Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Naujienos
 • Šilalės kraštas
 • Apie rajoną
  Herbas, vėliava
  Savivaldybės apdovanojimai
  Fotografijų galerija
  Senoji Šilalė
  Šilalės miesto vaizdai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Mobilizacija
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Ekonomika
 • Parduodami objektai
  Verslo rėmimas
  Licencijuojama veikla
  Išnuomotas turtas
  Savivaldybės turtas
  Nekilnojamojo turto aukcijonai
 • Investicijos
 • Strateginis plėtros planas
  Įgyvendinti projektai
  ES parama
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Daugiabučių namų renovacija
 • Švietimas
 • Informacija
  Įstaigos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Renginiai
 • Kultūra
 • Įstaigos
  Renginių planai
  Parodos
  Tūkstantmetis Šilalėje
  Tautinio paveldo produktų sertifikavimas
 • Kultūros paveldas
 • Sportas
 • Mokinių sportas
  Suaugusiųjų sportas
  Sporto klubai
 • Socialinė parama
 • Informacija
  Išmokos
  Socialinės paslaugos
 • Sveikatos apsauga
 • Apie gripą
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Informacija
  Paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Aktualijos
  Atmintinės
  Valstybinės žemės nuoma
 • Sanitarija
 • Sanitarijos inspektorius
  Taisyklės
  Programos
  Gyvūnų globa
  Naujienos
  Kapinės
 • Aplinkos apsauga
 • Įgyvendintojas
  Gamtos paminklai
  Želdinių inventorizacija
  Atliekų tvarkymas
 • Turizmas
 • Turizmas
  Pagramančio regioninis parkas
  Varnių regioninis parkas
 • Jaunimui
 • Jaunimo reikalų koordinatorius
  Jaunimo taryba
  Jaunimo darbo centras
  Tyrimas
 • Vaiko teisių apsauga
 • Valstybinė kalba
 • Civilinė sauga
 • Pirminė teisinė pagalba
 • Rajono gyventojams
 • Gyventojų priėmimo tvarka
  Daugiabučių namų gyventojams
  Socialinis būstas
  Galiojančios tvarkos
  Naudinga informacija
  Bendruomenės
  Leidimų reklamai registras
 • Klausimai / atsakymai
 • Užklausos forma
 • Paraiškos ir programos
 • Šilalės kraštiečių draugija
 • Nuorodos
 • Pirminė teisinė pagalba

  Susitaikyk iki teismo – mažiau nervų ir išlaidų!


  Mediacija  yra taikaus civilinių ginčų sprendimo būdas, vykdomas tarpininkaujant trečiajam nešališkam asmeniui – mediatoriui


  VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA
   

  ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

  Valstybės garantuojama teisinė pagalba – Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama pirminė teisinė pagalba ir antrinė teisinė pagalba.

  Pirminė teisinė pagalba – tai įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Be to, ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo išsprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą. Pirminė teisinė pagalba neapima teikiamų turto ir pajamų deklaracijų pildymo dėl antrinės teisinės pagalbos gavimo.

  Pirminę teisinę pagalbą nemokamai turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvoje bei kitose ES valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys. Norint gauti pirminę teisinę pagalbą, su savo asmens dokumentu tereikia kreiptis į savivaldybės administraciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba, jei asmuo neturi gyvenamosios vietos, į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, administraciją (deklaruoti savo turto ir pajamų neprivaloma). Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto po kreipimosi. Jei nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, asmeniui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos. Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip 1 valanda. Teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta kompetentingo asmens sprendimu. Dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu galima kreiptis tik vieną kartą. Pirminė teisinė pagalba neteikiama, kai pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba jei tuo pačiu klausimu jau buvo suteikta išsami advokato konsultacija ar yra akivaizdu, kad tokią konsultaciją galima gauti ir nesinaudojant valstybės garantuojama teisine pagalba. Pagalbos negaus ir tie, kurie kreipsis ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

  Pirminę teisinę pagalbą Šilalės rajono gyventojams nemokamai teikia teisininkė Silva Paulikienė, Savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja, kiekvieną darbo dieną Šilalės rajono savivaldybėje, J.Basanavičiaus g. 2, antrame aukšte, 227 kabinete, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.; penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka – 12.00 val. -  12.45 val., tel. (8-449) 76 120, elektroninis paštas silva.paulikiene@silale.lt

  Antrinė teisinė pagalba – procesinių dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

  Antrinės teisinės pagalbos teikimą Šilalės rajone organizuoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyrius, esantis Vilties g. 10, LT-92231 Klaipėda, tel. 8 700 00 191, faksas 8 700 35 007, el. p. klaipedosskyrius@vgtpt.lt

  Įstatyme yra nustatyti asmenys, kuriems antrinė teisinė pagalba teikiama, neatsižvelgiant į jų turtą ir pajamas. Tai reiškia, kad šiems asmenims kreipiantis į Klaipėdos VGTPT (kituose rajonuose – į kitas VGTPT) dėl antrinės teisinės pagalbos gavimo nereikia deklaruoti savo pajamų bei turto. Tokie asmenys yra:

  1. Nagrinėjant bylas baudžiamojo proceso tvarka*:

  • dėl veikų, kuriomis įtariamas ar kaltinamas nepilnametis;
  • neregiams, kurtiesiems, nebyliams ir kitiems asmenims dėl fizinių ar psichinių trūkumų negalintiems pasinaudoti savo teise į gynybą;
  • nemokantiems proceso kalbos asmenims;
  • kai yra įtariamųjų ar kaltinamųjų gynybos interesų prieštaravimų, jeigu bent vienas iš jų turi gynėją;
  • dėl nusikaltimų, už kuriuos gali būti skiriamas laisvės atėmimas iki gyvos galvos;
  • nagrinėjant bylą kaltinamajam nedalyvaujant;
  • kai įtariamasis ar kaltinamasis yra suimtas;
  • kai sprendžiama dėl asmens išdavimo (ekstradicijos) arba perdavimo Tarptautiniam baudžiamajam teismui ar pagal Europos arešto orderį;
  • teisme pagreitinto proceso tvarka;
  • kitais atvejais, jei ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras motyvuotu nutarimu ar teismas motyvuota nutartimi pripažįsta ar kai įstatymų nustatytais atvejai gynėjo dalyvavimas yra privalomas.

  2. nukentėjusiesiems dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, įskaitant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje;

  3. asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;

  4. asmenims, išlaikomiems stacionariose socialinės globos įstaigose;

  5. asmenims, pripažintiems nedarbingais arba sunkiai neįgaliais arba sulaukusiais senatvės pensijos amžiaus, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, taip pat šių asmenų globėjams (rūpintojams), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei ginti;

  6. asmenims, sergantiems sunkiomis psichikos ligomis, kai sprendžiami jų priverstinio hospitalizavimo ir gydymo klausimai pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymą, ir jų globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti;

  7. asmenims, pateikusiems įrodymus, kad dėl objektyvių priežasčių jie gali laisvai disponuoti tik dalimi savo turto ir pajamų, kuri neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti;

  8. skolininkams vykdymo procese, kai išieškoma iš paskutinio gyvenamojo būsto, kuriame jie gyvena;

  9. nepilnamečiams vaikams, kai sprendžiamas jų iškeldinimo klausimas, tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą;

  10. nepilnamečiams vaikams, kai įstatymų nustatytais atvejais jie kreipiasi į teismą savarankiškai dėl savo teisių ar įstatymų saugomų interesų gynimo, išskyrus tuos, kurie sudarę santuoką ar teismo pripažinti visiškai veiksniais (emancipuotais);

  11. asmenims, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais, bylose dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu;

  12. asmenims bylose dėl gimimo registravimo;

  13. asmenims bylose dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų.

  14. kitiems asmenims Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

  * Pastaba. Pripažinęs asmenį kaltu teismas, įvertinęs kaltinamojo turtinę padėtį turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo priteisti ir išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo išlaidas.

  Valstybė garantuoja ir finansuoja 100 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kai asmeniui nustatomas pirmasis turto ir pajamų lygis. Pirmasis pajamų lygis nustatomas įvertinant asmens turtą (būsto, žemės ir kilnojamo turto dydžius (pinigines lėšas ir kt.), asmens pajamos bei turimų išlaikytinių skaičius.

  Valstybė apmoka 50 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų, o likusius 50 proc.asmuo, kuriam teikiama antrinė teisinė pagalba, kai nustatomas antrasis turto ir pajamų lygis. Antrojo pajamų lygio normatyvui nustatyti vertinamas asmens turtas (būsto, žemės ir kilnojamo turto dydžiai (piniginės lėšos ir kt.), pajamos ir turimų išlaikytinių skaičius.

  Išlaikytiniais laikomi:

  1. bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi vaikai (įvaikiai) iki 18 metų;

  2. nedirbantys nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys vaikai (įvaikiai) nuo 18 iki 24 metų: besimokantys dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, taip pat asmenys nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;

  3. bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi kiti asmenys.

  Norintys gauti antrinę teisinę pagalbą asmenys Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriui pateikia nustatytos formos prašymą ir kitus dokumentus, įrodančius jo teisę gauti antrinę teisinę pagalbą. Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo tarnybai prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

  Daugiau informacijos galite gauti apsilankę interneto svetainėje www.teisinepagalba.lt

  Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto.


  Administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus

   

  Ataskaitos

  Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą 2015 metais ataskaita

  Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą 2014 metais ataskaita

  Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą  2013 metais ataskaita

  Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą  2012 metais ataskaita

  Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą  2011 metais ataskaita

  Valstybės garantuojama teisinė pagalba Šilalės rajono savivaldybėje
  2012-12-14

   
  Šilalės r. savivaldybės veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą 2009 m. ataskaita
  2010-03-05

  2009 m. ataskaita          

  Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą 2008 metais ataskaita
  2009-02-12
   
  2008 m. Ataskaita.doc      
   
  Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-18 15:56:27

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb