Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138 Šilalė Tel.: +370 449 76114 Faks.: +370 449 76 118 El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188773720


Meras

JONAS GUDAUSKAS
Renginių kalendorius
Vasaris
    2018     
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272801020304
Renginiai
Pilėnų didvyrių paminėjimas
2018-02-24 12:00
Trukmė: 2 val.
Adresas:  Bilionių piliakalnis, Bilionių seniūnija, Šilalės r. savivaldybė

Prašymo dėl būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliesiems priėmimas, poreikio būstui pritaikyti nustatymas ir pritaikymo organizavimas bei kontrolė

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymo dėl būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliesiems priėmimas, poreikio būstui pritaikyti nustatymas ir pritaikymo organizavimas bei kontrolė

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Priimami asmenų dokumentai dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems.

Prašymas ir visi dokumentai gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į savivaldybę, atsiuntus paštu, internetu, per pasiuntinį.

Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į Savivaldybę, išsiunčiamas paštu.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

   1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-28 nutarimas Nr. 638 „Dėl Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007-2011 metų programos patvirtinimo".

    2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-04-19 įsakymas Nr. A1-111 „Dėl Bazinių būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimų, Būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio vertinimo metodikos ir Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo."

    3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveiktos apsaugos ministro 2007-04-06 įsakymas Nr. A1-95/V-245 „Dėl Negalios priežasčių ir būklių sąrašo patvirtinimo."

    4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-03-24 įsakymas Nr. A1-115 „Dėl  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-04-19 įsakymo Nr. A1-111 „Dėl Bazinių būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimų, Būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio vertinimo metodikos ir Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

    5. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-06-13 įsakymas Nr. DĮV-657 „Dėl Šilalės rajono Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijos nuostatų tvirtinimo".

    6.  Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-02 įsakymas Nr. DĮV-238 ,,Dėl Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijos sudarymo".

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

        Asmens ar jo atstovo (tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) ar jo įgaliotas atstovas arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas  (toliau vadinama - pareiškėjas),  pateikia:

    1. Prašymą dėl būsto pritaikymo (laisva forma);

    2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

   3. Teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją, kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo;

   4. Galiojantį išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a, išduoto sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojo; pagal Negalios priežasčių ir būklių sąrašą;

    5. Mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);

    6. Pažymą iš darbovietės (teikia dirbantys asmenys);

   7. Būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinį laisvos formos sutikimą, leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra šio būsto savininkas;

   8. Bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą (ne mažiaus kaip 50 proc. +1), kai prašoma rekonstruoti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus;

    9. Buto inventorinės bylos kopiją (kai pritaikomas butas);

  10. Pažymą apie nustatytų specialiųjų poreikių lygį (jei  yra nustatyti;

  11. Kredito įstaigos ar banko leidimą vykdyti būsto pritaikymo darbus, jei būstas yra įkeistas

 12. Rašytinį pareiškėjo sutikimą naudoti jo asmens duomenis.

Pastaba. Pareiškėjui nereikia pateikti duomenų iš šalies informacinių sistemų ar savivaldybės turimos duomenų bazės

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

   1.Prašymas dėl būsto pritaikymo;

  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;

  3. Teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija, kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo;

  4. Galiojantis išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a, išduotas sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojo; pagal Negalios priežasčių ir būklių sąrašą;

   5. Mokinio ar studento pažymėjimo kopija (teikia besimokantys asmenys);

  6. Pažyma iš darbovietės (teikia dirbantys asmenys);

  7. Būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinis laisvos formos sutikimas, leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra šio būsto savininkas;

   8. bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą (ne mažiaus kaip 50 proc. +1), kai prašoma rekonstruoti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus;

   9. Buto inventorinės bylos kopija (kai pritaikomas butas);

  10. Pažyma apie nustatytų specialiųjų poreikių lygį (jei  yra nustatyti;

  11. Kredito įstaigos ar banko leidimas vykdyti būsto pritaikymo darbus, jei būstas yra įkeistas

 12. Rašytinis pareiškėjo sutikimas naudoti jo asmens duomenis.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Regina Armonienė, tel. (8 449) 76133,

el. p. regina.armoniene@silale.lt, 110 kabinetas.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja Danguolė Račkauskienė, tel. (8 449) 76 124, el. p. danguole.rackauskiene@silale.lt, 111 kabinetas

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pagal poreikį

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintinai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva: jame būtina pateikti informaciją apie pareiškėją (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris)

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 Pagal poreikį

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

11.152. -   Būsto pritaikymo asmenims su negalia bylos, kt. pateikti dokumentai

 

Socialinės paramos skyriaus vyr. specialist Regina Armonienė

 

Paskutinis atnaujinimas: 2012-05-03 15:30:28