Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Prašymo dėl būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliesiems priėmimas, poreikio būstui pritaikyti nustatymas ir pritaikymo organizavimas bei kontrolė

  ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Prašymo dėl būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliesiems priėmimas, poreikio būstui pritaikyti nustatymas ir pritaikymo organizavimas bei kontrolė

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Priimami asmenų dokumentai dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems.

  Prašymas ir visi dokumentai gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į savivaldybę, atsiuntus paštu, internetu, per pasiuntinį.

  Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į Savivaldybę, išsiunčiamas paštu.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

     1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-28 nutarimas Nr. 638 „Dėl Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007-2011 metų programos patvirtinimo".

      2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-04-19 įsakymas Nr. A1-111 „Dėl Bazinių būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimų, Būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio vertinimo metodikos ir Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo."

      3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveiktos apsaugos ministro 2007-04-06 įsakymas Nr. A1-95/V-245 „Dėl Negalios priežasčių ir būklių sąrašo patvirtinimo."

      4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-03-24 įsakymas Nr. A1-115 „Dėl  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-04-19 įsakymo Nr. A1-111 „Dėl Bazinių būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimų, Būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio vertinimo metodikos ir Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

      5. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-06-13 įsakymas Nr. DĮV-657 „Dėl Šilalės rajono Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijos nuostatų tvirtinimo".

      6.  Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-02 įsakymas Nr. DĮV-238 ,,Dėl Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijos sudarymo".

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

          Asmens ar jo atstovo (tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) ar jo įgaliotas atstovas arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas  (toliau vadinama - pareiškėjas),  pateikia:

      1. Prašymą dėl būsto pritaikymo (laisva forma);

      2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

     3. Teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją, kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo;

     4. Galiojantį išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a, išduoto sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojo; pagal Negalios priežasčių ir būklių sąrašą;

      5. Mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);

      6. Pažymą iš darbovietės (teikia dirbantys asmenys);

     7. Būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinį laisvos formos sutikimą, leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra šio būsto savininkas;

     8. Bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą (ne mažiaus kaip 50 proc. +1), kai prašoma rekonstruoti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus;

      9. Buto inventorinės bylos kopiją (kai pritaikomas butas);

    10. Pažymą apie nustatytų specialiųjų poreikių lygį (jei  yra nustatyti;

    11. Kredito įstaigos ar banko leidimą vykdyti būsto pritaikymo darbus, jei būstas yra įkeistas

   12. Rašytinį pareiškėjo sutikimą naudoti jo asmens duomenis.

  Pastaba. Pareiškėjui nereikia pateikti duomenų iš šalies informacinių sistemų ar savivaldybės turimos duomenų bazės

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

     1.Prašymas dėl būsto pritaikymo;

    2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;

    3. Teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija, kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo;

    4. Galiojantis išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a, išduotas sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojo; pagal Negalios priežasčių ir būklių sąrašą;

     5. Mokinio ar studento pažymėjimo kopija (teikia besimokantys asmenys);

    6. Pažyma iš darbovietės (teikia dirbantys asmenys);

    7. Būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinis laisvos formos sutikimas, leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra šio būsto savininkas;

     8. bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą (ne mažiaus kaip 50 proc. +1), kai prašoma rekonstruoti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus;

     9. Buto inventorinės bylos kopija (kai pritaikomas butas);

    10. Pažyma apie nustatytų specialiųjų poreikių lygį (jei  yra nustatyti;

    11. Kredito įstaigos ar banko leidimas vykdyti būsto pritaikymo darbus, jei būstas yra įkeistas

   12. Rašytinis pareiškėjo sutikimas naudoti jo asmens duomenis.

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Regina Armonienė, tel. (8 449) 76133,

  el. p. regina.armoniene@silale.lt, 110 kabinetas.

  Administracinės paslaugos vadovas

  Socialinės paramos skyriaus vedėja Danguolė Račkauskienė, tel. (8 449) 76 124, el. p. danguole.rackauskiene@silale.lt, 111 kabinetas

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  Pagal poreikį

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Neatlygintinai

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Prašymo forma laisva: jame būtina pateikti informaciją apie pareiškėją (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris)

  Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

   

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

   Pagal poreikį

   

  Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  11.152. -   Būsto pritaikymo asmenims su negalia bylos, kt. pateikti dokumentai

   

  Socialinės paramos skyriaus vyr. specialist Regina Armonienė

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2012-05-03 15:30:28

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb