Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Piniginė socialinė parama: socialinė pašalpa ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Piniginė socialinė parama: socialinė pašalpa ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Asmuo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių arba seniūniją, pagal deklaruotą arba faktinę gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus.

  Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.

   Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.

  Sprendimas priimamas  ne vėliau, kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.

  Besikreipiančiam asmeniui skirtos piniginės lėšos pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  Socialinė pašalpa skiriama ir mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems asmenims įstatymu  2011 m. gruodžio 1 d. Nr. XI-1772.(Žin., 2011, Nr.155-7353 aktuali redakcija).

  Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011-12-27 sprendimu Nr. T1-414.

  Šilalės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašas, patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009-06-18 sprendimu Nr. T1-203.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  Piniginei socialinei paramai gauti pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas - paraiška (pildomas pagal gyvenamosios vietos deklaravimą arba faktinę gyvenamąją vietą Socialinės paramos skyriuje ar seniūnijoje, nurodant duomenis apie šeimą, veiklos pobūdį, turimą turtą, pajamas. Pasirašo vienas iš sutuoktinių); suaugusių šeimos narių asmens dokumentai;
  2. Vaiko (-ų) gimimo liudijimas (-i);
  3. Pensininko, neįgaliojo pažymėjimai, darbingumo lygio pažymos;
  4. Pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesio);
  5. Pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų;
  6. Žemės nuosavybės liudijimai arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę (nuomos sutartys);
  7. Nekilnojamojo turto, žemės sklypų pirkimo-pardavimo, dovanojimo, mainų sutartys (perleistas nuosavybėn kitam asmeniui turtas ar jo dalis);
  8. Santuokos, mirties arba ištuokos liudijimas;
  9. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
  10. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
  11. Atsiskaitymo už paslaugas knygelė arba sąskaita;
  12. Turintiems įsiskolinimą už būsto šildymą, šaltą ir karštą vandenį sutartis su paslaugų tiekėjais dėl įsiskolinimo kas mėnesį grąžinimo;
  13. Kiti nenurodyti dokumentai, atsižvelgiant į aplinkybes.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  Gyvenamosios vietos deklaracija - iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

  Adresas : A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius

  http://www.gyvreg.lt/

  Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama" -  iš UAB ,,Nevda".

   Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

  http://www.nevda.lt/

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Miesto gyventojai kreipiasi
  Į  Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 109 kabinetą.

  Telefonas (8 449) 76 131, el. p. rozvita.berziniene@silale.lt , vilija.karbauskiene@silale.lt
  J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė LT  75136

  Seniūnijų gyventojai kreipiasi į seniūnijų socialinius darbuotojus:

  ► Bijotų seniūnijos socialinę darbuotoją Ligitą Mockienę, Bijotų k., Bijotų sen., Šilalės r. sav., tel. (8 449) 41 434, el. p. ligita.mockiene@silale.lt

  ► Bilionių seniūnijos socialinę darbuotoją Nijolę Viliušienę, Bilionių k., Bilionių sen., Šilalės r. sav., tel. (8 449) 41 832, el. p. nijole.viliusiene@silale.lt;

  ► Didkiemio seniūnijos socialinį darbuotoją Romualdą Dirškų, Didkiemio k., Didkiemio sen., Šilalės r. sav., tel. (8 449) 42 981, el. p. romualdas.dirskus@silale.lt;

  ► Kaltinėnų seniūnijos socialinę darbuotoją Jolantą Petraitienę, Varnių g. 7, Kaltinėnų mstl., Kaltinėnų sen.,  Šilalės r. sav., tel. (8 449) 57 404, el. p. jolanta.petraitiene@silale.lt;

  ► Kvėdarnos seniūnijos socialinę darbuotoją Daivą Betingienę, Dariaus ir Girėno g. 24, Kvėdarnos mstl., Kvėdarnos sen., Šilalės r. sav., tel. (8 449) 55 330, el. p. daiva.betingiene@silale.lt;

  ► Laukuvos seniūnijos socialines darbuotojas Svetlaną  Šniaukienę ir Stanislavą Paulavičienę, Eitvydaičių g. 1, Laukuvos mstl., Laukuvos sen., Šilalės r. sav., tel. (8 449) 56067, 56244 el. p., svetlana.sniaukiene@silale.lt, stanislava.paulaviciene@silale.lt;

  ► Palentinio seniūnijos socialinę darbuotoją Vaidą Norgailienę, Palentinio k., Palentinio sen., Šilalės r. sav., tel. (8 449) 42 347, el. p. vaida.norgailiene@silale.lt;

  ► Pajūrio seniūnijos socialinę darbuotoją Vidą Zeveckienę, Dariaus ir Girėno g. 33, Pajūrio mstl., Pajūrio sen., Šilalės r. sav., tel. (8 449) 58 101, el. p. vida.zeveckiene@silale.lt;

  ► Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinę darbuotoją Angelę Paulienę, J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė,  Šilalės r. sav., tel. (8 449) 76 113, el. p. angele.pauliene@silale.lt;

  ► Tenenių seniūnijos socialinę darbuotoją Danguolę Kasnauskienę, Tenenių mstl., Tenenių sen., Šilalės r. sav., tel. (8 449) 43 290, el. p. danguole.kasnauskiene@silale.lt;

  ► Traksėdžio seniūnijos socialinę darbuotoją Vidą Kasparaitienę, J. Basanavičiaus g. 5, Šilalės, Šilalės r. sav., tel. (8 449) 70 052, el. p. vida.kasparaitiene@silale.lt

  ► Upynos seniūnijos socialinę darbuotoją Viliją Bambalienę, Dariaus ir Girėno g. 2, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r. sav., tel. (8 449) 46 667, el. p. vilija.bambaliene@silale.lt

  ► Žadeikių seniūnijos socialinę darbuotoją Redą Ūksienę, Žadeikių k., Žadeikių sen., Šilalės r. sav., tel. (8 449) 41 672, el. p. reda.uksiene@silale.lt

  Administracinės paslaugos vadovas

  Socialinės paramos skyriaus vedėja Danguolė Račkauskienė, tel. (8 449) 76 124, el. p. danguole.rackauskiene@silale.lt

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  Sprendimas priimamas  ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Paslauga teikiama neatlygintinai.

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Prašymo forma SP-4  Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašas

  Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  Vienpusės sąveikos lygis.

  Pagal Viešojo administravimo plėtros iki 2010 strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488 (Žin., 2004, Nr. 69-2399; 2009, Nr. 62-2493), 605.2 punktą.

  Internete suteikiama galimybė vartotojui rasti prašymo formą.

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  Administracinė paslauga yra galutinė.

  Piliečiui atvykus į Socialinės paramos skyrių ar seniūniją, įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe, patikrina, ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai).

  Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija, gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių šaltinių.

  Įsitikinus asmens tapatybe ir, kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį.

  Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 p.

  Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Informacija saugoma administracinės paslaugos gavėjo byloje.

   

  Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė
  Alvyda Urbonienė

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2012-05-03 15:41:49

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb