Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138 Šilalė Tel.: +370 449 76114 Faks.: +370 449 76 118 El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188773720


Meras

JONAS GUDAUSKAS
Renginių kalendorius
Gruodis
    2017     
P A T K Pn Š S
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Renginiai

Šilalės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti

Skelbimo Nr.: 32133

Skelbimo data: 2016-03-24

Pareigybės aprašymas:

INVESTICIJŲ IR STATYBOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis –  A.

3. Pareigybės kategorija –  11.

II. PASKIRTIS

4. Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Valstybės investicijų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų susisiekimo, kultūros, švietimo ir sveikatos apsaugos srityse įsisavinimui rajone.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – rajono paraiškų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti koordinavimo ir Valstybės investicijų programai įsisavinti rengimo.

IV.  SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą,  smulkų ir vidutinį verslą, investicijų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų įsisavinimą, kitus teisės aktus, susijusius su patvirtintų funkcijų vykdymu;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

6.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiais ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1 koordinuoja rajono paraiškų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti ir Valstybės investicijų programai įsisavinti rengimą, siekiant skatinti investicijų pritraukimą savivaldybės ekonominei ir socialinei raidai;

7.2. vykdo Valstybės investicijų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų susisiekimo, kultūros, švietimo ir sveikatos apsaugos srityse įsisavinimui rajone ruošiamų investicinių projektų ir paraiškų rengimo einamąją finansų kontrolę;

7.3. teikia siūlymus dėl investicinių projektų ir Europos Sąjungos lėšų panaudojimo;

7.4. dalyvauja Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų darbo grupių ir komisijų darbe;

7.5. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Administracijos direktoriaus įsakymus, laikosi Administracijos vidaus tvarkos taisyklių, priešgaisrinių, civilinės saugos, darbų saugos, valstybės tarnautojo etikos reikalavimų;

7.6. vykdo Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, skyriaus vedėjo kitus nenuolatinio pobūdžio, su skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus savo kompetencijos ribose tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos ir skyriaus strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS                    

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

                                          ______________________________________

 

 Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

 

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą. 

 

Daugiau informacijos telefonu: (8 449) 76116 arba el. paštas: vilma.kuzminskaite@silale.lt