Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138 Šilalė Tel.: +370 449 76114 Faks.: +370 449 76 118 El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188773720


Meras

JONAS GUDAUSKAS
Renginių kalendorius
Vasaris
    2018     
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272801020304
Renginiai
Pilėnų didvyrių paminėjimas
2018-02-24 12:00
Trukmė: 2 val.
Adresas:  Bilionių piliakalnis, Bilionių seniūnija, Šilalės r. savivaldybė

Planavimo sąlygų sąvadas

Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos pavadinimas

Planavimo sąlygų sąvado parengimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Planavimo sąlygų sąvadas - savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo savivaldybės vyriausiojo architekto patvirtintas teritorijų planavimo dokumentui rengti išduodamų planavimo sąlygų sąrašas ir planavimo sąlygos.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995 Nr. 107 - 2391; 2004. Nr. 21 -617);

Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašas (Žin., 2004 Nr. 83-3028).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Sąvadas žemės valdytojams ar naudotojams išduodamas tik tuo atveju, kai jie Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo (Žin., 2004, Nr. 86-3120) nustatyta tvarka sudarė sutartį su savivaldybės administracijos direktoriumi dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo.

Detaliojo planavimo organizatorius kartu su prašymu Sąvadui pateikia:

1. planavimo tikslus ir uždavinius;

2. planuojamo žemės sklypo ribų planą arba topografinį planą su nurodytomis planuojamos teritorijos ribomis;

3. žemės sklypo ir pastatų teisinės registracijos dokumentus.

Kai nurodyti dokumentai buvo pateikti sudarant sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo, jų papildomai su prašymu Sąvadui pateikti nereikia. Jei prie prašymo išduoti Sąvadą planavimo organizatorius pridėjo ne visus dokumentus, arba juose trūksta reikalingų duomenų, prašymas nenagrinėjamas, o pareiškėjui per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pranešama, kokių dokumentų trūksta. Sąvado parengimo ir išdavimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai pateikiami visi reikalingi dokumentai.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Kai Savivaldybės vyriausiasis architektas neturi visų reikalingų duomenų Sąlygų ir/ar Sąvado parengimui, pagal jo pateiktas paraiškas per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos Sąlygas turi pateikti:

1. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra;

2. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai pagal Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašą (Žin., 2008, Nr. 66-2516);

3. valstybinių parkų, valstybinių rezervatų ir biosferos rezervato direkcijos pagal Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašą (Žin., 2008, Nr. 66-2516)

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinis padalinys;

5. Visuomenės sveikatos centras;

6. savivaldybės teritorijoje ūkinę veiklą vykdančios šilumos, elektros, dujų, naftos įmonės ir kitos tiekimo organizacijos, kai numatoma prie jų prijungti naujus vartotojus;

7. inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų valdytojai, kai numatoma išplėsti esamus ar nutiesti naujus inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas;

8. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, kai planuojama teritorija yra pasienio ruože;

9. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Administracinės paslaugos teikėjas

Investicijų ir statybos skyriaus vyr. architektas Stasys Kruša, tel. 8 449 76 138.

Administracinės paslaugos vadovas

Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas Stasys Aužbikas, tel. 8 449 76 125

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Planavimo sąlygų sąvadas išduodamas arba motyvuotas atsakymas apie neišdavimo priežastis pateikiamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Nemokama

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašas (Žin., 2004 Nr. 83 - 3028) prieduose pateiktas prašymo formas.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paštas

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra tarpinis dokumentas teritorijos planavimo dokumentų rengimui.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Parengti sąlygų sąvadai registruojami Parengtų ir išduotų teritorijos planavimo sąlygų registracijos žurnale.

Investicijų ir statybos skyriaus vyr. architektas
Stasys Kruša

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų
rengimo rekomendacijų 2 priedas

Rekomenduojama būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracines paslaugas, sekos schema

Rekomenduojama būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracines paslaugas, sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2011-07-25 16:32:45