Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Planavimo sąlygų sąvadas

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Planavimo sąlygų sąvado parengimas

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Planavimo sąlygų sąvadas - savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo savivaldybės vyriausiojo architekto patvirtintas teritorijų planavimo dokumentui rengti išduodamų planavimo sąlygų sąrašas ir planavimo sąlygos.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995 Nr. 107 - 2391; 2004. Nr. 21 -617);

  Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašas (Žin., 2004 Nr. 83-3028).

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  Sąvadas žemės valdytojams ar naudotojams išduodamas tik tuo atveju, kai jie Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo (Žin., 2004, Nr. 86-3120) nustatyta tvarka sudarė sutartį su savivaldybės administracijos direktoriumi dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo.

  Detaliojo planavimo organizatorius kartu su prašymu Sąvadui pateikia:

  1. planavimo tikslus ir uždavinius;

  2. planuojamo žemės sklypo ribų planą arba topografinį planą su nurodytomis planuojamos teritorijos ribomis;

  3. žemės sklypo ir pastatų teisinės registracijos dokumentus.

  Kai nurodyti dokumentai buvo pateikti sudarant sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo, jų papildomai su prašymu Sąvadui pateikti nereikia. Jei prie prašymo išduoti Sąvadą planavimo organizatorius pridėjo ne visus dokumentus, arba juose trūksta reikalingų duomenų, prašymas nenagrinėjamas, o pareiškėjui per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pranešama, kokių dokumentų trūksta. Sąvado parengimo ir išdavimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai pateikiami visi reikalingi dokumentai.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  Kai Savivaldybės vyriausiasis architektas neturi visų reikalingų duomenų Sąlygų ir/ar Sąvado parengimui, pagal jo pateiktas paraiškas per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos Sąlygas turi pateikti:

  1. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra;

  2. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai pagal Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašą (Žin., 2008, Nr. 66-2516);

  3. valstybinių parkų, valstybinių rezervatų ir biosferos rezervato direkcijos pagal Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašą (Žin., 2008, Nr. 66-2516)

  4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinis padalinys;

  5. Visuomenės sveikatos centras;

  6. savivaldybės teritorijoje ūkinę veiklą vykdančios šilumos, elektros, dujų, naftos įmonės ir kitos tiekimo organizacijos, kai numatoma prie jų prijungti naujus vartotojus;

  7. inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų valdytojai, kai numatoma išplėsti esamus ar nutiesti naujus inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas;

  8. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, kai planuojama teritorija yra pasienio ruože;

  9. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Investicijų ir statybos skyriaus vyr. architektas Stasys Kruša, tel. 8 449 76 138.

  Administracinės paslaugos vadovas

  Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas Stasys Aužbikas, tel. 8 449 76 125

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  Planavimo sąlygų sąvadas išduodamas arba motyvuotas atsakymas apie neišdavimo priežastis pateikiamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Nemokama

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašas (Žin., 2004 Nr. 83 - 3028) prieduose pateiktas prašymo formas.

  Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  Paštas

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  Administracinė paslauga yra tarpinis dokumentas teritorijos planavimo dokumentų rengimui.

  Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Parengti sąlygų sąvadai registruojami Parengtų ir išduotų teritorijos planavimo sąlygų registracijos žurnale.

  Investicijų ir statybos skyriaus vyr. architektas
  Stasys Kruša

   

  Administracinių paslaugų teikimo aprašymų
  rengimo rekomendacijų 2 priedas

  Rekomenduojama būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracines paslaugas, sekos schema

  Rekomenduojama būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracines paslaugas, sekos schema

  Paskutinis atnaujinimas: 2011-07-25 16:32:45

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb