  Socialinės paramos skyriaus vedėja Danguolė Račkauskienė, tel. (8 449) 76 124, el. p. danguole.rackauskiene@silale.lt , 111 kabinetas

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  Socialinės priežiūros paslaugos - 14 kalendorinių dienų

  Socialinės globos paslaugos - 30 kalendorinių dienų

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Neatlygintinai

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti

  Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

   

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  Galutinė

   

  Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  11.145 - asmenų  prašymų  dėl  socialinių paslaugų teikimo  registras (S46)

  11.44. -  socialinių paslaugų gavėjų asmens bylos

  Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Regina Armonienė

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2012-05-03 15:22:32

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb