Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138 Šilalė Tel.: +370 449 76114 Faks.: +370 449 76 118 El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188773720


Meras

JONAS GUDAUSKAS
Renginių kalendorius
Vasaris
    2018     
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272801020304
Renginiai

Pirminė teisinė pagalba

Susitaikyk iki teismo – mažiau nervų ir išlaidų!


Mediacija  yra taikaus civilinių ginčų sprendimo būdas, vykdomas tarpininkaujant trečiajam nešališkam asmeniui – mediatoriui


VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA
 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Valstybės garantuojama teisinė pagalba – Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama pirminė teisinė pagalba ir antrinė teisinė pagalba.

Pirminė teisinė pagalba – tai įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Be to, ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo išsprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą. Pirminė teisinė pagalba neapima teikiamų turto ir pajamų deklaracijų pildymo dėl antrinės teisinės pagalbos gavimo.

Pirminę teisinę pagalbą nemokamai turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvoje bei kitose ES valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys. Norint gauti pirminę teisinę pagalbą, su savo asmens dokumentu tereikia kreiptis į savivaldybės administraciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba, jei asmuo neturi gyvenamosios vietos, į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, administraciją (deklaruoti savo turto ir pajamų neprivaloma). Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto po kreipimosi. Jei nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, asmeniui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos. Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip 1 valanda. Teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta kompetentingo asmens sprendimu. Dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu galima kreiptis tik vieną kartą. Pirminė teisinė pagalba neteikiama, kai pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba jei tuo pačiu klausimu jau buvo suteikta išsami advokato konsultacija ar yra akivaizdu, kad tokią konsultaciją galima gauti ir nesinaudojant valstybės garantuojama teisine pagalba. Pagalbos negaus ir tie, kurie kreipsis ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Pirminę teisinę pagalbą Šilalės rajono gyventojams nemokamai teikia Savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė Regina Kvederienė, atliekanti vedėjo pareigas, kiekvieną darbo dieną Šilalės rajono savivaldybėje, J.Basanavičiaus g. 2, antrame aukšte, 209 kabinete, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.; penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka – 12.00 val.-12.45 val., tel. (8-449) 76 116, elektroninis paštas regina.kvederiene@silale.lt

Antrinė teisinė pagalba – procesinių dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Antrinės teisinės pagalbos teikimą Šilalės rajone organizuoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyrius, esantis Vilties g. 10, LT-92231 Klaipėda, tel. 8 700 00 191, faksas 8 700 35 007, el. p. klaipedosskyrius@vgtpt.lt

Įstatyme yra nustatyti asmenys, kuriems antrinė teisinė pagalba teikiama, neatsižvelgiant į jų turtą ir pajamas. Tai reiškia, kad šiems asmenims kreipiantis į Klaipėdos VGTPT (kituose rajonuose – į kitas VGTPT) dėl antrinės teisinės pagalbos gavimo nereikia deklaruoti savo pajamų bei turto. Tokie asmenys yra:

1. Nagrinėjant bylas baudžiamojo proceso tvarka*:

• dėl veikų, kuriomis įtariamas ar kaltinamas nepilnametis;
• neregiams, kurtiesiems, nebyliams ir kitiems asmenims dėl fizinių ar psichinių trūkumų negalintiems pasinaudoti savo teise į gynybą;
• nemokantiems proceso kalbos asmenims;
• kai yra įtariamųjų ar kaltinamųjų gynybos interesų prieštaravimų, jeigu bent vienas iš jų turi gynėją;
• dėl nusikaltimų, už kuriuos gali būti skiriamas laisvės atėmimas iki gyvos galvos;
• nagrinėjant bylą kaltinamajam nedalyvaujant;
• kai įtariamasis ar kaltinamasis yra suimtas;
• kai sprendžiama dėl asmens išdavimo (ekstradicijos) arba perdavimo Tarptautiniam baudžiamajam teismui ar pagal Europos arešto orderį;
• teisme pagreitinto proceso tvarka;
• kitais atvejais, jei ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras motyvuotu nutarimu ar teismas motyvuota nutartimi pripažįsta ar kai įstatymų nustatytais atvejai gynėjo dalyvavimas yra privalomas.

2. nukentėjusiesiems dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, įskaitant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje;

3. asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;

4. asmenims, išlaikomiems stacionariose socialinės globos įstaigose;

5. asmenims, pripažintiems nedarbingais arba sunkiai neįgaliais arba sulaukusiais senatvės pensijos amžiaus, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, taip pat šių asmenų globėjams (rūpintojams), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei ginti;

6. asmenims, sergantiems sunkiomis psichikos ligomis, kai sprendžiami jų priverstinio hospitalizavimo ir gydymo klausimai pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymą, ir jų globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti;

7. asmenims, pateikusiems įrodymus, kad dėl objektyvių priežasčių jie gali laisvai disponuoti tik dalimi savo turto ir pajamų, kuri neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti;

8. skolininkams vykdymo procese, kai išieškoma iš paskutinio gyvenamojo būsto, kuriame jie gyvena;

9. nepilnamečiams vaikams, kai sprendžiamas jų iškeldinimo klausimas, tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą;

10. nepilnamečiams vaikams, kai įstatymų nustatytais atvejais jie kreipiasi į teismą savarankiškai dėl savo teisių ar įstatymų saugomų interesų gynimo, išskyrus tuos, kurie sudarę santuoką ar teismo pripažinti visiškai veiksniais (emancipuotais);

11. asmenims, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais, bylose dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu;

12. asmenims bylose dėl gimimo registravimo;

13. asmenims bylose dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų.

14. kitiems asmenims Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

* Pastaba. Pripažinęs asmenį kaltu teismas, įvertinęs kaltinamojo turtinę padėtį turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo priteisti ir išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo išlaidas.

Valstybė garantuoja ir finansuoja 100 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kai asmeniui nustatomas pirmasis turto ir pajamų lygis. Pirmasis pajamų lygis nustatomas įvertinant asmens turtą (būsto, žemės ir kilnojamo turto dydžius (pinigines lėšas ir kt.), asmens pajamos bei turimų išlaikytinių skaičius.

Valstybė apmoka 50 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų, o likusius 50 proc.asmuo, kuriam teikiama antrinė teisinė pagalba, kai nustatomas antrasis turto ir pajamų lygis. Antrojo pajamų lygio normatyvui nustatyti vertinamas asmens turtas (būsto, žemės ir kilnojamo turto dydžiai (piniginės lėšos ir kt.), pajamos ir turimų išlaikytinių skaičius.

Išlaikytiniais laikomi:

1. bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi vaikai (įvaikiai) iki 18 metų;

2. nedirbantys nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys vaikai (įvaikiai) nuo 18 iki 24 metų: besimokantys dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, taip pat asmenys nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;

3. bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi kiti asmenys.

Norintys gauti antrinę teisinę pagalbą asmenys Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriui pateikia nustatytos formos prašymą ir kitus dokumentus, įrodančius jo teisę gauti antrinę teisinę pagalbą. Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo tarnybai prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

Daugiau informacijos galite gauti apsilankę interneto svetainėje www.teisinepagalba.lt

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto.


Administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus

 

Ataskaitos

Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą 2017 metais ataskaita

Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą 2016 metais ataskaita

Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą 2015 metais ataskaita

Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą 2014 metais ataskaita

Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą  2013 metais ataskaita

Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą  2012 metais ataskaita

Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą  2011 metais ataskaita

Valstybės garantuojama teisinė pagalba Šilalės rajono savivaldybėje
2012-12-14

 
Šilalės r. savivaldybės veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą 2009 m. ataskaita
2010-03-05

2009 m. ataskaita          

Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą 2008 metais ataskaita
2009-02-12
 
2008 m. Ataskaita.doc      
 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-25 11:32:05